DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Tabela 9.


Debljinski Jela i smreka Bukva S V e g-a


Sastav u °/0


razred 3 3 3


N mN mN m


10-34 148 35 148 39 296 74 23
36—54 30 51 25 42 55 93 29
56—80 13 67 6 20 19 87 27
82— 6 64 6 64 21


Svega 197 217 179 101 376 318 | 100


malo primjera vidimo, da ne postizavamo odmah normalu. U koliko je drvna zaliha
prije sječe veća, mora i poslije sječe ostati veća zaliha, nego li to za normalu pretpostavljamo.
U protivnom prejako zadiremo u samu bit sastojina, narušujemo njezin
harmonični sastav, što bi se moglo teško osvetiti djelovanjem na tlo i preostali
sastojinu.


roafo.


1 ..2 = 20 ..*


. . .. L>aLljîajÂtraireJî,

Slika 4.


Sijekući po naprijed navedenim načelima vidimo, da siječemo stabla sviju debljina,
a ne tek od neke debljine dalje. Redovno se siječe od tankog materijala 5—20%;
srednje jakog materijala 101—30%; jakog materijala 25—40% ; prezrelog materijala
70—80%. Iz priloženih grafičkih predočenja sastava mase vidimo, da sastojina prije i
poslije sječe pokazuje više manje pravilnu krivulju. Šta više, u koliko sastojina prije
sječe pokazuje kakovu abnormalnost, ispravlja se ova poslije sječe.


Studij ovih grafikona opravdava naše vjerovanje, da smo ovim načinom sječe
pošli pravim putem. Pregledom šume na licu mjesta uvjerili smo se, da je ona poslije
sječe u takovom stanju, da obećava potpuno i slobodno prirašćivanje preostalih stabala,
te daje sve uslove za obilno razvijanje pomlatka. U nastavku rada nastojaćemo
da priiberemo što više podataka, da nam ovi podaci skupljeni iz prakse što bolje posluže
i u teoretskom razmatranju.


........


III. ........ ........ ...... J. .. .., ....... y ........ .. ... 12. ..... 1933.
........: ........... .... .. ........ ; ...............: .. ... .
. . . h . .... ........; ......: ...... . .; .........: .. ......; .........:
.........., . a . . ., ......, ... ........, ....., .....,


347