DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 60     <-- 60 -->        PDF

......<.


lćn2**20in3


55 SS So ttx> ISO
II III IV &*6//.....1.*...´..
Slika 3.


Grafički prikazan sastav masa (si. 4.) daje krivulju sa dvije kulminacije: posljedica
miješanja bukve i jele. Prvu kulminaciju uzrokuju bukova stabla (srednje jaki
materijal), a drugu jelova stabla (prezreli materijal).


Poslije sječe ostaje još 318 m3, što je još uvijek više od normale. Odnos tankog,
srednjeg i jakog materijala vrlo se približuje omjeru 2:3: 5 postavljenom po Biolley-u.
Krivulja pokazuje samo jednu kulminaciju.


Zaključak. U neuređenim prebornim šumama i šumama tipa prašume na visokom
i srednje visokom Kršu drvna zaliha kreće se od 400—700 m3 za mješovite jelove i
bukove šume. Kao normalu postavili smo najniže granice između 220—300 m3. Iz ovo


Tabela 7.


Debljinski
razred
Jela i
N
smreka
m3
Bukva
N m3
S v
N
e g a
m3
Sastav u % Primjedb a
10-3 4 151 37 149 40 300 77 15
36-5 4
56-8 0
82 37
20
16
65
98
172
38
12
1
67
42
7
75
32
17
132
140
179
25
26
34
Veličina primjerne
plohe 3-72 ha
Svega 224 372 200 156 424 528 100
Tabela 8.


Debljinski
razred
Jela i smreka
N | m3
Bukva
N m3
Sveg a
N m3
U °/0 mase
prije sjeee Sastav u °/o
10-3 4 3 2 1 i 4 3 4 1
36-6 4 7 14 13 25 20 39 30 19
56-8 0 7 31 6 22 13 53 38 25
82 10 108 1 7 11 115 64 55
Svega 27 | 155 21 55 48 210 40 100
U °/0 mase
prije sječe 42 a5 40


346