DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 59     <-- 59 -->        PDF

(34%) i prezreli (36%) materijal. Ukupno učešće jakog i prezrelog materijala iznosi
70%, dok na slabi i srednji materijal otpada samo 30%. Sastojina ima oblik prašume,
iz koje je djelomično vađen bolji, srednje jaki materijal.


Tabela 4.


Debljinski
razred
Jela i smreka
N m3
Bukva
N | m3
Sveg a
N m3
Opask a
10—34 101 27 158 49 259 76
36—54
56-8 0
82—
32
33
20
63
166
254
40
18
1
89
85
14
72
51
21
152
251
268
Veličina primjerne
pruge 3.88 ha
Svega 186 510 217 237 403 747
Tabela 5.


Debljinski Jela i smreka Bukva Sveg a U postocima mase
razred 3 prije sječe


N mN m8 N m3


10-34 2 1 4 3 6 4 5
36—54 3 6 3 9 9 15 10
56-80 8 44 5 22 13 66 26
82— 14 192 1 14 15 206 77


Svega 27 243 13 48 40 291 39
°/o posječene´


mase 48 20 a9


Tabela 6.


Debljinski Jela i smreka Bukva Sveg a
razred 3 3 3


N 1 mN mN m


10—34 99 26 154 46 253 72
36-54 29 57 37 80 66 137
66-80 25 122 13 63 38 185
82-6 62 6 62


Svega 159 267 204 189 363 456


Drvna masa poslije sječe iznosi 456 m3, dakle znatno više, nego što je napred
predviđeno. Učinjeno je to radi relativno malog broja stabala i radi malog učešća
srednje jakog materijala. Dapače ni čitav prezreli debljinski razred (iznad 82 cm debljine)
nije povaden, nego samo 77%, a od jakog materijala samo 26%. Grafički prikazana
struktura masa poslije sječe pokazuje vrlo pravilnu krivulju (si. 3.).


3.) Bijela Kosa, okr. 3, šumske uprave Ljeskovac.
Stanište : Strma kosa, ispresijecana mnogim dubokim uvalama i vrtačama.
Mjestimice se pojavljuju blokovi kamena. Tlo je srednje duboka ilovina,] humozna,
pokrita listincem, u dolinama svježa. Ekspozicija zapadna i sjeverozapadna. Visina
nad morem 800—10O0. Sastojina : Mješovita jelova, smrekova i bukova, karaktera
prašume. Tanja stabla sudjeluju u sklopu. Pomladak posvuda dobro zastupan. Drvna
zaliha i struktura prije sječe izlazi iz tabele 7. Za sječu je doznačena količina iz tabele


8. Drvna masa poslije sječe prikazana je u tabeli 9. Sastojina prije sječe ima visoku
drvnu zalihu (528 m3). Prevladuje znatno prezreli materijal, te zajedno sa krupnim
materijalom čini 60´% mase. Tankog i srednje-jakog materijala ima u dovoljnoj količini.
345