DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1933 str. 57     <-- 57 -->        PDF

strukture mase. Dosadanje sječine pokazale su, da struktura mase prije sječe, u grafičkom
pogledu, lima oblik binomske krivulje. Struktura masa poslije sječe također je
binomska krivulja, samo je njena kulminacija niža i drugi je dio manje strm (si. 1.).


Ovakovo grafičko prikazivanje poučava nas, da je doznaka dobro provedena,
jer nije poremećena struktura sastojina, budući da i poslije sječe pokazuje pravilnu
krivulju. Po postulatu, da u prirodi nema skoka, da sve teče postojano, tako i mora
biti. dok bi prema starom načinu (sječa svih stabala iznad izvjesnog prsnog promjera)
pokazivala nenaravnu, oštro odsječenu krivulju.


Ovi su nam podaci dragocjeni i kod sastava gospodarskih osnova. Na temelju
sadanje drvne zalihe i grafički prikazane strukture možemo grafičkim putem odrediti
ne samo visinu etaa, nego i njegovu strukturu. Primjernim prugama ujedno kontrolišemo
naš rad, da li smo udovoljili propisu osnove i da li je ostala na panju dovoljna
drvna zaliha. Prikazaćemo rezultate takovog rada u nekim karakterističnim sječinama
na području Male Kapele.


1.) Visibaba, okr. 24, šum. uprave Ljeskovac.


Tlo : Srednje duboko, u gornjem dijelu plitko, pjeskovito-ilovasto, na vapnencu.
Karneti živac pojavljuje se na površini tek u gornjem dijelu. Slabo je humozno, pokrito
u glavnom mahovinom i travom. Strmo nagnuto prema jugu. Visina nad morem 800
—1000. Sastojina : Mješovita jelova, smrekova i borova, oblika neuredne preborne
šume. Donji dio sastojine ima liijep oblik preborne šume. Redovite sječe nisu se vodile,.


Tabela 1.


Debljinski
razred
Jela
N m3
Smreka
N m3 N
Bor
m3
S v
N
ä g a
m3
Opask a
10-3 4 83 20 150 48 10 5 243 73
36-5 4
56—80
82
23
6
38
23
74
20
131
76
39
5
70
17
136
31
239
116 Veličina primjerne
pruge 3.53 ha
Svega: 112 81 244 25o 54 92 410 428
Tabela 2


Jela Smreka Bor Svega


Debljinski U postocima
razred 3 3 3 3 mase prije sječe


N ! mN mN ] mN m


10—34 6 4 20 10 2 1 28 15 21
36-54 6 9 12 21 8 14 26 44 18
56- 80 2 9 8 32 2 7 12 48 41
82


Svega 14 1 22 40 63 12 | 22 66 107
u/o posjećene


mase ž 7 i . 2 4 i !5


Tabela 3.


Je la Smreka Bor Svega


Debljinski
razred 3 3 3 3


N mN mN mN m


10-34 77 16 130 38 8 i 215 58
36 54 17 29 62 110 31 56 110 195
56—80 4 14 12 44 3 10 19 68
82--


Svega 98 59 204 192 42 70 344 321


843