DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 9     <-- 9 -->        PDF

!z priloženih tabela i iz grafikona iznijeću ovdje samo najmarkantnije.
U godini 1931. iznosio je na području Direkcije šuma SarajevoBanja Luka etat četinjastog drveta 1,247.800 m", etat listača 849.280 m\
a cio etat 2,097.080 m". U godini 1956., dakle nakon 25 godina, iznosiće
cjelokupan etat po ugovorima samo 272.600 m´´ četinjača i 94.100 m´´
listača, odnosno zajedno 366.700 m\ A to znači, da za 25 godina etat
četinjača pada za 78´27o, a etat listača za 88´9%, odnosno da cjelokupni
etat pada za 82.5%. Kako su katastrofalne ove cifre, razabire se iz toga,
što šume opterećene servitutnim pravima ne ulaze u račun, jer se po
zakonu 0 šumama imaju izdvojiti kao općinske šume i jer šume ostavljene
državnom eraru na slobodno raspolaganje radi razmjerno malih
količina drveta tako reći u opće ne dolaze u obzir. Groš etata sačinjavaju,
kako je već ranije bilo istaknuto, baš ove šume angažovane dugoročnim
ugovorima, a ovih će šuma za 25 godina gotovo nestati.


Kako se iz tabela vidi, zadnji ugovor ne ističe u godini 1956., nego
u godini 1981., ali od godine 1957. preostaje još samo ugovor Šumskoindustrijskog
preduzeča Dobrljin-Drvar d. d., pa dalje etati ne padaju.
Etat pada još u godini 1957. na 217.000 m" četinj´ača i 77.900 m´ listača,
odnosno zajedno na 294.900 m´´. U procentima pada etat četinjača u godini
1957. za 82´6%´, etat listača za 90´87.´, a cio etat za 85´9%. Od te
godine ostaju etati dalje nepromijenjeni sve do konca trajanja toga ugovora,
t. j´. do godine 1981.


Etati, kako se jasno vidi iz grafikona, ne padaju jednolično, niti
padaju etati četinjača i listača jednako. U glavnom padaju etati četinjača
nešto sporije od etata listača, a (izuzevši godinu 1946.) i mnogo jednolični
je. Prvi jači pad etata četinjača nastupa u godini 1934. Etat četinjača
pada u ovoj godini prema prošlogodišnjem etatu četinjača za


113.100 m´´, t. j . za 9´5^/f J Drugi jači pad etata četinjača zapaža se u
godini 1942., kada etat četinjača pada prema prošlogodišnjem za 77.200
m´´, t. j . za 8´1%´. U godini 1946. pada etat četinjača za 499.100 m´´, odnosno
za 58´4%: Etat četinjača pada u toj godini ispod polovine prošlogodišnjeg
etata četinjača. To je ujedno najjači pad etata četinjača i po
masi i percentualno. Godina 1946. (kao i 1949.) uopće je fatalna za šumsko
gospodarstvo, kako ćemo docnije još vidjeti. Slijedeće godine (1947.)
pada etat četinjača za daljnjih 75.000 m´´. Ova masa u svojoj apsolutnoj
visini nije velika, ali pošto je etat u prošloj godini pao gotovo za pola
milijona kubnih metara četinjastog drveta i time se i sam etat jako smanjio,
odnosi ovaj pad 2.1% od prošlogodišnjeg etata četinjača. Još jače
izbija ovo jako percentualno padanje etata na površinu u godini 1957.,
kada etat četinjača zadnji put jače pada, jer padu od 204% u toj godini
odgovara masa od samo 55.600 m´\
Etati listača padaju mnogo nejednoličnije, a u isto doba i mnogo
jače od etata četinjača, i ako se etati listača dva puta znatno povećavaju
i to prvi put u godini 1932., a drugi put u godini 1946. Ovo povećanje
etata listača u godini 1932., koje iznosi 87.900 m´ odnosno 10´4%" prošlogodišnjeg
etata listača, dolazi otuda, što te godine dolazi na sječu bukovina
u dva ugovorna područja, od kojih jedno leži na teritoriju Direkcije
šuma Banja Luka, a drugo na teritotiju Direkcije šuma Sarajevo. Ali već
u godini 1934. ovaj povećani etat pada ispod visine etata iz godine 1931.
Pad etata listača iznosi u godini 1934. prema prošlogodišnjem etatu
listača 126.900 m"´ odnosno ITA´^´/c. Ovom jačem padu etata listača od


167