DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 6     <-- 6 -->        PDF

panje dugoročnih ugovora. Poslovanje u vlastitoj režiji nije tom prilikom
bilo odmah obustavljeno, ali je bilo postepeno restringirano. Nova se
područja za iskoriščavanje u vlastitoj režiji nijesu otvarala, iskorišćavanje
otvorenih područja primicalo se polagano (radi nestašice raspoloživih
drvnih masa) svome kraju ili su se preostale raspoložive drvne
mase predavale firmama na iskoriščavanje putem dugoročnih ugovora.


Iskoriščavanje državnih šuma putem dugoročnih ugovora bilo je
dakako mnogo jednostavnije i nije iziskivalo nikakvih novčanih žrtava
za investicije. Kako je s vremenom iskoriščavanje šuma dugoročnim
ugovorima preotelo maha, razvio se u tom pogledu ubrzo jedan specifički
sistem sa svim svojim manama, koje i danas opterečuju naše šumarstvo.
Sječe su se u ugovornim područjima u početku vodile na osnovu
brzih okularnih procjena. Docnije su sastavljeni i kompletni eksploatacioni
planovi. Ali se tih planova, što se tiče sječe raspoloživih drvnih
masa, nije nikada strogo pridržavalo.


Ispuštajući iz vida šumsko-uzgojnu stranu sječa, vodene su, uslijed
favoriziranja stranih firmi i samog sistema, gole sječe na večim površinama
i na večim nadmorskim visinama, prekoračivane su intenzitete
sječa predviđene i određene elaboratima, vračalo se opetovano sa sječama
u sastojine, kroz koje je sječa več prošla, samo da se firmama poveća
drvna masa. Sječe su tako posve poprimile čisto eksploatacioni
karakter. Ako su osim toga počinjene mjestimice još i veće grješke u
doznaci stabala, ako je sječom starih stabala uništen podmladak, odnosno
ako su satrta tanja stabla, ako je vjetar izvalio ono nekoliko ostavljenih
sjemenjaka, nastale su vandalske devastacije. Ovako posve devastiranih
sastojina ima u većoj ili manjoj mjeri, sad na većim sad na manjim površinama,
gotovo u svakom ugovornom području. A^ještački pošumiti devastirane
sastojine bilo je fizički) več nemoguće radi ogromnih površina.


Elaboratima propisani etati za pojedina područja nijesu se kraj´
takvog gospodarenja održavali. Još se manje vodilo računa o sveukupnom
etatu šuma na tadanjem području Bosne i Hercegovine. 0 tome se
i nije moglo voditi računa, jer općinske šume (baltalici) nijesu bile izdvojene
i jer ni sve servitutima neopterećene šume nijesu bile proci´enjene.
Kao jedina protuteža prejakom zahvatu sječa stajala su još´ neprodana
područja šuma, koja su fungirala kao neka rezerva, i ako im ta
zadaća nije pripisivana. Bivša bi uprava sigurno i ta područja bila prodala,
da je našla kupca i da se nije bojala kritike bosanskog sabora, koji
je gospodarenje sa šumama oštro i veoma često napadao. Tako su ova
područja sačuvana do poslije rata.


Nova je uprava preuzela predratne dugoročne ugovore, a i sistem
iskoriščavanja putem dugoročnih ugovora, .. su se prvih godina poslije
rata prilike malo poboljšale. Nastojalo se, da se nedostaci u uzgojnom
pogledu uklone iz predratnih dugoročnih ugovora. Dugoročni ugovori
bili su razriješeni i odmah obnovljeni sa izmijenjenom stilizacijom, koja
je 0 uzgojnom momentu, a time i o održavanju šuma, više vodila računa.
Pravi razlog razrješavanju i obnovi starih ugovora bio je, radi izmijenjenih
valutarnih prilika, finansijske prirode. Poboljšanje u uzgojnom
smjeru teklo je tek paralelno sa pomenutim glavnim razlogom obnove
ugovora. Ovaj efektivni napredak u načinu gospodarenja sa šumama,
koje su se iskorišćavale putem dugoročnih ugovora, nije u praksi gotovo.


164