DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ŠUMARI! Zar loš uvijek niste upotpunili svoje biliiiotelie domaćini stručnim djelima!?


Dosada izašla izdanja Icoja se još mogu kupiti:


........: ».... . ...... ........ . .........."
... 10"—


Hufnagl-Veseli-Mlletić: „Praktično uređivanje šuma" Din 20´—
Ružić: „Zaicon o Sumama" Din 50*—
LevaliGvić: „Dendrometrija" za članove .... . „ 70´—
Nenadić: „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70*—


.........: «.... ....... ........." ... . Din 200"—
Cijene se razumijevaju bez poštarine.


Hnjige se naručuju kod „lugsslovenskog^umapshog Udruženja"


Zagreb, Vukotinovićeva ul. 2.


..^,^,.^.^^^^^


Cijena j« knjizi


i
Knjiga se nabavlja


Ime autora NasloT knjige
za etad.


kod Din


.
Din


....... sa ........ ....., ......., ...


1. ..... .. ....
60 —
......... . ...... .... ....... 52.


Uzgajanje šuma, I. dio pisca, Zagreb, Vukoti-100-—


2.
Dr. A. PetraCić
II. dio novićeva 2. 140.-
Tablice za obračuna


Ing.
pisca, Garešnica (kraj


3. vanje njemačke
60´ -40-—
V. Mihaldžić
lijeloTara)
bačvarske robe


pisca, Beograd, NOTO


4. Dr. J. Balen „O proredama´
60-— pazareka
51,


5.
» „Naš goli Krš" n 116.—
Dr. Balen— Tiskara Narodnih
6. „Zakon o šumama"
100.—
Dr. Sagađin
Novina, Zagreb


~~


pisca, Zagreb, Vukoti


7. Dr. Đ. Nenadić „Uređivanje šuma"
160 — 120-novićeVa
2.


8. . „Osnovi šumarstva" n 80 -60-m
Šumarski kalendar" . 2.--20—


Ih „Zakoni i propisi o Tipografija d. d. Dr. Ugrenović 120-— šumama i pilanama". Zagreb