DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Pisac se služio naročito francusliom literaturom, ali nije mimoišao ni njemačku,
švajcarsku i švedsku literaturu. Tako pored imena Ouinier, Parde, Hickel, Bagneris,
Jolyct, Huffel i Fron nalazimo imena: Engler, Busse, Reuss, Schotte i t. d.


Sa svoje strane — prikazujući ovu dobru knjigu profesora Poskina, koja spada
svakako među prvoklasna djela šumarske literature — milo nam je, da napomcnemo,
da je prof. Poskin naš znanac i naš prijatelj. On je ljeti 1930. prošao dobar dio naše
otadžbine.^ Dr. Josip Balen.


RUDOLF STEPANEK: PRAKTIČNO KUNIĆARSTVO. Sarajevo 1932.
Dobili smo knjigu Rudolfa Stepaneka, Sarajevo, Na mejdanu ul. 13, koja je
nedavno izašla iz štampe. Knjiga obraduje sva pitanja kunićarstva i uzgoja kunića
i to ne samo za početnike, već i za starije kunićarc. Sva su tumačenja objašnjena
ilustracijama, kojih ima preko 50. Cijena knjige je 25 dinara, a dobiva se u knjižarama
ili kod pisca, koji ju je izdao u vlastitoj nakladi.


VRTNI KALENDAR za god. 1933. izašao je. Izdalo ga je zagrebačko Hortikulturno
društvo. Format džepni. Opseg 128 strana. Cijena Din 12.—, pouzećem Din 17.—.
Sadržaj kalendara obasiže sve grane vrtlarstva, to jest cvjećarstvo, voćarstvo, povrćarstvo,
vrtnu arhitekturu, zaštitu korisnih ptica, tamanjenje vrtnih štetočinja, te
su potanko i stručno protumačene sve radnje, koje se pojedinog mjeseca izvode u vrtu.
Članci su iz pera naših najistaknutijih stručnjaka, kao što su gg. sveuč. prof. Dr. Vale
Vouk, prctstojnik Botaničkog instituta, Dr. Zdravko Arnold, Ing. Ciril Jeglič, Ing.
Nikola Šerman, Dr. Br. Hergula i t. d. Kalendar je uredio u ime društva prof. Stjepan
Pirnat. Naručuje se kod »Uprave Vrtnog Kalendara«, Zagreb, Goljak 22a.


BILJEŠKE


.JOŽ NEŠTO O PAŠI KOZA U ŠUMAIMA.


Paša koza u šumama i štete, koje odatle nastaju u narodnom gospodarstvu,
riaglašavane su dovoljno u našoj stručnoj literaturi. Poznato je, da su nestajanje i
devastaciju šuma u okolici mnogih naših naselja u velikom dijelu prouzrokovale baš
koze. One odgrizaju i brste miadice na drveću, uslijed čega šume sve to više
kržljave. Štete od brštenja naročito se očituju u vrletnim kraškim predjelimia, gdje
koze odgrizanjem mladica uništavaju šumsko drveće, koje je ondje priroda podizala
kroz dugi niz godina. Međutim osim šteta od brštenja dolaze napose u obzir i štete,
koje nastaju zimi kresanjem´ brsti, a ljeti kresanjem lisnika u svrhu prehrane koza.
Sve se ovo može ubrojiti medu razloge, zbog kojih kod nas ima mnogo površina,
koje su u statistici iskazane kao šume, a u stvari one ne nose obilježje šuma ni po
tormi, a još manje po vrijednosti.


Šumarska nastojanja, koja su poduzimana u ovom pravcu, nisu do sada u
glavnom, donijela posvuda vidnijih rezultata. Svijest o pravoj, ekonomskoj važnosti
šuma ka« da je u velikom- dijelu naše otadžbine još u snu.


Progres narodnog napretka sastoji se u pridizanju raznih privrednih grana, i
to prema lokalnim prilikama dotičnoga kraja. Uz pridizanje poljoprivrede, stočarstva,
voćarstva i vinogradarstva, uz promicanje trgovine, obrta i industrije, pa uz podizanje
turizma i dr. usko je vezano i pridizanje šumarstva. Svim tim pitanjma trebat


" Poskin »Les futaies de Chene dc Slavonie« — BuUetin de la Societe centrale
forcstiere de Belgique, 1´931.


307