DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Belgiija je zemlja, gdje industrija i poljska privreda potiskuju u velikoj mjeri
pitanja, koja se odnose na šumarstvo. Međutim to nije uvijek opravdano, jer 1 šume
igraju jednu od važnijih uloga doprinoseći mnogo prosperitetu raznih privrednih grana.
Generalni direktor naglašava, da je ipak iz dana u dan sve bolje u pogledu shvataiija
važnosti šuma i da tome mnogo doprinose i administracija i udruženja za propagandu,
medu kojima je od najveće važnosti Centralno belgijsko šumarsko udruženje. Zahvaljujući
radu i nastojanju tih ustanova sve se više cijeni blagotvorni utjecaj šuma na
opće higijenske prilike, na klimu i na režim voda. Međutim se ne uvažava u dovoljnoj
mjeri ekonomska važnost šume — .... šuma daje mnoštvo veoma korisnih proizvoda,
koje nije moguće s druge strane nadomjestiti.


Šume u Belgiji zauzimaju gotovo petinu površine, 5—600.000 ha. U privatnim je
rukama oko dvije trećine svih šuma.


Belgija je uvozna zemlja s obzirom na drvo. Uvozi drveta godišnje u vrijednosti
od preko pola miljardc franaka. Medu uvezenim artiklima stoji drvo i njegovi
proizvodi na 3. ili 4. mjestu. U vezi toga generalni direktor šuma pozdravlja ovaj rad
profesora Poskina, jer će on pomoći, da se popravi priraštaj u belgijskim šumama
a pomoći će i unapređivanje dosadanjih metoda u šumskom gospodarstvu Belgije.


Prelazeći na samo djelo prof. Poskina moram najprije istaktruti, da je pisac
podijelio šume u dvoje. Prvo su šume za proizvodnju, drugo su zaštitne šume. Ali
pisac naglašava pri tom, da šume mogu imati i jednu i drugu značajku.


Prije svjetskoga rata imala je Belgija šuma u površini od 521.215 ha, t. j . 177%
od ukupne površine; od toga je bilo visokih šuma lišćara 8%, visokih šuma četinara
38%, niskih šuma 21%, a srednjih šuma 38%. Belgija pokriva jedva jednu četvrtinu
potrebe na drvetu iz svojih šuma. U vezi s time pisac je postavio i cilj šumarske
politike u Belgiji: Čuvanje šuma, a onda maksimalna proizvodnja najkorisnijeg drvnog
materijala, u prvom redu pošumljavanjem neplodtiih terena i amelioriranjcm šuma,
koje postoje.


Knjiga sadrži pet dijelova: I. Vrste drveća; II. šuma i sastojine; III. ručno
pomlađivanje i pošumljavanje golih zemljišta; IV. postupak sa Suriiama; V. Uređenje,
iskorišćavanje i zaštita šuma.


Nas naročito interesuju prva četiri dijela, koja "obuhvataju materiju iz podizanja
i njegovanja šume (do 384. stranice), peti je dio (385—431 stranice) dodan više zbog
opće orijentacije.


U prvo m dijel u govori pisac o elementima, koji čine sastojine, a to su
razne vrste šumskog drveća. Naglašava, da je od velike potrebe dobro poznavanje
tih vrsta, ako hoćemo realan uspjeh od njihovog uzgajanja. Navodi i izvjesne strane
vrste — jedno s razloga, što daju koristan materijal, drugo što su sa botaničkog gledišta
od interesa, a treće što služe i za ukras. Činjenica, da mnogo privatnih vlasnika
uzgaja obilje egzota, bila je naročitim razlogom, što je pisac egzotama obratio veliku
pažnju.


Ovaj je dio raščlanjen u dva poglavlja: U prvome su navedeni izvjesni elementi
potrebni za radove u šumskom gospodarstvu uopće, a napose za radove kultivatorne.
Tako navodi karakteristike stabla, debla, krune, grana, žilja, panja i pripanjka,
a onda karakteristike staništa i njegovih faktora — klime, zemljišta i položaja.
Ne mimoilazi ni ostale elemente, koji su od važnosti za upoznavanje sastojine, t. j .
navodi karakteristiku priraštaja, strukturu sastojine, karakteristiku habitusa, sklopa,
odnose prema svjetlosti, podmlađivanju i tome slično. U drugom´ poglavlju daje pisac
općenitu klasifikaciju vrsta drveća, a onda i monografske podatke o glavnim vrstama.
Zasebno tretira četinare, a zasebno hšćare dajući podatke o glavnim morfološkim
karakteristikama, habitusu, žilju, staništu, sklopu etc. — sve s obzirom na prilike u
Belgiji.


204