DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 45     <-- 45 -->        PDF

za god. 1931. i 1932.; Schmidt Josip, Koprivnica, Din 100.— za god. 1933.; Šusteršić
.Tanko, Delnice, Din 100.— za god. 1933.; Šepa Bogdan, Petrinja, Din 50i.— za .. poli;.
1932. i 50.-^ za 1. polg. 1933.; Urbas .lanko, Ogulin, Din 100.— za god. 1932.; Vučković
Milaii, Županja, Din 100.— za god. 1933.; Dr. Vajda Zlatko, Ogulin, Din lOi).— za god.
1933.; llić Nikola, Vojni Križ, Din 100.— za god. 1934.; Mihaldžić Vidoje, Garešnica,
Din 50.— za 1. polg. 1932.; Vuković Lazar, Oštrelj, Din 100,— za god. 1932.; Levaković
Ante, Zagreb, Din 100.— za god. 1933.; Drcmil Osliar, Zagreb, Din 100.— za god.
1932.; Šustić Josip, Zagreb, Din 100.— za god. 1933.; Staničić Dane, Zagreb, Din,
100.— za god. 1932.; Sulimanović Drago, Lev. Varoš, Din IDO.— za god. 193.1; 2upan
Josip, Rudopoljc, Din 100. za god. 1932.


Uplata članova pomagača: lirska Ivan, Karlovac, Din 50.— za god. 1933.; Vasilić
Vojin, Mitrovica, Din 60.- - za god. 1933. i upis; Dučić Milaii, Doboj, Din 60.— za god.
1933. i upis; Kreč Franjo, Zagreb. .. ,30.— za 11. polg. 1932.; Popović Momčilo,
Mali Idjoš, Din 25.— za I. polg. 1983.; Matić Vasilije, Sušak, Din 50,— za god. 1930;
Drljević Vukosav, Kolašin, Din 60.— za god. 1933. i upis; Vjatkin Igor, Zagreb, Din
50.— za god. 1933.; Cokl Martin, Zagreb, Din 30, - za 1. polg. 19,».; Šetinc Aute,
Brezice, Dm 100.— za god. 1930. i 1931.; Devide Vladimir, Zagreb. Din 30.— za 1.
polg. 1933.; Eić Nikola, Zagreb, Din 50.— za god. 1933.; Dorčić Dragomir, Zagreb, Din
30.— za I. polg. 1933.; Oodek Ivan, Zagreb, Din 50.— za god. 1932.; Dajić Matija, Zagreb,
Din 50.— za god. 1933.; Mutavdžić Milan, Zagreb, Din 60.— za god. 1933. i upis;
Brkljačić Nikola, Zagreb, Din 30.— za II. polg. 1932.; Kostić Melodije, Zagreb, Din
60.— za god. 1983. i upis; Alikalfič Fazlija, Praha, Din 50.— za god. 1933.; Jovetić
Radivoj Ferićanci, Din 110.— za god. 1932. 1933. i upis.


Uplata za pretplatu na Šumarski List u mjesecu januaru god. 1933.: Kr. Direkcija
šuma Vinkovci, Din 999.— za Direkciju i njenih 9 šumskih uprava; Destilacija
drva, Teslić, Din 50.— za 1. polg. 1933.; Šumska uprava Bohinjska Bistrica, Din 99.—
za god. 1932.; Direkcija šuma Bjelovar, Din 100.— za god. 1932.; Drach industrija
drva, Caprag, Din 50.— za 1. polg. 1933.; Dohodarstveni ured kneza Odelscalchi, Ilok,
Din 100.— za god. 1933.; Zubovič Jovan, Banja Luka, Din 50.— za 1. polg. 1933.; Šum.
ured drž. dobra Belje, Kneževo, Din 100.— za god. 1933.; Računovodstvo Direkcije
šuma, Ljubljana, Din 49.— za- 1. polg. 1933.; Direkcija drž. rudarskih preduzeča,
Sarajevo, Din lOO,— za god. 1932.; Miller Jaroslav, Uherčice, Din 50, - za II. polg. 1932.


KNJIŽEVNOST


A. POSKIN, TRAITE DE SVLVICULTURE, QEMBLOUX—PARIŠ, 1926.,
Biblioteque Agronomique Belge — No 5., 439 str. 8"
Komite profesora visoke škole u Qembloux postavio je sebi godine 1924. zadatak,
da izdavanjem potrebnih djela iz fitotehnikc i zootehnike doprinese što više intenzifikaciji
proizvodnje svoje zemljo, koja je pretrpjela veoma mnogo za vrijeme svjetskoga
rata.^
Ova knjiga profesora Poskina ima da udovolji toj zadaći s obzirom na podizanje
i njegovanje šuma, koje su također mnogo stradale za vrijeme rata.
U predgovoru, koji je irapisao generalni direktor šuma N. I. Crahay, nalazimo
obavještenja, koja nam daju izvjesne poglede na šumarske prilike u Belgiji, a onda
i na ovaj rad. Iz toga predgovora vadimo ovo:-"


^ Avant-Propos du Comite Directeur de le Bibliothe´aue Agronomique Belg
u istoj knjizi.


- Ibidem: Preface.
303