DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 44     <-- 44 -->        PDF

(9) Richard Schubcrt: »Oeologischer Fiihrcr durch die Nordlichc Adria«. Berlin
1912.
(10) Tucan
F.: »Die Kalltstciiie u. Dolomite«. Beograd 1911.
»Terra rossa deren Natur u. Entstehung«. N. J. Min. Bd. 34.
(11) Simon Sciiarnagel: »Die Forstwirtschaft im Osterreichischeii Kiistenlaiid«.
Wien 1873.
(12) Graf zu Leiningen: »Uber Karstaufforschung«. Forstvvisscn. Centralblatt.
Berlin 1917.
UPLATA ČLANARINE U MJESECU JANUARU GODINE 1933.
Redovitih članova Podružnice Liubljana: Auer.sperg Karl, Soteslca Din lOO.—
za god. 1933.; Sevnik Franjo, Straža, Din 100.— za god 1933.; OblDin 100.— za god. 1933.; Neugebauer Emanuel, SoteslBleyer Hinko, Černa, Din lOO.— za god. 1933.; Dobrić Ante, Rogatica, Din 100.— za
god. 1932.; Ebenhoh Franjo, Rogatec, Din 100.— za god. 1933.; Glaučnik Pavel, Pragersko.
Din 100.— za god. 1931.; Kraut Igo, Kranj, Din 100.- za god. 1933.; Minoritski
konvent, Ptuj, Din lOO.— za god. 1932.; Šusteršić JV\irko, Ljubljana, Din lOO.— za
god. 1933.; Štiglic Franjo, Kočevje, Din 100.— za god. 1933.; Thurn-VaLsasina gozd.


urad Ravne, Din 200.— za god. 1931. i 1932.; Ziernfeld Zmago, Maribor, Din lOO.— za
god. 1932.; Žagar Bogoslav, Kočevje, Din 100.- za II. polg. 1932. i I. polg. 1933.
Redovitih članova Podružnice Beograd: Šebetić Marko, Novi Sad, Din 100.—
za god. 1933.; Ljuština Miliajlo, Novi Sad, Din 100.— za god. 1933.; Petrović Radiša,
Novi Sad, Din 100.— za god. 1933.; Miljuš Nikola, Beograd, Din .).— za god. 1933.;
Miilošević Dušan, Beograd, Din 100.— za god. 1933.; Petrak .luraj, Beograd, Din 100.—


za god. 1932.; Manojlović Milan, Beograd, Din lOO.— za god. 1933.
Redovitih članova Podružnice Skoplje: Kr.stić Orestije, Skoplje, Din 100.— za
god. 1933.; Zlocli Karlo, Leskovac, Din 50.— za I. polg. 1932.; Macanović Miloš. Stip,
Din 100.— za god. 1933.


Ostalih redovitih članova Jugoslov. Šumarskog Udruženja: Asaj Franjo, Din
100.— za god. 1933.; Antohin Pavle, Brza Palanka, Din 100.— za god. 1933.; Atijas
Jakob, Travnik, Din lOO.— za god. 1933.; Bestal Vilim, Draganec, Din lOO.— za god.
1933.; Bećiragić Rasim, Ravna Gora, Din 100.— za god. 1933.; Begović Branko, Nemila,
Din 100.— za god. 1931. i 50.— za god. 1929.; Dukčević Martin, Vrbanja, Din 100.za
god. 1931.; Demokidov Emanuel, Cetinje, Din 75.— za god. 1933.; Ing. Deiač Slavko,
Rujevac, Din lOO.— za god. 1928.; Ferenčić Stjepan, Daruvar, Din 100.— za god. 1933.;
Gavran LjubomJT, Livno, Din 100.— za god. 1933.; Grubić ...., Split, Din 100´.— za
god. 1933.; Hranilović Dane, Sušak, Din 100.— za god. 1932.; Heckner .losip, Zagreb,
Din lOO.— za god. 1932.; .lovanović Jovan, Podr. Slatina, Din 100.— za god. 1933.;
Ivančan Cvjetko, Grubišno Polje, Din 100.— za god. 1932.; Jovanović Miodrag, Loznica,
Din 100.— za god. 1932.; Kundrat Emil, Zagreb, Din lOOi.- za god. 1933.; Krišković
Lambert, D. Miholjac, Din 100.— za god. 1933.; Kanoti Stjepan, Ivanec, Din lOO.— za
god. 1932.; Kaifež Drago, Lekenik, Din 10O.— za god. 1933.; Lampe Franjo, Njš, Din
100.— za god. 1933.; Lacli Gustav, Bjelovar, Din 100.— za god. 19.33.; Mareš Karlo,
Sisak, Din 100.— za god. 19,32.; Marčić Josip, Split, Din 40.— za god. 1933.; Majstorović
Vlado, Okučani, Din 100.— za god. 1933.; Meseidžić Jovan, Oštrelj, Din lOO.—
za god. 1933.; Malčić Vatroslav, Ljeskovica, Diii 100.— za god. 1932.; Muck Valter,
Otočac, Din 50.— za I. polg. 1933.; Miljuš Petar, Zagreb, Din 100.— za god. 1933.;
Novković Dušan, Bjelina, Din 50.— za I. polg. 1932.; Pičman Dragutin, Sušak, Din
100.— za god. 1933.; Prpić Petar, Cačak, Din 200.— za god. 1933. i 1934.; Pajc .Miso,
Brod n/S, Din 100,- za god. 1931.; Selak Josip, Zagreb, Din 100.— za god. 19,34.:
Savić Đorde, Trnjani, Din lOO.— za god. 1933.; Šerbetić Adolf, Busovača, Din 200.—


202