DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Ovo bi bile glavne vrste četinjara, kojima se pošumljuie Krš sadnjom u našem
području. Osim spomenutih vrsta četinjara provadamo pošumljavanje Krša, ali u
manjoj mjeri, sa cedrom (Ced. deodara), korzičkim borom, raznovrsnim čempresima


drugim.


U zadnje vrijeme provada se zašumljavanje Krša u velikoj mjeri i sa lišćarima.
Već je na šumarskoj skupštini god.. 1865. nadšumarnik Schnidel (11) preporučio, da
; am u poslu zašumljavanja ima dati putokaz sama priroda i da ovaj .uš Krš imamo
zašumiti biološkim elementima, koje vidimo kao relikte negdašnjilr šuma u našem
kraškom području, a to su raznovrsni liščari.


U nižim nadmorskim visinama provodimo pošumljavaiije Krša sa crnim jasenom
(Fraxinus ornus), crnim grabom (Carpinus duinens´is), rašeljkom (Prunus mahaleb),
lovorom, pajasenom, a biti će potrebno posvetitii pažnju i brijestu.


Pošumljavanje sadnjom u našim se krajevima provodi već kroz decenije istom
metodom, t. j . metodom, koju je prof. HoU opisao u svojoj raspravi »Die Karst-Aufforstung
«, Sarajevo 1901. odnosno Kosović u svojoj raspravi »Pošumljavanje krasa«.
Šum. List 1909. >


Pošumljavanje Krša sjetvom provada se u našem području navlastito na ostrvima
Pagu i Rabu. Spomenuti moramo, da na ostrvu Pagu susrećemo mjestimi´ce već
lijepili sjetvom uzgojenih kultura alepskog i primorskog bora. Jedna od najljepših
ovako podignutih kultura je ona kiaj sela Metanja, predjel Zaglava, na jitrvu Rabu.
Uspjeh pošumljavanja sjetvom u ovim južnim predjelima često je bolji od uspjeha,
koji se postigne sadnjom primorskog i alepskog bora. Poznato je naime, da sadnice
spomenutih četinjara u šumskom rasadniku već u prvoj vegetacionoj periodi razvijaju
glavni korijen, koji raste vrlo brzo, a do kraja vegetacionog perioda duljina je korijeim
često i 50 ctTi. Ova znatna duljina korijena pravi zapreku kod samog vađenja sadnice
u rasadniku, a pogotovo je otešćano presađivanje sadnice u kulture. Sijanje sjeinena
ima se provesti samo u predjelima, koji obiluju oborinama u doba, kad se provada
sjetva. Sijanje u proljetnjim mjesecima pokazuje vrlo često neuspjeh i to radi naglog
nastupa znatne temperature, koja ugrije tlo i do 50 C", a traje uzastopce 4—5 mjeseci.
iVllade biljke uslijed pomanjkanja vlage obično uginu, a osim toga djeluje previsoka
temperatura štetno i na protoplaste kambija.


Osim primorskim i alepskim borom provadamo pošumljavanje Krša i sjetvom
crnike i lovora (kulture u Jablancu). Sijanje sjemena raznovrsnih lišćara kao i sjemena
crnog bora pokazalo je u glavnom neuspjeh. Ovo sijanje provedeno je samo
pokusa radi, jer je sasvim isključeno, da bi se ovim načinom mogao pošumiti Velebitski
Krš i ostale golijeti.


Na koncu moramo spomenuti, da potrebne sadnice uzgajamo u vlastitim rasaduiacima
i to iz sjemiena, koje se sabire i trusi u vlastitoj režiji.


LITERATURA:


(1) Rudolf Geiger: »Das Klima der bodennahen Luftscliicliten«. J^raunschueig
1927.
(2) Gračanin Mihovil: »Pedološka istraživanja Senja i bliže okolice«. Glasnik
za šumske pokuse 1931.
(3) Maraković Milan: »Studien iiber die Bora«. Sarajevo 1913.
(4) Adamović Lujo: »Flihrer durch die Natur der Nordlichen Adria«. Wien 1915.
(5) Kihlmanu: »Pflanzenbiologische Studien«. Helsingsfors 1890.
(6) Paul Graebner: »Lehrbuch der Pflanzengeograpliie« 1910.
(7) Josip Poljak: »Geomorfološki oblici krednih kršnika Velebita«. Vijesti geološkog
zavoda .. Zagreb 1929.
(8) Josip Poljak: »Pećine Hrvatskog Krša«. Zagreb 1924.
201