DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Spomenuti moramo i navesti po Gunther-Becku (10), da i makije u našem kraju
nestaje i to uslijed nerazborite sječe. Obično se žitelj* ne drže ni kratko određene
opliodnje od nekoliko godina, već nemilice sijeku, a u posječenu makiju pušta se stoka,
koja skoro do kraja uništava ovu formaciju. U tako uništenoj makiji pomalo se gube
biljni tipovi´ i to najprije Arbutus unedo, Rliamnus, Viburnum i t. d., dok se najdulje
održe .luniperus i ........


Šuma je u ovom našem mediteranskom području postigla najveći razvitak na
ostrvu Rabu i Pagu i to tvorbom lijepih sastoiina crnike. Na ostrvu Rabu razvila se
šuma crnike poglavito na vapnencima krede u predjelu Dundo i Kalifront i na eocenskom
flišu u predjelu Ounar i Mundarija. Kao podređena sastojina u ovim šumama
crnike dolazi Erica arborea, koja u asociaciji sa Myrtom, Rhamnusom, PhvUireom
čini neprohodne guštike. Neznatne sastojine hrasta (Quercus pubescens) susrećemo na
ostrvu Rabu i to u kraju Mundarija. Po Martonu (11) doseže granica mediteranske
stepenice na Rabu do 250 m nadmorske visine; više od toga je submediteran.


Vrijedno je spomenuti, da na otoku Pagu, i to navlastito oko Luna, vidimo napuštene
sastojine uljike (mastrinke), a kod Novalje susrećemo sastojine Juniperus
phoenicea. Spomenuli smo, da medu faktore, koji´ utječu na rasprostranjenje šume u
našem kraju, spada i čovjek. Djelovanje njegovo u tome pogledu otpočelo je bez
sumnje već onda, kada se naselio u tom našem kraju. Utjecanje to postajaše pouzdano
sve intenzivnije, efekti sve to zamašniji, što je čovjek sve to veći teren okupirao.
Možda se kome čini, da utjecaj čovjeka na vegetaciju i njezino rasprostranjenje daleko
zaostaje za utjecajem drugih faktora, ali takav V: sud bio neispravan. Ako je to
utjecanje postojalo već od davnih vremena, ono i danas postoji, te je baš u našem
području tako intenzivno, da nije pretjerano, ako kažemo, da je čovjek bilo hotimičnim
bilo nehotičnim radom svojim vegetaciju velikih areala tako promiljenio, da je dapače
i klima čitavih predjela dobila sasvim drugi karakter. U našem području utjecajen
čovjeka, i to navlastito nerazboritom sječom i šumskim požarom, a da se dobiju veće
površine pašnjaka, neracionalnom pašom odnosno držanjem prevelikog broja stoke,
velike su površine promijenile svoju fizionomiju, tako da predjeli, na kojima je do
jučer još bila šuma, pokazuju jadnu sliku kamenjare. Naš´j.n radom i mi šumari mijenjamo
često vegetacionu sliku kraja. Sasvim naravno, da to ne ide tako brzo i da Je
za ovu promjenu potreban dug niz godina. U našem su području na primjer znatni
areali kamenjare, na kojima je bila rasprostranjena asociacija .luniperetuma odnosno
Saturietuma, sasvim nestali´, čim se (umjetnim načinom podignuta) kultura crnog bora
sklopila.


Glavni uvjet nekom sistematskom radu oko pošumljavanja Krša sastoji se u tome,
da se radovi godišnjih kultura kronološki poredaju. Svaki lokalni momentani uspjeh
mora u sebi uvjetovati u.spjeh budućih kultura, on mora naime smanjivati snagu bure,
proširiti ekonomiju vode i t. d. U predjelu, gdje se počelo raditi, nesmije se prestati
tako dugo, dok taj predjel zaista nije pošumljen.


U pogledu sistema odnosno načina poslovanja pri pošumljavanju primorskog
Krša moraju se za naš Krš uzeti u prvom redu u obzir vegetacione piilike, a pošumliavanje
se mora provesti u glavnom onim biološkim elementima, koji su za naše područje
domaći i prilagođeni svim klimatičkim nepogodama i ostalim faktorima.


U našem području već se odavna — skoro više od pedeset godina — provada
pošumljavanje onim metodama, koje su običajne i u drugim kraškim zemljama. Pošumljavanje
obavlja se prirodnim i vještačkim metodama t. j . resurekcijom, sjetvom


sadnjom.


Znatne površine našeg područja bile su, a i sada su još pokrile vegetacijom
ogriženom po stoci. Ogradimo li takvu površinu, odnosno zabrani li se paša na takvoj
površini, opažamo već nakon jedne vegetacione periode neki uspjeh i poboljšanje vege


198