DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Pokojni Rudolf .... rodio se u Osijeku u Slavoniji dne 10. aprila
1867. god., gdje je polazio osnovnu školu i gimnaziju, na kojoj je 3. augusta
1886. maturirao. Potom je posao it´ Gradat, gdje je na univerzi
studirao prirodne nauke na filozofskom fakultetu kroz dvije godine.
Nesretna boljetica i slabo zdravlje spriječiše ga u tom studiju, te se on
po uputi liječnika posvetio šumarskom staležu. Kao stipendista rodnog
mu grada pošao je u Križevce, te je na tadanjem višem gospodarskom
i šumarskom učilištu nakon trogodišnjeg studija svršio 24. jula 1890.
šumarstvo. ´"´^ " ´ " ~" "


Odmah nakon svršenih nauka bio je namješten (8. X. 1890.) kod
Kr. županijske oblasti u Osijeku kao volonter, a 1. januara 1891. imenovan
je šumarskim vježbenikom II. banske imovne općine sa sjedištem
u Dubici. Stupivši u šumarsku struku ozdravio je na svježem i čistom
zraku brzo, te je stoga šumarstvo još više zavolio. Državni ispit za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva položio je 27. oktobra 1892.
Odmah nakon toga imenovan je šumarskim pristavom ostajući i nadalje
na šumariji u Dubici, sve do 23. februara 1894. Tada je imenovan
kr. kotarskim šumarom kod kr. županijske oblasti u Ogulinu, da malo
zatim bude premješten kr. kotarskoj oblasti u Zagrebu. Na tom je mjicstu
ostao do 1. maja 1908., kad je premješten kr. kotarskoj oblasti u Jaski.
U februaru 1910. premješten je opet kotarskoj oblasti u Zagreb, gdje je
ostao do 28. marta 1917., kada je imenovan kr. županijskim šumarskim
nadzornikom kod kr. županijske oblasti u Zagrebu. Godinu dana kasnije
imenovan je kr. šumarskim savjetnikom ostajuć i nadalje na službi l<;od
kr. županijske oblasti u Zagrebu, sve do 3. septembra 1923., kada je
ukazom Nj. Veličanstva Kralja stavljen u penziju. Kako je pokojni ....
uvijek bio željan nauke, studirao je još za vrijeme službovanja pravne
nauke na univerzitetu u Zagrebu, te je položio i pravno-povjesni ispit,
a godine 1902. apsolvirao je pravo.


Službujuć kod kotarske oblasti u Zagrebu razvio je pokojnik živu
stručnu djelatnost i u dugogodišnjem radu pokazao vrlo dobru spremu.
Tu je sastavio prvu gospodarstvenu osnovu za šumu grada Zagreba
na Sljemenu. . tu osnovu unio je velik svoj smisao za ljepotu ne zanemarivši
pri tom racij´onalnost u pogledu privrede. U cijeloj zagrebačkoj
gori vidiće se još dugo tragovi njegovog napornog i ustrajnog rada,
kojim je postavio temelje za daljnje uspješno gospodarenje ne samo u
šumama zemljišnih zajednica, već i privatnih šumoposjednika. I nakon
svoga stavljanja u penziju ne rastaje se on sa šumom. Pun energije i
volje za rad upravljao je on šumama grofa Kulmera na Sljemenu, a kad
su ove prešle kupom u posjed grada Zagreba, preuzeo je upravu nad
šumskim posjedima I. Hrvatske štedionice i grofice Jelačić. Ovu ic
upravu vodio dotle, dok ga podmukla bolest nije shrvala toliko, te je
morao leći u krevet, iz kojeg se više nije digao. Dne 7. februara ove
godine sahranjen je na Mirogoju.


Tko je bio pokojni ...., pokazao je njegov sprovod, jer je ispraćen
ne samo od cjelokupnog šumarskog osoblja iz Zagreba i okolice,
nego i od vrlo velikog broja prijatelja i štovatelja, te izaslanika raznih
društava. Njegov sprovod bio je odraz njegova života.- Tu se vidjelo,
koliko je pokojni .... bio voljen i cijenjen u privatnom životu. Jugoslovensko
šumarsko udruženje bilo je zastupano po svom potpredsjedniku
Ing. Griinwaldu, te po taj´niku i blagajniku. U ime udruženja oprostio se


163