DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Još štetnije djelovanje bure vidimo u procesu isušenja, i to ne samo plitkog
pokrova zemlje, već i samog zraka. Sasvim je naravno, da je uslijed toga transpiracija
znatno veća. S obzirom na pomanjkanje potrebne množine vlage u zemlji ne može
biljka nadoknaditi transpiracijom izgubljenu vodu i tako dolazi često ne samo do
ugibanja pojedinih organa, već i do smrti individua.


Moramo po Kihlmannu (5) spomenuti da često ni mehanička snaga, pa ni temperatura
kao ni zasićenost atmosfere sa soli nije za uzgoj šume tako štetna, kao što
je štetno permanentno isušenje biljnih asimilatornih organa uzrokovano vjetrom, i to
za vrijeme, kada si biljka radi pomanjkanja oborina ne može nadoknaditi transpiracijom
izgubljenu vodu. Prema Graebneru (6) sastoij se štetni utjecaj vjetra u velikom isnšenju
tla i asimilatornih organa, a navlastito se ovaj štetni utjecaj vidi u krajevima,
u kojima vladaju konstantni vjetrovi.


Prirodna pošumljavanja u smirenom bujičnom području »Senjska Draga«, crni bor.


Po Hraniloviću (»Oeomorfološki problemi iz Hrvatskog Krša«) značajna je za naš
primorski Krš golijet, nestašica vode na površini i oskudica zemlje prikladne za težadbu.
Konfiguracija tla ovisna je u Kršu od propustljivosti vapnenaca, o njihovoj
uslojenosti i laspucanosti, što je i razlogom, da je optitanie vodene mreže u glavnom
preneseno u podzemlje. Kemijskom i mehaničkom djelovanju vode odnosno topivosti
kamena (stijena) zahvaljuje Krš svoje osebujne fenomene. I ako u našem području
nijesu svi fenomeni došli do tako eminentnog izražaja u tvorbi nekih velebnih oblika
(špilje), ipak i naš Krš predočuje po svom reljefu tipičan krški kraj.


Tieze u svojoj radnji »Zur Geologic der Karsterschcinungen« uzima tekućicu
kao glavni uzrok postanka fenomena Krša. Horizontalno oticanje vode u Kršu je minimalno,
te se skoro sve meteorne vode gube u vertikalnom smjeru. Osim tekućice u
velikoj mjeri sudjeluje i bura kod stvaranja Krša i to odnašanjem sitnih čestica plitkog
pokrova zemlje. Iza toga mehaničkog djelovanja dolazi na vidjelo kemijskim djelo


193