DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 34     <-- 34 -->        PDF

I. ...111-91 mm. IV.... 123-7. mm. VII.... 120-93 mm. X.... 172-46 mm.
II.... 110-94 „ V.... 84-63 „ VIII.... 98-37 „ .....205-80 „
III.... 1.8-.6 „ VI.... 80-95 „ IX ... 146-76 „ XII.... 177-93 „


Kako se iz ovoga vidi, obiluje naš kraj znatnim množinama oborina, te prama
toj množini oborina i povoljnoj poprječnoj godišnjoj temperaturi izgleda, da su ovi
klimatički elementi vrlo pogodni za rasprostranjcnje i uzgoj šume u našem kraju. Ali
se mora spomenuti, da je razdioba oborina u pojedinim mjesecima dosta nepovoljna,
te da je s obzirom na znatnu evaporacijii u ljetnim mjesecima, koja je pogodovaiui visokom
temperaturom i čestom burom u našem Kršu, uzgoj šume do kraja težak, a
rasprostranjene šume dosta nepovoljno. Znatna cvaporacija u našem kraju ne ovisi
samo 0 visokoj temperaturi, već u glavnom i o vladajućim vjetrovima, a ponajpače


o vjetru NR, t. j . buri, koje je eminentno svojstvo naglo isušenjc (kontinentalni suhi
vjetar).
Na istočnoj obali gornjeg .Jadrana vladaju pretežno N i N E zračne struje, a
karakteristika je ovih struja, da naglo nastupaju, te su hladne i suhe. Osim toga su
značajne i radi pojava naglih i snažnih udaraca (refoli).


Po Marakoviću (3) postoje tri tipa bure i to: 1. bura, koja vlada duž čitave
obale .ladrana; 11. bura sjevernog dijela Jadraiui; III. bura skroz lokalna. Marakovič
bilježi 404 opažanja, te je ustanovio, da na prvi tip otpada 110, na drugi 91, a na treći
203 slučaja. Marakovič drži, da za nastup pojedinog tipa bure igra najveću ulogu položaj
i pomicanje izobara od istoka prema zapadu. Proširi li se razmak izobara, a prema
tome analogno i gradijenta duž čitave obale Mi samo jednim njenim dijelom*, imamo
prvi odnosno drugi ili treći tip bure.


Sasvim je naravno, da konfiguracija obale u znatnoj mjeri pogoduje sjeveroistočnom
odnosno istočnom smjeru vjetra. Potrebno je naime . istaknuti, da se od
Sušaka pa sve do blizu Senja spuštaju gorski sklopovi od sjevero-zapada prama jugoistoku
i zato ic strujanje u ovom dijelu sjevero-istočno. Od Senja spuštaju se gorski
sklopovi od sjevera prama jugu, pa je tako u ovom području bura istočni vjetar. Razlog
postanka bure imamo tražiti u izobaričkoj razdiobi, koju karakterizira čak i u godišnjem
srednjaku jadranski barometrijski minimum i relativni maksimum u kopnenoj
pozadini. (Hann. Luftdruck in Mittel- u. Siid-Europa.)


Utjecaj bure od eminentne je važnosti za uzgoj šume u našem Kršu, a u glavnom
se očituje njenim mehanički štetnim djelovanjem i onim štetnim´ djelovanjem,
koje nastaje isušenjem atmosfere i tla. Indirektno mehaničko štetno djelovanje bure
vidimo u procesu ablacije ili deflacije, pod kojim procesom razumjevamo odnašanje
čestica plitkog pokrova zemlje. Osim´ toga očituje se mehaničko djelovanje bure i
korozijom, t. j . bura odnaša kamenje i oštre čestice zemlje i oštećuje ovim materijalom
pojedine djclove biljnog organizma. Procesom deflacije lišene su često mlade biljke
potrebnog sloja zemlje, a nježniji organi (navlastito korijenje) izloženi su u velikoj
mjeri sunčanoj žegi, vjetru i isušenja (4).


Direktno oštećenje burom vidimo na pojedinim iiidividuima, a često i na čitavim
sastojinama u krivom uzrastu stabla i u zakržljalim granama u smjeru udaraca bure.
Visinski prirast biljnih individua, koji su izvrženi štetnom utjecaju buTe, zaostaje
znatno za prirastom, što ga pokazuju individui uzrasli u zaklonjenim mjestima.


Štetni upliv bure na vegetaciju vidi se pogotovo na obalama susjednih oicka.
Pravac i jačina bure odnosno njeni udarci nose na znatne daljine morsku prašina,


t. ZV. »slanu« (posolicu), a sol otruje čitav taj okoliš. Na takovom, sitnim česticama
soli pokritom, prostoru nema u većini slučajeva vegetacije, tek se na životu uzdrže
on- biljni elementi, koji podnose periodičko zalijevanje mora, ali i ovi izgube često
svoje asimilatorne organe, koje za povoljnih klimatičkih prilika obnavljaju.
192