DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 30     <-- 30 -->        PDF

KRITIKE I ODGOVORI


PODUZETNIČKA DOBIT.


U svom istoimenom elaiilpoduzetničlovih formula vrlo su jednostavni, te u njima pogreške nema. Što postoji razlika
između obih formula, dolazi samo od toga, što g. Wasziier polazi iz drugih pretpostavka.
Upravo zato, što su izvodi i same formule vrlo jednostavne, tako da je iz ujili
sve vidljivo, smatrao sam suvišnim, da primjerima nadopunim svoj članak na poziv


g. Wasznera u broju 8—9 Š. L.
U 12. broju Š. L. g. Waszner braivi svoje formule i to ne tako, da direktno opravdava
svoje pretpostavke, nego primjerimia pokazuje, da poduzetnička dobit računata
po njegovim pretpostavkama ne daje isti rezultat, kao kad se računa PO
Barthinoj formuli, koja slijedi iz drugih pretpostavaka. I ovdje su primjeri posve suvišni.
Svatko sa i malo znanja algebre može razumjeti jednu formulu i bez nrimjcra.
Tek kod vrlo komplikovanih predmeta osvjedočićemo se primjerom, nismo li negdje
pri postavljanju formule pogriješili. Efekt sa primjerima može se polučiti samo kod
površnog čitaoca.


U čemu se razlikuju pretpostavke? Evo u čem. Kod izvođenja Bartliine formule
uzimlju se u obzir svi troškovi učinjeni do kraja posla, t. j . do unovčenja izrađenog
materijala, kada se i očituje poduzetnička dobit. U te troškove spadaju li troškovi oko
nabave kapitala u vidu kamata. Ti se troškovi (kamati) priznaju kao takovi u čitavoj
kalkulaciji, gdje ulaze u punoj svojoj veličini, pa ih treba priznati i kod računanja poduzetnčke
dobiti. Q. Waszner priznaje te troškove u samoj kalkulaciji ,ali ih ne priznaje
kod računanja poduzetničke dobiti.


Kad ta različita shvatanja, da li kod računanja poduzetničke dobiti treba kamate
priznati ili ne, ne bi podvrgli daljnjem ispitivanju, mogla bi nam oba shvatanja biti
jednako vrijedna, a praksa bi prihvatila jedno ili drugo shvatanje. No kod daljnjeg
razmatranja dolazimo do zaključaka, koji govore u prilog samo jednom od ta dva
shvatanja.


Veličina poduzetničke dobiti zavisi od jako mnogo faktora, u glavnom od vrijednosti
konačnog objekta i od naravi samog posla, t. j . da li je taj manje ili više
rizičan. Nijednom formulom ne dadu se obuhvatiti svi ti faktori, pa tako ni Barthina
formula nema ta svojstva. Ali kod formule moramo tražiti barem to, da ona nije
oprečna glavnim principima, po kojima se ravna veličina poduzentičke dobiti.


Konačni efekt posla sadržan je u prodajnoj cijeni robe. U toj cijeni sadržani su
svi troškovi (i šumska taksa) i poduzetnička dobit. Logično je, da kod svih poslova,
gdje je prodajna cijena ista, dakle i promet novca listi, bude i jednaka poduzetnička
dobit, razumije se, u koliko je riziko posla isti. Po g. Waszneru izlazi, da poduzetnička


^ Tačno je, da Bartha nije donosio posebne formule za poduzetničku dobit. No


C C


u članu njegove formule —^.— sadržana je razlika C -~ Z. Dakle —=.-— C — Z. Iz ove


´ l.Op ´ l.Gp


formule slijedi Z =


1 + .:


p


u našoj praksi na području Hrvatske i Slavonije ta se formula odavna upotrebljava
i kratkoće rada zove se Barthina formula, pa sam je i ja tako nazvao. Zapravo
imala bi se zvati »modifikovana Barthina formula«, to više, što p u Barthinoj i modifikovanoj
formuli nema identično značenje.


188