DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 19     <-- 19 -->        PDF

slučaj, mora nastati disharmonija u gospodarenju, t. j . prestaje racionalno
gospodarstvo. Iz ovog bi razloga administracija trebala da stane na
stanovište jače unutarnje veze između uređivanja i iskorišćavanja. U
Ministarstvu bi zato trebalo jedno privredno odjeljenje da obuhvati i
odsjek za uređivanje šuma i odsjek za iskoriščavanje šuma. Ovamo bi
po svojoj prirodi spadao i odsjek za trgovinu i industriju i odsjek za statistiku.
Jedino će tako biti zagarantovan tijesan kontakt između iskorišćavanja
i uređivanja, koja zapravo i sačinjavaju šumsko gospodarstvo,
i jedino tako neće iskoriščavanje šuma kao takovo zapasti u nepopravljive
grješke sa fatalnim posljedicama.


Katastrofalno obaranje etata ne da se zaustaviti nikakvom gospodarskom
mjerom, jer je vezano za dugoročne ugovore odnosno njihova
isticanje, osim ako bi možda nastupio kakav preokret cijelog šumskog
gospodarstva iz temelja. Ali katastrofu ne smije šumarstvo uza sve to
da dočeka skrštenih ruku. Ogromne nepošumljene i devastirane površine,
koje treba da dođu u sklop budućeg šumskog gospodarstva, kategorički
nalažu, da se pošume i da se opet privedu šumskoj kulturi veoma ubrzanim
tempom, tako da nas bliska perioda već na pola reduciranih prihoda
ne zateče neobavljena posla. Sve raspoložive snage sa svim raspoloživim
sredstvima treba da najenergičnije prionu uz posao, da se barem
počinjene grješke i nedaće čistih i prejakih sječa toliko poprave, koliko
je to danas uopće moguće, te da barem u budućnosti bude zagarantovan
kontinuum krajnje mogućih, maksimalnih etata i prihoda, jer na ranije
etate prašuma ne možemo više računati. Sve treba angažovati, da ovu
zadaću kao svjesni šumari časno izvršimo. Svako drugo pošumljavanje,
kao pošumljavanje krševa i golijeti, osim ako to ne zahtijevaju naročiti
razlozi i ciljevi, znači — kraj tohkih nepošumljenih i devastiranih´ površina,
na kojima je još prije razmjerno kratkog vremena stajala gusta
šuma — luksus, koji mi sebi u oči katastrofe ne smijemo priuštiti.


Resume. Les forets de Bosnie ont ete avant la guerre, exploitees generalement
par des grandes firmes etrangeres qui les ont, du gouvernement occupatorial, obtenues
a bail par des coiitrats a longuc dureo. Apres la guerre, ce systeme d´utilisation
desdites forets a ete prolongee et c´est par ce fait que presque tout le traitemeiit
des forets bosniennes est dirige. L´auteur expose le domrnage procedant de ce fait
aussi bien pour ces forets elles-memes que pour le fisque et pour toute reconomie
natiotiale. Une des suites les plus pires serait repuisemcnt catastrophaj des forets
en Bosnie, aussi bien par des coupes vraiment excessives que par la vitesse avec
laquelle diminuent les revenus de ces forets. Quant aux remedes, ils seraient plus
d´une forme platoniquc que reelle, a moins qu´une force majeure ne detruise tous.
ces contrats, herites de l´encienne Monarchie et prolonges dans l´etat d´une crise
economique sans pareilles.


177