DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 16     <-- 16 -->        PDF

godina računajući od ove godine, pada ukupni etat za 508.780 m´´, t. i.
za 24´3%\ dakle gotovo za jednu četvrtinu etata iz godine 1931., dok
već u slijedećoj godini pada ukupni etat za 30´37.. U godini 1946. pada
ukupni etat od ,2,097.080 m´´ iz godine 1931. na 954.200 m´´. dakle za
1,142.880 m´´ odnosno za 54´5%, a to znači, da se za 14 godina obara
ukupni etat ispod polovine ukupnog etata za godinu 1931. Još poraznija
slika zapaža se u godini 1949. t. j . nakon 17 godina, kada se ukupni etat
obara od 2,097.080 m"´ iz godine 1931. na 366.700 m´, dakle za 1,730.380
m´´ odnosno 82´5%. Iz ovoga slijedi, da će se već u godini 1949. iskorišćavati
samo ITb^´/r od ukupnog etata iz godine 1931. Ukupni etat
iznosiće samo 356.700 m", a to je manje, nego što je tokom zadnjih godina
samo jedno preduzeće u južnom dijelu područja Direkcije šuma
Banja Luka iskorišćavalo samo u jednoj godini. Samo za jednu godinu,


t. j . od godine 1945. na godinu 1946., pada ukupni etat za 15´0%^ od početnog
etata iz 1931. godine. U slijedećoj godini pada ukupni etat za
daljnjih 12´87^, a od godine 1948. na godinu 1949. pada dalje za \.´3%´.
Cakle u periodi od godine 1946. do godine 1949. obara se ukupni etat za
43´0% od ukupnog etata za godinu 1931. Tu leži također razlog, zašto
su godine 1946. i 1949. označene kao fatalne i katastrofalne po šumsko
gospodarstvo na području Direkcije šuma Sarajevo i Banja Luka.


Kao što padaju etati, analogno padaju iz godine u godinu i vrijednosti
tih etata. Svako kretanje etata prati u stopu i kretanje vrijednosti
etata. Ovdje treba napomenuti, da će osim pomenutih´ momenata, koji
će proizvesti izvjesna pomjeranja u kretanju etata, i ugovorima predviđene
revizije šumskih taksa također pomjeriti vrijednosti etata. I vrijednosti
etata padaju u godini 1940. kao i etati sami za gotovo j´ednu
četvrtinu vrijednosti etata u godini 1931. Fatalno padanje etata u godini
1946. prati isto tako fatalno padanje vrijednosti etata. U toj godini obara
se vrijednost ukupnog etata od 46,407.000 Din iz godine 1931. na
16,719.000 Din, dakle za 29,688.000 Din, što čini €A´0% početne vrijednosti.
To će reći, da će se prihodi za 14 godina oboriti znatno ispod
prihoda u godini 1931. I druga fatalna godina, t. j . 1949., jasno se očituje
u prihodima. Vrijednost ukupnog etata obara se u godini 1949. od
46,407.000 Din na 9,038.000 Din. Pad vrijednosti ukupnog etata iznosi
dakle 37,369.0-{)0 Din odnosno 80´57^. A to će da se desi već za 17 godina.
Prihodi će dakle u godini 1949. iznositi samo 19´5´/ od prihoda u godini
1931., t. j . jedva jednu petinu od početnih prihoda. Kako su katastrofalne
obje pomenute godine, razabire se iz toga, što i vrijednost ukupnih
etata samo u toj kratkoj periodi od godine 1945. do godine 1949. pada
za 44.% od vrijednosti etata u godini 1931. Pošto kretanje vrijednosti
etata u svemu vjerno prati kretanje samoga etata, moglo se odustati od
izrade posebnog diagrama vrijednosti etata. Nakon onoga, što je rečeno
za same etate, biće dovoljna i sama tabela za vrijednosti etata, u kojoj
su registrirane razlike vrijednosti etata prema etatu iz godine 1931.


Jasnijega dokaza, da se na teritoriju Direkcije šuma SarajevoBanja Luka u šumskom gospodarstvu nije dovoljno vodilo računa o isticanju
dugoročnih ugovora i time u vezi o naglom smanjivanju raspoloživih
drvnih masa, a istodobno i prihoda šumarstva, ne treba


I ako ovo, što sam izložio na bazi tabela i grafikona, drastično pri


kazuje katastrofalno opadanje godišnjih etata vezano za isticanje dugo


ročnih ugovora, ipak se nesmije stvoriti zaključak, da nakon isteka zad


ire