DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 15     <-- 15 -->        PDF

pada ukupni etat za 92.200 m´´ t. j . za ."8%. U fatalnoj godini 1946. pada
ukupni etat za 314.800 m" odnosno za 24´8%. Ovaj jaki pad ukupnog
etata je posljedica pada etata četinjača ispod polovine prošlogodišnjeg
etata četinjača. I ukupni etat pao bi u toj godini gotovo na polovinu prošlogodišnjeg
ukupnog etata, da porast etata listača ne djeluje u obratnom
smjeru i ne zadržava katastrofalno obaranje ukupnog etata. Iz ovog
razloga pada ukupni etat samo za okruglo jednu četvrtinu prošlogodišnjeg
etata. U godini 1947. obara se ukupni etat za daljnih 267.500 m" t. j .
za 28´0/´f, dakle opet za nešto više od jedne četvrtine prošlogodišnjeg
ukupnog etata. I u toj godini sprječava još pomcnuta jaka sječa bukovine
u sjeveroistočnom dijelu Direkcije šuma Sarajevo katastrofalno padanje
ukupnog etata. U drugoj fatalnoj godini po šumsko gospodarstvo (1949.),
kada ističe sječa 300.000 m´´ bukovine, obara se ukupni etat za ovu masu
od 300.000 m´´ odnosno za 45´0%, dakle gotovo na polovinu prošlogodišnjeg
ukupnog etata, t. i. od prilike na onaj nivo, na koji bi se bio već
oborio 1946. godine, da nije uslijed novih jakih sječa bukovine nastupila
inverzija etata listača. Ovo postepeno zaustavljanje katastrofe u padu
ukupnog etata nije rezultat računa ili volje, da se katastrofalni pad ukupnog
etata spriječi odnosno zaustavi, nego rezultat slučaja, koji je u šumskom
gospodarstvu u zadnjim trzajima samo priskočio u pomoć. Pad
ukupnog etata u godini 1949. u apsolutnoj je visini gotovo jednak onom
iz godine 1946., šta više i nešto manji, ali percentualno je pad etata u
godini 1949. gotovo dva puta jači od onog iz godine 1946., jer je ukupni
etat od godine 1546. do godine 1948. pao za gotovo jednu trećinu. Zadnji
pad ukupnog etata nastupa kao i zadnji pad etata četinjača i etata listača
u godini 1957., kada ostaje na snazi samo još jedan dugoročni ugovor.
Ukupni etat pada u godini 1957. od 366.700 m´ na 294.900 m´, dakle za


71.800 m´ odnosno za I9´67r
U dosadanjem izlaganju uspoređivani su uvijek etati pojedinih
godina sa prošlogodišnjim etatima. Dakle su se pojedini faktori uspoređivanja
iz godine u godinu uvijek mijenjah. Ovako uspoređivanje etata
daje jasnu sliku o unutarnjoj strukturi etata i njihovog padanja ili dizanja,
ah ne daje kompletan i jedinstven pregled kretanja etata. Da bismo
ovo postigli, moramo etate pojedinih godina usporediti sa jednom stalnom
nepromjenjivom veličinom, dakle najbolje sa prvim odabranim etatom,
u ovom slučaju sa etatom iz godine 1931., te odrediti odnos pojedinih
etata uvijek prema ovom etatu iz godine 1931. Na ovaj će način svi
rezultati dobiti i istu težinu t. j . istu valenciju, te će se i medju sobom
moći uporediti, što kod ranijeg upoređivanja etata sa prošlogodišnjim,
ikako smo već gore vidjeli, nije bilo moguće. Jednako padanje etata u
raznim godinama povlačilo je za sobom nejednako percentualno padanje
etata, jer prošlogodišnji osnovi odabranih etata nijesu bili medju sobom
jednaki. To se vidi na prvi pogled i iz priložene tabele. Procenti u drugoj
kumulativno] koloni čas su veći čas manji, dok u trećoj kumulativnoi
koloni konstantno rastu, kao što konstantno raste i opadanje etata. Izuzetak
čini samo procenat pada listača u godini 1946., kada nastupa porast
etata listača, kao i procenat etata listača i procenat ukupnog etata
u godini 1932. i 1933., kada nastupa porast tih etata, što je kao padanje
tih etata u protivnom smjeru označeno sa pozitivnim predznakom.


Uporedimo li dakle ukupne etate pojedinih godina sa ukupnim etatom
iz godine 1931., zapažamo, da već u godini 1940., t. j . već za osam


173