DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1933 str. 14     <-- 14 -->        PDF

sovara i jači pad četinjača u istoj Rodini. Iza godine 1934. zapaža se u
kratkim razmacima od 2 do 4 godine po jedan jači pad etata listača.
Tako pada etat listača u godini 1936. za 68.700 m"" odnosno za 9´0/´c, u
godini 1938. za 69.100 m´ t. j . za 10"0%; u godini 1941. za 113.600 m´


t. |. za IS´S´/r, a u godini 1945. opet za 69.100 m´´ odnosno za ]4´./. od
prošlogodišnjeg etata. Nijedno od ovih jačih padanja etata listača u ovoj
periodi ne korespondira ni sa jednim jačim padanjem etata četinjača. U
slijedećoj godini (1946.) nastupa drugi nagli porast etata listača od
184.300 m", odnosno od 44´5/^. Ovaj nagli porast etata listača pada u istu
godinu, kada se etat četinjača katastrofalno obara za 499.100 m´ t. j .
za o8"4%. 1 ako je porast etata listača u toj godini veoma velik, on
ipak ne može posve da paralizuje katastrofalan pad etata četinjača, što
se vidi iz pada ukupnog etata, koji iznosi 24*87^. što znači, da ukupni
etat pada gotovo za jednu četvrtinu od prošlogodišnjeg ukupnog etata.
Uza sve to je ovaj porast etata listača tolik, da je etat listača u toj godini
jači od etata četinjača za 242.000 m\ Ova inverzija etata listača
traje tri godine dana, i ako etat listača već u slijedećoj godini (1947.)
pada za 192.500 m´´ odnosno za 32"2%, dakle još nešto jače, nego što je
porast u godini 1946. Ova inverzi-ja etata listača je posljedica toga, što
u sjeveroistočnom dijelu Direkcije šuma Sarajevo dolazi po jednom dugoročnom
ugovoru svake godine novih ,3()0.000 m"* bukovine na sječu. Nakon
te periode od tri godine pada etat listača opet ispod etata četinjača,
kao što je to i prije te periode bilo, jer u godini 1949., t. j . (kako smo
već ranije spomenuli) u drugoj fatalnoj godini po šumsko gospodarstvo
na području Direkcije šuma Sarajevo i Banja Luka, nastupa katastrofalan
pad etata listača. Etat listača pada u toj godini za 300.000 m´ t. j.
za 76´1% etata iz prošle godine. Zadnji jači pad etata listača pada kao
i zadnji jači pad etata četinjača u godinu 1957., od koje godine zadnji
dugoročni ugovor sam stoji na snazi. Ovaj zadnji pad etata listača je
u apsolutnoj cifri razmjerno veoma malen. On iznosi samo 16.200 m´´.
Ali jer etat listača u godini 1956. iznosi samo 94.100 m´\ a u godmi 1957.
pada na 77.900 m°, doseže percentualni pad etata listača prilično veliku
cifru od 17´2%´.
Etati četinjača i listača čine zajedno ukupne godišnje etate. Padanje
ukupnih etata je rezultanta padanja etata četinjača i etata listača.
Ako se uoči samo apsolutna visina padanja ukupnih etata, onda dakako
i ukupni etati padaju jače od etata četinjača i od etata listača. Svako jače
padanje etata četinjača kao i napose listača odrazuje se, kako se vidi
iz grafikona, prividno jače i u padanju ukupnih etata, ali percentualno
drži padanje ukupnih etata nekako sredinu, jer u račun dolazi uvijek
veća drvna masa. Tako porast etata listača u godini 1932. dolazi do
izražaja i u porastu ukupnog etata te godine, i ako taj porast radi istodobnog
pada etata četinjača iznosi samo .3%. Jači pad ukupnog etata
u godini 1934. posljedica je istovremenog pada etata četinjača i etata
listača. Ovaj pad ukupnog etata iznosi 276.000 m´^ odnosno 13´07c´. Jače
padanje ukupnog etata u godini 1936. 1938. i 1941. korespondira sa jačim
padanjem etata listača u istim godinama. Pad ukupnog etata u godini
1941. iznosi 126.900 m" t. j . 8´0% od prošlogodišnjeg ukupnog etata. U
slijedećoj godini 1942. pada ukupni etat za 100.200 m´´ odnosno za 6´97 .
Ovaj pad ukupnog etata odgovara padu etata četinjača. U godini 1945.
prouzrokuje opet jači pad ukupnog etata pad etata listača. U toj godini


173