DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 71     <-- 71 -->        PDF

UREDBE I PRAVILNICI


Ha ...... § 185 ...... o ...... .. 21 ........ 1929 ...., ..........


.........
0 ....... ......... ....... ......... .. ........ .... . ......
§ 55 ...... . .......


.... 1.


... ......... ....... ............ . ...... § 55 ...... . ...... .............
.. ... ..... ....., ... .].>... ...... ... . ..1...., ....., ......, . ...,
... ...... ......, .... .. .......... ...... ..... ...., i;ao naib, ....., ....,
...., ....., ....., ....... . ......, .... . ......, ...., ........, ......,
....... ......, ....., ...... ... ...... ...... . ..., ...... . ......; ... .....
......, KO je .. .... .. ....... ... ... ......; ... ....... ..... . ....... .
...... . .. ....... ........, ........ ...., ..... . ...


.... 2.


........ ........ ....... ......... .... .. . ...... § 55 ...... .
...... iio ....... .. ....... ........., .... ......... ..... ...... ........
..... . 1».......


.... 3.
.. ......... ....... ....«.... .. ........ ...... ......... .. ........
....... ... .... ........
.... 4.


....., 1!...., ...... . ..... .. ...... ......., ... . .. ........ . ........
........ . ............ ...... . ....... ..... ......., ... . ......
..... ........ ........ .. no ....... ......, ........ . ....... ..........


......... ............. ........., .... ...... ...... ... ....., .... ......
........ ......... ... ..... .... ..... ..... ...... ... ....... ...........


.... 5.


.. ...... (......) ..... .. ...... ....... . ..... .......... ........
.... .... .. .......?. no ....... ......... ...... .. ...^.. . ...... ...., ....
.... ........... .. ......


.... 6.


... .. ..... ......, lui ..... ......... ... ........ .. ........ (.......)
........ ... .. .... ......... no ....... .......^. .... . ....&.., ... .. ..,..
.. .......


............. ..... .. ........ ....... .... .. ...... ... ..... ....
..... ..... .......... .. ........ ......, .... he ........ ........ .... .
......., .. .. .. ......... ......:... ...... no ....... ......


.... 7.


...-..... ...... ......... .. ne .... ........ ......... ........ ..........
..... ...., ...... . ..., .... .. ........ .. ........... ........, ............
..... ......... . .......


.... 8.


........ ...... ......... .. ......... .. 500 ...... .. ...... ....... .
...... .......... ...... ......... ...... ......, a ..... .. ......... .........
....^


153