DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 65     <-- 65 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


Ing. SREĆKO MAĐAREVIĆ: NAŠE ŠUME, ZAGREB 1932. (292 strane u
oktaviinm formatu).


U nakladi pisca izašla je ov? knjiga, bogato opremljena slikama i mapama,
kojoj je svrha, da prikaže značenje naših šuma, njihov uzgoj iskorišćavanje sa šumarskog,
industrijskog i trgovačkog gledišta, a s obzirom na sadanju ekonomsku krizu.
Sadržaj joj je ovaj:


1. Predgovor (iz pera Otona Heinricha).
2. Opć i pogled i (svjetska privredna kriza; značenje stroja; rješavanje naše
tinansijske krize kao zapreke daljnjem radu; kriza šumskog gospodarstva; književnost;
važnost svjetskog šumskog gospodarstva).
3. Uvo d (polet našega šumarstva nakon ujedinjenja; šumska industrija i trgovina
drvom; dekadansa našega šumarstva; svjetska kriza i šumarstvo; lom u New-
Yorku; spor agraraca i šumarstva; kretanje cijena hrastovine i brodska imovna općina;
utjecaj krize na naše šumarstvo).
4. Poja m šum e (definicija šume; istorijat ekonomskih doktrina; razvoj du.
ševnili pogleda na šumu i šumsko gospodarstvo; počeci šumarstva u svijetu i kod nas;
osnovni problemi nacionalne ekonomije; značenje znanstvenoga rada s osobitim
obzirom na šumarske znanosti; novi pojmovi o šumi; nova definicija šume i njeno
obrazloženje; nova i stara definicija; gospodarstvena i biološka šuma).
5. Statistika šuma cijeloga svijeta (definicija statistike šuma;
proizvodni faktori; vrst drva, ,tlo i klima; donja granita biološke šume; opća rasprostranjenost
šuma na svijetu; stanje šuma u Evropi; stanje u Aziji, Africi, Americi i
Australiji; opći progled šuma cijeloga svijeta).
6. Postanak, značenje i važnost šuma (prvi tragovi života; geološko
pradoba; geološki stari vijek; prve pojave četinjara; vijek listača; ledeno doba;
važnost genetike šumskoga drveća; borba za opstanak; pošumljivanje krasa; energija
drva; Th. R. Malthus; gospodarstvena važnost šuma, utjecaj šuma na temperaturu,
vlagu i čvrstoću tla).
7. Uzgajanj e šum a (definicija; tlo; fizikalna, kemijska i biološka rastvorba;
klima; sastojina, upliv topline; energija korijenja; rahlost tla; elektrolitski proces;
konstrukcija tla; voda; mineralna hraniva; humus; individualna svojstva sastojine;
prirodni proizvodni faktori; prirast; ravnoteža; obnova prašume; pošumljivanje krša
1 golijeti).
8. Uređivanj e šum a (taksator; značenje uređivanja; površina; drvna zaliha;
prirast; opći opis sastojina i budućeg gospodarenja; određivanje prihoda; borba
praktičara sa teorijom; potrajnost, ophodnja i normalna šuma; uskladba gospodarstvene
osnove).
9. Šumska industrija i trgovina drvom (značenje šumske industrije
i trgovine drvomi); uiporaha šuma; dendrometrija i pojam vrijednosti; inđustrijsika
prerada drva; suha destilacija; trgovina drvom; padanje volumena svjetske trgovine;
predlog Gustava Maceljskog i Milana Kastla; srebrna valuta; devalvacija; inflacija;
ekonomski zakon Adama Smitha; mišljenja industrijalaca i trgovaca drvom; rješavanje
krize šumske industrije i trgovine).
10. Šumsk a politik a (opći pogledi; ovlašteni šumski inžinjeri; zaštita
žiteljstva i služnosti; pošumljivanje krša i golijeti; dioba šumiskoga posjeda; šumarski
savjet; porezi; statistika šuma; zadaci šumarstva; šumarstvo i poljoprivreda; organizacija
šumarstva; šumsko zakonodavstvo; mirtva šuma).
Kako vidimo, to je cijela jedna mala enciklopedija šumarstva i drvarstva. Pisana
je originalno i u vedrom, juinalističkomi stilu. Autor tu iznosi mnogo misli,


147