DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Članarina iznosi za redovite članove Din lOK).— godišnje, za studente Din 50.—.


Upisnina je za nove članove Din 20.—. Članovi dobivaju Šumarski Lst besplatno.


Neki članovi duguju još i prošlogodišnju članarinu, pa ove napose molimo, da


udovolje svojoj članskoj dužnosti, kako im se ne bi moralo obustaviti odašiljanje lista.


Osim toga upozorujemo sve članove .1. Š. U., da je prošlogodišnja glavna


skupština na Sušaku prihvatila proširena pravila »Kereškenijevc pripomoćne zaklade«.


Pristupnina u tu zakladu iznosi jedanput za uvijek Din 100.—.


Držimo, da je nepotrebno opširnije navoditi probiti te zaklade, koja daje
potpore udovama i djeci šumarskiih činovnika, koji su bili članovi te zaklade i našeg
Udruženja, pa stoga pozivamo sve članove ,1. Š. U. koji još nisu članovi te zaklade,
da joj pristupe. Novac se šalje na Upravu Jugoslovenskog šumarskog udruženja, Zagreb.
Vukotinoviča ulica broj 2. — Iskaz članova, koji su pristupili zakladi, donositi
ćemo koncem svakog četvrtgodišta. Uprava .


Potpore iz Kereškenijeve zaklade. Upravni odbor ,1. Š. U. na svojoj sjednici
od 19. decembra 1932. podijelio je udovama gdi Milki Oiirtler i gdi Anki Vraničar
svakoj potporu od Din 200.—, dok je udovi gdi Zori Prstec podijeljena potpora u
iznosu od Din 200.— iz društvene imovine.


Dar Kereškenijevoi zakladi. Gospodin Alikalfić F a z 1 i j a, stud. forest. u
Pragu, darovao je od svog honorara u januarskom broju o. g. iznos od Din .).—
»Kereškenijevoi zakladi«. Plemenitom darovatelju najljepša hvala. Vivant sequentes!


UPLATA ČLANARINE U MJESECU DECEMBRU 1932.


Redoviti članovi uplatiše po Din 100.— za godinu 1932.: Anderka .lulio, Vinkovci;
Bracanović Nikola, Hvar; Dunst Viktor, Beli Manastir; Eboncheh Adolf, Tomipoievci;
.lindra Franjo, SI. Požega; .lauković Boza, Berane; Rakušček Karl, Maribor;
Stojanovič Nićifor, Kraljevo; Sekulić Milorad, Beograd (i Din ICO.— za god. .91.);
Šokčević Đuro, Našice (i za god. ]´93I. Din 100.—); Kereškenji Velimir, Zagreb (i za
god. 1931. Din 100.—); Matizović Dragutin, Zagreb; Polak Velimir, Jasenovac: Su´limanovi´ć
Drago, Levanj.ska Varoš: Smilaj Ivan, Vinkovci; Dr. Ugrenovič Aleksandar
(i za god. 1931. Din lOO.—).


Uplata za razna godišta: Dulepa Mustafa, Vareš Din lOO.—, za godinu 1930.; Horvat
August, Rab, Din 200.— za god. 19,30. i 1931.; Moćnik Ignjacije, Mljet.-Jezero,
Din lOC— za god. 1933.; Marković Miodrag, Fojnica, Din 25.— za lV/4 god. 1932.;
Neferovič Franjo, Nova Gradiška, Din 50.— za II. polg. 1930.; Waszner Josip, Sarajevo,
Din ITO.— za god. .933.—; Zečević Vladmir, Konjic, Din 50.— za 1. polg. 1932.; ..ranac
Slobodan, Beograd, Din 100.— za god. 1933.: Bakranin Juraj, Đakovo, Din 100´.—
za II. polg. 19,32. i I. polg. 1933.; Lončar Vladimir, Stubica, Din 200,— za god. 1J930<.
i 1931.; Marković Ljubomir, Skoplje, Din ....— za god. 1928., 1929. i 1930.: Juvan Ivan,
Bohinjska Bistrica, Din 50.— za 11. polg. 1932.


Članovi pomagači uplatiše: Šafar Josip, Sušak, Din 50.— za god. 1932.; Kostenac
Ivan, Vinkovci, Dim 100.— za god. 1929. i 1930.; Matić Vasilije, Sušak, Din 50.— za god.
1929.; Opačić Vojislav, Skoplje, Din 100.— za god. 1931. i 1932.; Supek Vladimir, Zagreb,
Din 20.— za god, 19.32.; Radić Petar, Zagreb, Din 25.— za I. polg. 1933.; Strjneka
Milan, Vinkovci, Din .50.— za god. 1930., 1931. i 1932.


Uplata na pretplati za Šumarski List: Direkcija šuma otočke imovne općine u
O.točcu Din 100.— za god. 1932.; Štefinović Josip, Zagreb, Din IC-O,— za god. 1933.;
:>Slaveks« d. d., Zagreb, Din 200.— za god. 1931. i 19,32.: Direkcija šuma, Sarajevo,
aconto duga za god. 1938. Din 2582.—.


146