DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Tajnik smatra, da se ovakovo djelo, u kome bi saradivalo mnoštvo stručnjaka,
ne bi moglo da izda prije, nego li je iskristalizovana šum. terminologija.


Pošto J´Ugosiovensko šumarsko udruženje ne može zbog pomanjkanja sredstava
samo da pristupa takovom izdavanju, zaključuje se poslati raspis uvaženijim stručnjacima
od pera i zamoliti mišljenje o njihovoj sradnji u Enciklopediji te o tome, da li
bi se mogla naći privatna inicijativa za izdavanje enciklopedije.


XXIII. Čita se predlog Beogradske podružnice, kojim predlaže, da Jugoslov.
šumarsko udruženje dijeli i pohvalnic e licima, koja su se istakla t^ilo u pošumljavaniima
bilo u uzgajanju šume (lugari, seljaci).
Zaključuje se, da tajništvo dade izraditi do naredne sjednice skice za pohvalnice.


XXIV. Primaju se novi članovi:
Za redovite: Ing. Lovrić Ninoslav, šum. inženjerski pripravnik, Zagreb:
. o m š e Valentin, gozdar, Ljubljana; Ing. Žarko D im i t r i j e vić, čin.
pripravnik, Vinkovci.


Za u temeljaca: Dr. Milan Ulmanski, direktor Šipada, Sarajevo.


Za pomagače: Momčilo .. P o p o v i ć, stud. šumarstva, Zemun; D u č i ć
Milan, stud. šumarstva, Doboj; Strasse r i?udoIf, stud´. šumarstva, Zagreb;
Vasić Vojin, stud. šumarstva, Ležimir; Devide Vlado, stud. šumarstva,
Zagreb.


Istupili iz članstva: Dr. Rosler Ervin, Zagreb; S t o j a n o v i ć N i ć i-
for, Kraljevo; Havliček Aleksander, Zagreb; Filipovi ć . a t o, Podr.
Moslavina: Gartner F;il p, Dražguče: 4ermian Schonburg, Snežnik;
Banka i štedionica gorskog kotara d. d., Ravna Gora.


XXV. Jednoglasno se zaključuje na predlog Dr. Balena, da se slijedeća rezolucija
pošalje MinistrU´ predsjedniiku, Ministru unutrašnjih poslova, te banu savske banovine.
(Ministrima će rezoluciju lično predati gospodin predsjednik zajedno sa Dr.
Balenom i ing. Pahernikom). Predstavka glasi:
Predstavka.


»Jugoslovensko šumarsko udruženje, stojeći pod uizvišenim> pokroviteljstvom
Njegovog Veličanstva Kralja, dužno je po članu 2. svojih pravila »da čuva, unapređuje
i zastupa interese šumarstva cijele naše šumske privrede i interese svojih članova«.


Po potonjoj svojoj dužnosti kao i po toč. 7. člana 3. svojih pravila a u zastupanju
interesa šumarstva, zaključio je Upravni odbor Jugoslov. šum. udruženja na
svojoj sjednici od 18. i 19. decembra, da´ se obrati na Vaše Gospodstvo sa molbom,
da sa svojeg moćnog položaja izvoli zaštititi interese šumarstva, koji su povrijeđeni
time, što je već preko puna dva mjeseca postavljeno za šefa odsjeka za šumarstvo
kod kr. banske uprave Savske banovine u Zagrebu lice sa pravničkom naobrazbom
umjesto stručnjaka, što se protivi jasnim propisima § 6. al. 3. nadalje § 38. glave IV.
toč. 1. do 24. Zakona o banskim upravama, kojima se određuje djelokrug odsjeka za
šumarstvo iz oblasti šumarstva, lova i bujica pri kr. ban. upravama.


Iz potonjih zakonskih propisa kao i iz Pravilnika o uređenju šumarske službe
kod opštih upravnih vlasti čl. 15. do 41. te iz § 28. al. 1. Zakona o unutrašnjoj upravi
jasno je, da na čeki odsjeka za šumarstvo kod banskih uprava može biti samo šumarski
stručnjak, jer je priroda njegove dužnost vezana o šumarsku stručnu spremu.
Na temelju pobrojanih propisa postavljeni su danas kod svih banskih uprava u Kraljevim
Jugoslaviji za šefove odsjeka za šumarstvo isto tako šumarski stručnjaci kako
su i za sva ostala stručna odjelenja i odsjeke, kao što su poljoprivredno, prosvjetno,
tehničko odielenje itd., postavljeni za šefove odnosni stručnjaci. Iznimku čini danas
samo savska banovina, gdje je pravnik šef šumarskog odsjeka, te po našem saznanju
Zetska banovina, gdje je šef šum. odsjek također nestručno lice.


140