DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Iskaz sioke na području


Prilog 2.


o


Sresko Površina u lia Stanovništvo Broj


ili gradsko


U
cjelo/
o osoba ua


načelstvo livada ukupno lklm.2 domova
kupna


livada 1 dom


1 Kastav 4 980 660 13-25 10.535 211 2.229 4,7
2 Sušak grad . 2.032 278 13-68 16.104 793 3.615 4,4
´ 3 Sušak srez . 33.470 8.697 25-98 18.84 66 5.142 3,7
4 Bakar grad . 399 34 8-53 2.074 520 561 3,7
n Crikvenica . 11.469 1.954 7-04 12.166 106 2.978 4,1
6 Novi Vinodol 33.532 3.517 10-50 8.708 26 2.369 3,7
7 Senj grad . 286 6 2-10 3.072 1074 756 4,1
8 Senj srez 59.605 2.464 4-14 10.418 17 2.136 4,9
9 Krk .. . . 42.851 734 20.013 47 5.865 3,4


1-71
10 Rab .. . . 40.814 114 14.595 35 2.740 5,3


0-28
11 Perušić . . 56.932 4.834 19.754 35 3.829 5.2


8-50
12 Gospić . . . 110.443 7.333 34.058 31 6.683 5.1


6-64
13 Gračac . . 101.615 7.407 27.837 27 4.645 6,0


7-30
14 Donji Lapac 53.528 6.235 16.538 31 2.640 6,3


1.65


15 Udbina . . , 47.273 5.924 11.970 25 2.120 5.6


12-53


16 Korenica . . 50.347 4.238 14.460 29 2.720 5,3


8-42


17 Slunj . . . 84.692 4.513 45.837 54 7.132 6,4


533


18 Otočac . . . 89.010 12.162 33.685 38 6.130 5,5


1366


19 Brinje . . . 32.761 4132 15.991 49 2.826 5,7


12-62


20 Ogulin , . . 119.564 17.088 47.074 39 8.749 5,4


14-29


21 Vrbovsko . , 41.369 11.041 17.704 43 3.194 5,5


26-69


22 Delnice . . 63453 12.475 20.294 32 4.686 4,3


19-66


23 (,´ubar . . . 38.863 5.393 10.222 26 2.280 4,5


13-88


— Ukupno . . 1,119.298 121.234 10´.. 431.957 39 86.025 5,0
~, Savska banovina 3,896.961 430.972 2,703.171 69 564.457 4 8


zemljišne zajednice ,35.1 37 lia = /40 %
državne šume Vi2.l 75 ha = 36´23 %
šume imovnih općina 1S6.8 57 ha = 39´34 %
šume privatnika 70.9 84 ha = 14´94 %
šume samoupravnih ti eta 8.2 94 ha = 175 %
crkvene Šl un c 1.6 30 ha = 0-34 %


Ukupno 474.97/ ha lOO´OO


126