DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 43     <-- 43 -->        PDF

na području krša Savske banovine.


i površin a k u 11 u r a;
pašnjaci vinogradi
trstika i
ribnjaci
šume
Plodno
zemljište
Neplodno
zemljište
ha /0 ha /0 ha 7o ha /0 ha I «/0 ha 0/
10
821 16.50 483 9.71 2 551 51.22 4.918 98.76 62 1.24
842 41.44 158 7.78 326 16.04 1.845 90.80 187 9.20
8.810 26.32 228 0.68 13 209 39^47 32.413 96.84 1.057 316
209 52.38 53 13 28 52 13.03 362 91.73 37 9.27
3.886 3388 64 0.56 3.594 31.34 10.701 9331 768 6.69
5.162 15.39 82 0.24 19.513 58.19 29.446 87.81 4.086 12.19
53 18.53 2 0.70 71 24.83 215 75.17
12.389 20.78 13 0.02 33.019 55 40 49.289 82.69 10.316 17.31
20.349 47.48 2.681 6.26 10.462 24.41 39.667 92.57 3.184 7.43
29.757 72.90 2.664 6.52 156 0.38 3.198 7.83 37.549 92.09 3.265 7.99
14.979 26.31 12 0.002 27.923 49.04 55.535 97.52 1.404 2.48
26 070 23.60 44.379 40.28 98.245 88.95 12.198 11.05
45.248 44.53 28 0,003 30.713 3023 96.823 95.28 4.792 4.80
10.232 19.12 26.750 50.07 52.244 97.68 1.284 2.40
19.316 40.87 13.389 28.32 46.572 98.52 701 1.48
´12051 23.93 22.241 44.18 46.671 92.70 3.676 7.30
15.997 18.90 19 0.02 101 0.12 21.618 25.52 82.201 97.06 2.494 2.94
13.565 15.24 , 47.979 53.91 87.426 98.22 1.584 1.78
7.148 21.82 14.130 43.13 32.239 98.41 522 1.59
22.539 18.85 2 0.032 60.586 5067 117.129 97.96 2.435 2.04
9.017 21.80 127 0.31 14.721 35.58 40.478 97.85 891 2.15
4.604 7.26 1 0.002 40.567 63.93 62.459 98.43 994 1.57
6.468 16.64 24.057 61.90 3S.647 99.19 316 0 81


289.512 25.87 6.617 0.59 257 0.00229 474.977 42.43 1,062830 94.95 56.468 5.05
547.618 14.05 40.904 1.05 4.142 1.06 1,383.726 35.51 3,704.799 95.07 192.162 4.93
(Prilog 2.) pokazuje nam brojčano atanje stoke na području krša Savske banovine.
Vi´dimo, da se stočarstvom bavi više žiteijstvo s kontinentalnog krša, a manje sa
primoTske strane. Broj koza stoji u upravnom omjeru sa površinom golijeti t. j . št o
više koza, to više golijeti.


Nakon predočenja općeg gospodarskog stanja na krasu — držao sam to nužnim,
pošto je u uskoj vezi sa šumarstvom — prelazim na šume i šumarstvo na području
krša Savske banovine. Od cjelokupne površne šuma (474.977 ha) na krškom području
otpada po vlasnosti na:


125