DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 28     <-- 28 -->        PDF

ca .... ........... ......... ....... . 150 ......., ..........
.... ...... ...... .. .... ...... . no ..,.;.. .. .......... .. ........
.......


..... ......... .. ........... ..... ............ ........ ..
..... ... .. ..... .. .. ..... ... ............. ca ......... ...
............ ...., .. .... .. ..... . .........!. ... je ........
.... .......... .......... ........ ......... . ..... ....1 ...
..... .... .. .......... ........, ..... .. ...... ..... ............
.......... .. ...... ......, ...... . .... .......... .........
........ ....... ... .... ...... .... .. ..... . ..... .(\...... .....,
......... ........ . ....... ......... . ..... ........, ......
........ .. . . ......... ........ . ....... . .. ....(.> ... . .....
.... (.. ..... ..... ..; ........ — ........ ........), ..........
....., ......... ...... ......, .... .. ...., ......... ..........
......, ....... .....^. (.....). ... je ......, ...... ..... .. ..
...... no ......, a ... .. .. .....(;, .... .. ...... ...... ......


... 22.


... ....... .. ..... je ......(\ .. ... ...... ...(! :.. ......... ...
. ....... ........... ........


... je ........ ..... .. ........., .... .. ........ .......
........ .... ...... ......... .. ......... — .. . .. ....., ... je
..... ...... — ..... ...... ......... ...... ... .... .. ......,
... ... .... ...... ....... ...... icao . ca .... ......... . ..
....... ...... ..... ......... .... .........., ... . ..... .... ...
.. ..... .. .... ..... ......... ..., ...... .., .... ... ...... ....
....... .. ......... . ..... ........... ...... .. .....(; ..... ..
....... .... .......... ...... . ... ...... ....... . .... .......
... ......, ... je ........ ..;... . ....... .. ........ .. ......
(......).


..... ..... .. .... ......... .. ........... .... .........
.... ..... .. ......... .. ...: ...... (....., ......) .. .......
........., ......... . ......, ...... (.......... ......) .. .......
.......... ......, ....... (........ ... ......), ........ ............,
............ ......., ....... ..... ... 6, 7 . 8 .........


110
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 27     <-- 27 -->        PDF

AKO ce ...., .. je ........, ...... . ........ MO/I;(> .. .........
0 no ......, .. . . .. .. .......... no ....... .1.). TOM .. .........^
. ..... ........ ......... .......... ........ ....... ..... no......
........, a ......]!... ........ . ......... .......
(........) ........... ... ..... .......(\ .. ....... ........ iipone...
........., .... (.; .... . ....... ..... . ....., .. .... ho ..
.. ce .....


............ ........... .... ce ...1!..... ....... ......, ...
.. .... ..... ...... ..... ...... ..... ... . ........ .... ...... .
...... ........ ......... ...... ..... (..>1>.´... ...... Kao .......
..... .. ce ........., .. ce ... ............ ...... . ....... .........
.. ........, ];..). .. ........... .... ....... .......... ....
je ... ...... ...(>... . ..... je sanpaiiiHiian.e ....... iiaiue .......
.. ........ ......... ».......«, na .. ........ ........ ...... ..


... 21. ....... . ............ ........; ........ .......


.... nocao .. ............. .... ....... .. .... . ...;....... ....
je .........., ........... je ...... .. ... ...... ....´....., a
..... (.....) ... je .. ....... ........ To .... ......... ........, ...
... ..... je ........ ....... .... ......... ..... .. ...... ....
....... ..... ....... . ....., I;OJH .. ce ......... .... je ..´..
....... ......... 2000 .(.;., .. .. ....´.... ... .......... ... ....
.......... .... ce ..... . ..... i;paTi;oha ........ .. .... ...........,
...... ..... ...... ......., .......... ......... ...... .
....... . . ..... ...... ........ .. .....(\ ........, .... ....
........ .. ........ .. ..... .... mio .... ..... .. ..........
......... .. ....., .... ..... ........., .. ...... ...... ........
. .. .......... ........ ... ...... .......... ........ ...........
. ..... ........ ce, .. ..... ........ ....... .. ... 103
........ ..., ...... ........ . ...... .......... ../.. ce, ....1.,


109
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 30     <-- 30 -->        PDF

....... . McTcopo.´ioiiiKor ......... .... .je ............ ....;^ . .........,
.... je ..... ....... ........... ..... ........


...... ....., .... .. .........., ... . ..... ...... .. ...........
.. ../.......- .... ......... iiopa .. ....... ... .. .(>.. ]\...
...... ... ... .. .. 3anpaiiiyjt^ .... .. .......... ......... ........
.... je ....... .... ....... .. ......, ......, ..... ......,
........ ... .... ......, ..... ..... ..(!.., .. .. ... .... ...... ..
..... ..... .......... ..... ... ..... ..... (.......... .........
......, ..^.... .. ...... . ...... ...«..)), na .. .... ..... .......
......... ........ ........ .. .. .... ........ ....... . ..(.1....
......., ... ..... .. .... . .... .. ........ ... .......... .......
..... ........^.. ...... . ........ . ......... .. ......... .^...


... 24. ........ ...... . .........


.... .... 110.].´... u ......, .... .. .. .. ......... ..... ........
....^ ........ . ........ ............... ......^.. .. .... ........
.. ..... ........ . .. ......... ...... .. .... ..... ..... .. .....
.(!......., ... .. .............


. ..... je ... .............. ........ ............. .... je iia....
......, .... .. ....... .... .. .... ............ . .... ......
......(! ............. ......... ("............ ... ......., ..
..... ...... ....... ...., .... .. ........., ... . ....... .........
.............. 1;........, ..... .. ...... ...... . .. .. .... ......
... ....(´1... .. ... ..... ...... .. ... ... ....... ........... .....
......... .......... .. ........ ....... . ..... .. .... .....(´
..... . ........ 2X2 . .. ....... ... 2 . ..... ...... .......
.... ...... .... .... ........ ...., .. ... ..... ..... ... .......
.. ..... ... ......... — ... ......, .... .. ..... .... ... ........
.... ..... ..... ..... je ..... ...., ... ....; .. ..... .. ..... ..


lli^
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 26     <-- 26 -->        PDF

... .. ... ......, ..... ....., .. .... ... .. .. ......, ..... .......
. ...... .. .., .....; .. .......... ...... . .... ..... ......., ai;o
... .... ........ ........ ......., ......., ..... ........., ........
...... .. ........... .. ...... ......., ............ ..^..........
. ......)...´.. ´......., ....... ........ ........., ..... ......
.. . . ...... ..... ...., ´....... ....... ......... ......, ...
.. .. Tioi yi;a/JiC ....... ..... ...... ......., ............ .......
...., .... ..... ..........., ......... .. ..... .... . ..... . ....,
....... ......, ........ ...... . ............ ........... ...... .
...... ...... ......., .... .. ...... ..... . .......


...... .. ......, .... .......... ......, ...^.. ......... ......
......... ............ je, .. .. ..... ...../.., .. .. ... ........ ..


^^^1.´:..1^^L»^&
|.^^|.." -^^-.


^^llee ^^.´


l: "
-i.
, i : ´ ´ ´ i ^ ´ \ ,


... 20. ..... ... ......; . ...... ..... .. .......; ........ ......
..... .... ......... . .... ..... .......


....... ....... ........ ... ........ (80%, 90%). .. .. ... .......
..... je ......... ....., ... . ....... ....... .... .... ... .....
. ...... ....., iia je ... ....., .. ..... .. ´.... . ........., lioje ..
... ..... .... ....., .... ... .. ..... Ha ... .... ........ .....,
.... ..... ... ....., ..... .......... ...... . .... .. ...........
.... ............ ... ..... .. ... .... .. ........, .... .....
..... . ....... . ....... ........, ..... .... .. .... ...... .. . .
..... .... .. ... ........ . ....... ........ ..... ......... .
....., i;aKo he .. .......... .......... ......... .. . . ..........,
.. .. ...... ... ... ... ......., .... .. ........ ......, . .. .....
...... .... ........... ..... ..... ..... ..... ......1.\ ..., ....,
..... ......., ....., ......., ...... ........ . ...... ..........
...... ........ ... ...... . ........ ..... ......... ......, leaico
.. .. .. ....... no ........., ........ . ......... ..........


108
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 25     <-- 25 -->        PDF

. ......... .. ... . ....... .. ... ..... .......... ..... .... ....
.. ...... .......... .... ........, ne ....... .., ... .. .... .........
. .... ... ....... ........ .......... ...... .......... ....
...... ...... ........ ..... ..........., a ...... . .... ... .............
........ . ......... ... .... .. ..... . .......... ........
..... he .. ....... ........ .. .......... ..., ... luio he ..
........ ........ .... ....., .. .... ... ..... ...........


........ iipamiia ...... .. .. ........ ........ .. ...........
. .:......(; ......, .... ... ........ .. ..... ....... ...... ..
..... .. 30 .. 50 .. .. ..... ....... ...... .. .. ..(!.., ...... ..
...... .....;. ... .......... ...*;, ... je ..... ..... ...... ..., ....
.. ..... .. ..... .......... ... ...., ... je ..... ..... ..... ...
...... ... .. ..... (........ .....), .... .. ..... .... ........,


... 19.


........ ... je . ........ ........., na ........ .... .. .(..... ..
.... ..... . .. ...... .... .. .... ....... . ........... ..... ........
...... . ....., .... je .. ... ...... ....... .. ... .... .... ..
.. .... ...... ....... ......, ........ je ....... ........... . ..
....., .... TO ........, .. .. ... .... .... ........ ..... ..... .
.. .. je ............


.... .. ...... ..... ..., ... .. xoh(!, .... .. .... ..........
........... . ......... ........ ........ ..... ..... . ..... ..........
..., .... .. .. ......... ........ He ..... .. ....... . neiuTO
..... ......., ... ..... ..... ........, ... .. .... ......... ...........
....... . ....... ...... .. iio ..... ................
........ . .... ........., .... .... .. .. ...... .....


...... .. ........ ... ......, .... ......... ........... ..
...... ..........., ... .. ...... ........, .... ... .. .(; .......,


107
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 24     <-- 24 -->        PDF

...... . ...... ....... ....... .. .... ..... ......, ;ioic . ......
...... .. .. ..... ...,.


.. ........... . Bocini ...... je ............ ..... . .......
.. ........ ..... ...... ... ... .. ....... ....... ....., .... ..........
. ...... . ......... ........... .. ...... ... .. ........^.
............ ...... ....... ........... ....... ....., .... .. ......
.......... .. .. ...... ..... ... ....... ....... ....... .......
.. ...... ....... ......... . .... ...... . .. ...... . .. .........
......... ...... ..... .. .... ...... .... ........., .... ..... .
...... ..... ....... ......., .. .... .. . .... ....... ...... .......
......... . ....... ...... ...... ....]) ..... ........, .... je ......
.......


... 18.


.. ........ ..... ....... ........ je ......... ........, 1;.....
.. .. ........ ........... . ...... he ...... .... ......... ....]
.... .. ........... ...... .. ..... ...... . .. ........ ........,
.... ..... .. ............ ....... je ......01.., ... .. ......... ...
........ ......... .... .. .. ........ ........., .. ..... ......
(....... ....) ....... ..... .. .......... .... . ....... . ........:.
.. .. ..... ......, .... je .... ..... .... ..... ...., .. ....... ..........
...... ..... ...... . ...., ... je ...... ..... . ... ..
....... ....... .. ........... ..... he ..... ...... .... . ...........
..... ...... .... .. ...... ........ ...... .. .... .. .. ..
....... ..... ... ......, ... je ...... ....... . ... iioiCTOJH ........
.. .........., a . ....... ........ .......... .. .. jaja, ........ .
......... Beh ........ ........ ..... .. ..... ..... ...............
... ..... .. .... ..... . ...., .. .. .... ......... ....., na .....


106
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 23     <-- 23 -->        PDF

... ..... .... ........, ..... ...., .... ... ......... ..... .........
.............. .. .......... ...., .... .... ...... .......
.... . ......... ......... je ........, .. .. .. .... ....... ... ..
....... 1;............ ....... ...... ..........


. ... .. .. ..... ........: ......... . ..... ......... .. .......
....... ..^.., ... ....... .. ... ........ ....... ....... .....
. ... (´(.)... 1;.:\1..., .... .. .])..(.1. .!...... ......... .... .... .......
. .......... ...... .(..1;.. ........... ........., ...........,
.... ......... ........ . ......... ........ .. ... ....... .........,
a ... ... iipocTop ... ...... ...... . .......... ..])... .....
je .... ..........


... 17. ........ ......; ........ ... .... ...... .........; ..........
.... .... .. ..... ..... ........... .......


.. .... ....... ........ ....-...... ...... je ...... . .....-,
....... .. ..... ...., ... .. ..;, ..... ........ .(>..... .........,
.. ......... ..... ..... .......... .......... .. looo .. ........
......, .. ....... 1—2 .... .....«


............ ...... ..... .... .... ..... ........... . .........
.. ........ ..... ...]).... .(´ .... ........... ... ..... ....
.. ........ iia ... ....... .. ...... ...... ....., lioja ..........
....... ......, .... . .... ........... .. ...... ... .. .........
............ .. ...... ...... ..... ..... ... ......... ..........
.... npaiiiai;, a ..... ......... .... .... ........... ...... ............
.... ..... je ........, . 1;..... (.´ .... ......... ......,
........ ... ............ ...... ´Sa, ]iiyMaiia je ..... ..... . ...........
.... ..... ..... 0(´.. .... ... ..... .... .... ......... .....
.......... ........ ........ ......., a . ...... y(4iexa ... ........


105
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 22     <-- 22 -->        PDF

.... ... ......... .... ».....«, ».......« je ......... ......
..... ........ ........ .... .. ........ (.... ........ ..... 1) ..
........, .;....... .... . ..............« (... 1, 2, ., 4, 5)*


0 ........... ....... ......... .. ........... ....... .... r.
............, .. ........, ... he .. .... .... .. ...... . ..........
..., ... ... . .. ...... ... .......... . ..... .......... ....
.. ....:


»... ..... ....... ... .. ....... ......., .. .. .. ........ .....
..10.......... ...... ... ..... .........., .. .. .. .. ... ..... ........
iiiTo ..... ......... ...... .. .......... .. .....


... 16.


..... je ... ....... ..., .. . . ........ ...... .... . .........
. .......... .. ......... ...... . ........ .......... .. 1:..........
........., .. .. .... ...., .. . .......... ...... ............
..... ..... .. ........... .........; . .. ... je 1;........ .(»....
......... »n« .... .... .. ......, .... je ............ ..... ......
...... 0,82 »n« .... .....


......... . ..... ....... ......... .. ........ .(´..... ..
1/2 ...., .. ... ... ..... ... ..... ....... ....... . ....... .......
0 .......... ........ ...... ..... (..... ................) .........
... ........... .....


.... ......... ........ .. .. ....... ......... . .... .......,
... .. . ......... .. .... ..... .. ...... .......... ... ...... .....,


* ...... .. ........... . ..... ...... ...... .. je .. ...........
,.......", ....... .. ........ ......... . ........, .. ... .. . .. .....
..... ...........
104
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 21     <-- 21 -->        PDF

......... ...... 2350 ..
...... . .............. ............... no 1 .^ ...... ........ .. .
.......... .. 1 .. ......... ..... no 1 if ...... ......... .
.......... ......
.
380 ,,
540 ,,
50 „
5, 2 ,.
9, 31;. ..
210 ..
...... ............... ......
165 „
80 „


. ........ ...... ..... .......... ... ....... ........... .......
....... je ..... p(>3opi´>oap .. ....... ......... 600 .. .... ..


.., .5.


....... ........ je ... . ... ........... ...... . ........ .. .. 50 ..
..... .... ...... ..... ......, .... .. .. ............. ..... ....
...(! ...... ....... ..... ....... .. ......., ......... ... ....
...... .........., ......... je .... upe ....... . ........ .......
........ ...... ..... je ..... .......... .. ..... ....., .........
...... ...... . .......... ......... oiio ....... ........


..... ..... ..... . .......... ... ........... .............
je ...... ..........., .......... .. ...... .. 10 . .. 18 ....... 100 ..
..... . ´...... ....... 30 ., .. . . ....... . ....., .... je .. .... ........
..... ......... ............ .... . ........ .......... ..
.... .. ´......... .......... ...... .. ..... ........ ......... ..-.
.... »........«. . ... .. ...... ........... ......... .. .... .......
.............. ..... . ............, .... .. ... ... ...........>.
.... .. ...... ....... ...... .. ............, a ........ ......,
.... ... je ....... .. ........... ».......... ............. ....«.


103
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 20     <-- 20 -->        PDF

..... ....... ... je ...... . ....., ... ....... je ......., ..
...... ......... ..... . .... ......... To je ...... ..... ....
|)........... ...... ..... .... ...... ...... ..... ... ....... ...
.. ........ .. ......... .. ..... ........... . ....... ... ........
.... ......, .... je ......... .... .. ...., .... .. ........(\
.... .. ....... . ....... ......, ... ........ ..... .. ...... ......
........ ......, ... ... je .. . ..... .. ..... ....; .........
To .. .... ....... .. ........... ........ .... ........ ... ...........
......... ........ . ......


.....
....
.......
..... (....
...........)
..... ......
.. ........
..... ..
....... .....
......
........ ..
.... ..
......... .
.......
.. ...... .
......
.........
......
. ...... 1 .. 7´ 48" 3 .. 22´ 12" 10 .. 4´ 10 .. 4i´ 25 .. 18´
. ..........
4.5 13.4 40.2 41.9 100


... ......, ... . ... ..... ........ .. ......... . ......,


..... .. .. ..... »...... ........ . ....... ......... ....«, ....


je ....... .. ...... ..........., ......... ........ ......... ....


je ........ ....-; 445 ...., a ...... je .. ......... 10 EM . .........


.... . .. TO je 400 ...... .... .. ..........


........ ........... . ..... ......., ....... .. ........
........., .... je .... ........ .<.. ........... ...... .........,
........ je ...... ........., .... ..... ........... .. .... ........
.......... .. .. ......... .... .......... . ......... .. ...........
........ ......... ............. ..... ...... ....... ..
.. .. ......... ........ icao ..... ...... .. .... .......... .
......... .. ..........., ... je ..... ....... . . ....... .......
.; . ....... ......... ... .. .. ......... ........ . ... .....
...... .. .... ............. ..... ......, ..... ...... ..........,
.. ...... . ..... .. .... ......


..... ........, .. .. .. ....... ........ .. ....... . ......
........... ....... .. ..... .........., ....... .... .... .....
........ ... . ...... .. ..... ..........., ... . ........, ..
....... ...... ..... ...." .... ..... ....... .. .... ..........
........ .. .. ...... .... ...... ... ......., ... je ....... ...
..... ..... ....... no ........... .. ........ . ........ .. . ....
.... ... .......


....... . ..... ........... .... .. ........... .....: ».. .....
.. ........ ... ........ ...... .... »..... 29« .. ....... ..... 459
.. .. .... ... ......... ... ....... ..............:


...... ..... 14.5 .
...... 10.69,,
´ ´ ...... . 3.5 „
Hocehe ........ . . . . . . . . 48.27 .^


10-J
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 19     <-- 19 -->        PDF

............ .., ... ........ ..... — .. .. ........ ...... —
...... .... ....., .... .. ...... ...... ..., ... ...... ........ iio.......
.1...0 .... ........, .... ... jt; ..., .... .. .... ......,
.. je ...... ......, ...... ...... ...... .... ........., .. .......
.. ......


.... ... ..... .... .. ..... ....... ....., .... je .. ...........
......... To je ............ ... ............ .. ...... Ta
............ .... .... ......, .. .. .... ........ .. ..... . ...
..... . .... jaiKOM ...... ... ... ..... ......, .... . .......
..... ..... .. ...... To ......... .... .. .... ......... ´......,
..... je ... ......, .... .. ........... .. .....


.. .... ..... ....... ...... ..... . ...... .............. To
je ...... ..... ..... ........ ..... ..... iipaiiiai;, ....... .. ......,.


... 14.


.... .. ........ ..... ...... ..... ... ...., ..... ....... ...
...... ...... .. ..... ....... .. ..... .. .. . ......... . ......
....... ... ...... .... .... ..... . .... ......, ........ .......
.. ...... ..... ..... .. he ......... ..... .. ..... ......, ........
.. .... . ............. .. ..... ..... ............. . ....
........ . ........ ......


..... .... ....... ..... ........ .... .... ........ . . .......
..... . ...., .. . . .... .......... ........ ........ (.... .......)
........... ......... ........ . ..... ..... .. ... .....
....... ...... .. .......^. . ....... ....... ..........


.. ........... .. .. .. .... ...... ............. .....
........., ..... .... . .. ........ ........ ........ .., .. ..
..... ......... ..... .........., .. .... ..... . .... .......
......... ........, na .. ..... .... .... .......... ...... ...


101
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 18     <-- 18 -->        PDF

.... .... ......... ..... ... ........ ... .. ...... 50 ... ...
100 .... ...... .. ..... .(>.... .1). ..... .......... .......... .
...... ....... ... .. ...... ... .... .... .;....... ....... ..
..... ... .... .... . .. .....


.. ..... ........ .... ....., ....... .. ... ......, .... ..
... ..... ........ . ....... ......´. .......;. ....... ......... ..
. ........ ......, .... ...... ......... To je ........., .... je
...... ......, . .... .. ..... ........ ..., ... .. .;:.... ......
......... ......... ....;.. 30% .......... .......... ..... ........
.... .... .iai;o ......... . ......... ....... .... .. ..... ........
.....1>..: .... . ........ .......... ../.. .. . .... ..... ......,
na .. .(! .. ........ ....., aico .. ........ .. ......... .. .. ....-
Kao mro je ......., ...(.1... ..... ..... .. ...(> _[;... ...., ..1;.. ...


... 13.


...... .. .. ...... ....... ...... ..... ... ....... To .. .... ....
..,......, ... ... ...... . .. .... ........ .. .. ....... ........
.... .... .. .... ..., ... .. .. .... ........ ...... .... ........
.... .... . ...... ......, .. ra ......... .... . ../.. .. .......
.. .... ....., .. ........ ..... ......... ...... .... .... ....., ..
.. ........ ... .... ..... .... .. ....... ...... .. ´.... . .....
.. .. ...... .... ..... . ....... ........ .. .. ........ .....
...... .......... je, .. . .... ... ........ ........... .... .....
.. .... ......... ....., na he ....... ..... ..... ... ..... .....
.. .... ..... .. ...., .... he .... ......... .. .... . ..., .... je
........ ..... ....^ ..... je, .. ........ .... .... .... .......
....... .. .. .. .. ..... .. ....... .... .... ........., a ...... ..
.. ´... ........... . .........., on .:. ... .. .. ........., .. ........
.... ....., .. ......... ...., .... ... ... ......., .. ..,..,


100
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Bohumin . .............. 8. iipaiiifibc . ..... ............ .... ii
....... ..... je ........ ..1.. (..... »......« a. .. . ..>....... .
... je ........´ ........1´. ....... . .... je .... ........ ....... .
ii;e.Jh(´, .. .. ....... ...... ........... ....... ... ........ ....
...... ... ......, .... ((´ .. ..... ........... ...... .........
...... ....... ........., .. .. .... .... . .. .... ... .......
...... ........... .. ... ...... ...... ..... .. ...... ....... ...
........ ..... ......... . ........... .. ..... ........ .. ....
........, ... .. .... ........ ..... .. .......


... .. ... ......... ......... .......... ......... ... ......
. ............ ........ (.....) ... ....... ..... To je ........,
.... .... .... .... ..15(;...., .. ...... (.. ... ......., .... .. .....


... 12. ............. ......


.. ...... .......... ... ....... .... ......, .. .. ...... .... ....
......... .. ............ .. ..........., na . ........ ...... ....
............ .. ..... ......... ............ ...... ....... To ..
.... ........, .... .. .. .... ..... ..... .......... ..........
no ......... ......... ........ .......... ........ . ...... je
........... .......... ... .. ..... . ......... .. 15% .. 50%.
...... .. ......., .. ........ ...... 30% ....... To ...... ........
. .. ...... .... .. .. .. ...... no jaca ..... (.....) . ..... To
...... ...... . .. ........ ......, .... he .. ...... .. ..... .......
.. .. .... ....... ............ ... .. ..... ...... .... ........
........., ... .. ...... .... ........ ...... no ...... .......,
.... .. ... ....... ........ ....... ... ..... ...... .., .... .. ..
.... ...... . . ......., .... je ........, .. .. ... ........ ......
........ ..... ......, .. .. .. .... ............ ....., .. . . .. ..


99
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 16     <-- 16 -->        PDF

. .........., .. ... ..... ... ...... ............. ......... ...
.......... .. .. ......... ......, na . ...... BHCOI;O .. .... ......
....... .. ... .... ......... ..... ....... ..........., .. . . ..
..... ... .........1. ....... .... ......, .... ... .. ........
........, .... .. ....^ .... ....... ...... . ..... ....... ......
..... .... ...... ....... .... .. ........ ........ ...... .. ....
........ ....., aiio .... ...... .... ..... ..........., .... .....
............. .. ..... ...... .... ...... .......


. ..... je ............. .... .. .......... ......... .....
........ ... je ........ .........., na je . ........... .... ........
....., ..... ..... .. ........ ......, .. ........ .... .......
..... 10 ...... ... ...... .. ... .. ........... .........


.... .......... Hi .L....... .....L MA..Vf^HVP/n^/r


/J/J/w 1:25 ...


.........:


a Sdrpđ


.. rz


[.. .5 "


... 11.


........... ......, ......... ........... ...... ........ .
.........., ..... .. .. .......... ....., . .... he ... .... .......
Ha ..... ...... ...... ... ....... . ... ..... ..... ...
........ ...... ...... ......... ...... ......, ....^..... .......
.... ....... je ...... .... ......... ..... .. .... ......:>..11 .....
.... . ......, .. .. ..... . ....


......., ..... .. .... ..........., ..... ..... ....... .......
... ........ ........ ... ....... To .. ....... ....., ....... .....
. ........ ........ .... .. ... ...... ............. . ........
........ ....... ...... . ........ ... ...... ......., ... .....
........., .... .. ......... ......... .. ......... (.... ... ..
..... ..... ....... ........ . ..........) Meritol ........ .......
Schermg-Kahlbaum A. G. . ......., Forst-Esturmit ........ .......
.. Merk (Darmsta-dt) . Bohumm .. Bohiiminske chemicke zavody, Novv


98
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 15     <-- 15 -->        PDF

97
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 14     <-- 14 -->        PDF

....... ...... .......... ....... je ........, .. .. .. ..... ........
...... 0 .(>..\% ....1 . ..... ..... ....., ... .. ........ .......,
i^ao iiiTO .... ....... ......, ..... ... . .. ..... ....... ............
....... .... .... .... ........., .. ........ .... ........
....., .... .... ..... .... je ..... ....... .. 1;.... .... .... ... ...
.. .... ...., ...... .........


....... na ...(>..1... ..... .... .... ....... . ...........
!1..).. ......... ... ..... .. ... . ......... ... ... .... ........,
.... .. .. ....... ....... ......... ......... To je ........ ....
........... ....... ........ . ..... ....... ..... je ......... .
.. ....... ...... .(´1;..... . ....... ........ ..... ..... .........
... ......, .. .. .. ........ ....... ........ ........ ......., ...
.. ........... ... .. ..... . ...... ...., .... .. .. ..... ........^
.... .. ..... ...... ..... .. .........., ... je ...... ...., .. ..
.. ..... ......, .. . . .... .... i:Hiuy. .... .. ...... ..... .. .......,
a .... .. ......., .... .. . .1...... .... ..... ......... . ........
To .. .... ........... .... ......... ........, ... .... .... ..
........ no .... ....... ..... . ...... .. ..... ....... ..... ......
. ........... . ..... . ......., ........ ... .. .. .... .. .....
... ....... ....1:... . ..... (........... iia ...........). Ha .......1..
.. ........... .... .... je ......... ............. .......
.. .......... .... .... .........


.. ..... .... ........ ........ .. ........ .... .... . ....,
na . .... ...... ............ ......, .... .. ... .... . .......
...... ... ..... ...... .. ... ........ .... .. ........., .....
.. ..... .... ......... .. .... ..., na he .. ..... .... . .......
.............. ... ....... ...... je . .... . ...... .. ...........
.......... ...... .... ..... ...... .... .... .. ... .... ...... .
..... ...... .... je ........ .. ......... ......... .....-........
To .. ..... ....., a ..... liopncno .......... A ..... ..... . ......,
.... .. ......... . .... ....... ...., .... . .... .........
To .... .... .... .. ....... no ..... - ........... Ha ...........
.... .. ... ... ..... ....... .. ..... ..... ..... ..... .. ......>
.., ..... ... ..... ......... .. ... ..., im ... .. npc^ia .... PI
.......... .... je ..... ... ........ ..... .. .......


........, ... .... ....: ........., ..... .... ...... ......
............ ....... ...... .. ...... ......... ....., .. .... ...
1..., ...... ..... ..... ...... ..... ... je ........ .. .., .. ..
...... npe ... ...... . ..... ...... . ...... ...., ... .. ........
... je .... ..., .. je .... ........., .. he .. ... . ........ ... je
........ ....., .... .. .... . ......... ... ...... ...... He ....
.. .... ...... .. ...... ..... ...... ... .... ...... ........ ....,
.... .. ... .. ....... ...... ......... .... .... .. ... ....
...... . ...........: . ... ...... ....., ... .. 2 . ...... . ........
... .... . ....... ........ je ........ .... ....... . ...... je
........ ........., . ...... . ....... ....... ...., ... ...... ...
...... .......... ...... ........ ........... .... . ......
......... .............. je ........ ..., ... .. ...... ... ........
......, a ........ ... .. .. ......... .........., ... ... je ......
.. ....... .......... ...... ......, ........ .. ..... .. .....
......... ........, ..... .. .... ....... .. ........, i;aKO ..
....... ...... ... ..>1;.. ....... ..... ...... ...... .... ........


96
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 13     <-- 13 -->        PDF

..... ..... ........... .... .... .. ..... ......, .... .... ..
..... ........ .... ...... .. ..........


...... . ..... je ...... ....... ... ..... .. .... .........
.. ........ .. ......., a .. ............ .. ........... je ............
..... ..... (... .....), .... . ... ....... ..... ....... .....
.... no .... .. .. ......., ... ... ......., .. .. ... ...... ....
...... ..... ... ... ..... .... ............ ....., ... ........
....... ..... ..... ... ........ .... ...... je ... ..... ........
....., na . ..... ...., ..... .... ....... .......... ......, .... je
..... ......... . ...... .. ...... .......... ........ .. ...........
....., . ...... ..... .... .. ........ .... .. .... .......
.. .... ...... ..... ..... ...., .. je ..../... .... ....... .........
...... . ..... ....... .... .... ... .......... ....... ...^.
.. ......, .. ...... ..... ...... ...... .. .... . ..... ......, ....
... . ... ..... ...... ......... . ........ .. ... ..., ... ............
..... .. ...... .1..... .. ..... . ............ ... ........
......., .... je ...... ........, ..... .. .. .......... ...... neo


... 9.


.... .. ..... ........... . ..... ...... .. ...... ... je .. ....
......, ...... ..... 4 ..... ....... . 8 ...... ...... .. ...........
......... ..... .......... . ........ ........ .. ..... ..
...... ........ . 17 .... . 30 .... . 20 .... ... .. . ........
........ ..... ....... .. ......, ... je ...... ... ...... .....


.... ..... ..... . ............. ......... (........... ...
.......) .... .. ....... ...... ......, na .. .. ....... ...... ......
. ......... To ........., ........... .... ....., .... .. ...... na
........., ... je ..... ..... ....... . .. ...(; ..... ... je ........
........, ai;o je ......... ......... .. ...., .... ..... .. .. .......
..... .. .......... .... .. .. .... .. .. ......... .... ..... ...
.... ...... ....... ...., a . .... .., ... .. je ...... ....... A
.1.......... ...... .... . .... .. .... .. ...... ....... ..... ....,
.... .. ...... no ...... .... .... je ........, .. .. ......... .......
............ ......., ... .... .... . . ..... ... . ....
.... .... ....... .... .. ......... ..... . ..... .. .... .. ....


95
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 12     <-- 12 -->        PDF

...... . .... ...... ....... ....... .. .......... ... .......
...... ... .. . ...... ........., a ... .. ....... ... ...... .... .
........ To .. ............ ....... . ..... ......... .. .. ..
...... ......., .... .. ...... .... ......., .. .. ....... ... ....
..........., .. . . .. ....... ..........., a ......... .. ..........
... ......... ....... .... ..... .... .... ...... . ....... .......
. ......, .. ... ..... .... ....... . ....... ... .... ........
....... ... ......... na ... ... ......... . .. ......... .......
......, ..... .. ..........


..... je .. ....... ....... .. ... ........., ... je ...... ....
..... ......., ... ... ....; . ............ ... .......... .......
......... .... ........ . ....... .... . ...... ......... .. ......
....., ... .. .. ..... ...... ........ ..... . 6oi;. .... ... je .. ....


... 8.


..... ....... ........ .... . ...... iipai5ny, ..... ..... ...........
........ . ......., na ..... . ............ A ....... .........
.. ... ...... .... .... .... ..... ..... ........... . ....
...........>., ... ..... ...... ...... . ....., .... .. .. ...... ...
.. . ..... iipauiai; . .... ..... ... ......... ...., .... he ..
...... ......., .... .. .... ....., ... .. ......; .. ..... ...... ...
......... ..... ........ ...., a .. joiii ..... ...... ....... .......
. ......, a TO je ....... A .... .... ...... .. ..... . ........
...... ..........., ..... ...... ...., ... .... ......... ........
....


..... ..... .... je ..1.... .... ........ .. ............ .\..
.... ../.. ........ na ......... ...... .. .. ...... . ......
(........), .. je ........ . ....... ......... ...... ............


.94
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 11     <-- 11 -->        PDF

c ....... na ......... .......... ......... (.......... HOisor .....),
a 0.1. .... . ........ ........ . ......... ........... ........
........ .. ..... ..... ... .......... .. ........ je ....... .
........ ...., .... ..... .......... ........ ......... ....... ..
.... .. ...... ......... . ...... . 1«´.. ........, . ....1;. . iiocao
.... .... ........., ....... .. .. ..... ....... .... ........ ........
....... je ....... .. . .... .. ........, .... ..... .......
..... ... .. .... ....... .. .... ..... ........, .... ..... .. ..
....., . ..... . ........ ........, .... .. joiii ........ . .....
.. ....... ............. To je ..... ....... ......, ... ........
.... .. ........... . ..... ...... ... . ......, .... je ......,
... .. TO ........


... 7.


............ .... ...... ......... ....´ ..... ..... ......
........., .... no .... ....... .. ....... ...... ..... ..........
.......... ...... ...... je .. ...... ......, .. .. ..........
......... ..... ....., .. ...... ........ ... ........ . ........,
.... . ......, ... .. .]:)... ....., ..... .. (..... ......., ... je .....
.. -..... ......, ........ ... je ..... ........ ..... ....... .....
..... ... ...... ....... .... je . ........... ..... ..........


.. ........... ...., ...... .... ....... ............. ........
......., ..... .. ........(>, .... .... ..... .. . . .... ..........
... ... ......., .... .. .... ........... ......... . ...
...... .. ...... ........... .... ...... .... ....... .... ........
..... ............ ...... ....., ... ...^.. ..... . ........ .... .......
.... .... ............ ...... . ... ..... ........ .... ....
.. ......... ........ ..;. .. . ..... .. .... ....... ...... .. ....
......., .60 ´..... he ......... ........ A ..... .... ...... .....


93
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 10     <-- 10 -->        PDF

.........


. ... ....... > > ..>...


.. -lUSropM .. /TfpCO/*Ay7


/^. -^....../....^ ....../i
-.»:_ ~3^cTć)e/ftf^,Mo/sfmd Je ...../... .........


^J7
. ..


93
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 9     <-- 9 -->        PDF

......, .... .. ........ .......... ............ .... .. .........
.... ........ ...... ......... .... . ........ ..... je ......
....... ....... . .... ...... ....... ... ......, .. ...... je ......
.. 500 jaja, . ..... .. 1000, . ..... .. 1500 . . ....... ..... 1500.
.. TO .. .... .... .... ..... .... .. ..... . ........ .. .....
...... jaja, a .... .. ........ . .... .... jaja, iia ..... .... ......^..
.. . . .. 2000, 2500, 3000 . .. .. To ... .. ...... ........... ..... 1!..
..... ....., ... .. .... .... .. ... .. ...... .....,. .. ...... . ..
...... ....... .... .. ... ... ...... ...... . ....., .... je ....
...... ....... ...... ....... ....... .. .. ....... ... .... ......
. ..., ..... ........ ........ ....... ...... ........ ..... ...
.... ...... ..... ........, ....... je ..... ..... .. .... ...., ..
........ ......... ...... ........ .. ..... .............. ....
.......... ....... ......, ............. ... ........... ..... .....
.......... ..... ...... ...., .... je ......... ..... .... ....
.!..... ..... ..... ..... ..... . .....


........... ..... ........ .......... ...... ...... ....
je ...... .... .. .... ..... .........., ............ . ..........,
lipe .... iiiTo .. ...... ...... . ............ Ha ..... ..... ....
.. ........ ........... ..... jaja . .......... ......... .. ......
... ...... ......... ... .......... ... .. ......, .. .. .. ... iio......
...... ........... Kao ... je ......., .......... je . .....
.. .... ..... .... ....... ..... .... .... .. ....... ......., ...
.. .......... ..... ......... .. ........... ....... .. .... ......
..... ....... .. .... ... . ... ........... ..... .. .............
.......... ......, .. .. he ... ....... .... .......... . ......,
..., .. ........ ... ..... . ..... ...., ... he .. .... ...^..., .... ..
........ ... . ......... ......... ......., .... .. ..... ... .....
... ....... ... .... ......... . ..... ....... .... .... ........
......., ... .. . ...... .......... .. .... ......, .. .. .. .......
......... ...... .. ........ ... . .. ...., .. .. je .......... .....
... .......... .. .. .. . . ...... ... ............ .... ... ......
........, ...... je, .. .... ..... .. ........ ......... ..........
AKO ... ... ..... .... ........ . ........ ........., .... ... ...
........ ....... .. .........., ..... ......... .. .......... .......
...... .. ............ ......... .. ........-..............
............ .. .. .. ........ ... oiio, ... je . .... .. ............


.... .... .. ........ .. ...... . ..... ........ ........ ...
Ichneumoinidae . Tachininae.


.. ...... . ........... .... .. ....... ........ . .......
..... AKO je .... ..... . ....., ..... ... ....... .. ...., .... ..
..........., ........ ... .. ..... .... .... .... ........ ...
...... ......... .... .. ........... . ........ .... . ... ......
.. ........ AKO .... .... ...... .......... ... ..... ..............
.... ........ .. ..... ...., a .. . ........ ....., .... je
... ...... . .......... .. ....... ... ....\. ......... ... ......
1.... ... .. ........... . ...... ... .. .... .... ....., .. ..
........... ... ....... .... .. ........, na .. .. ... ... ........
....... Kao ... .. ...., .... .. .. ....... . .... ............ .
.........., .. .. .. ......... ........... .... .. ....., .... ..
......., .... .. .... ....... ..... .......... .. he ..... .....
...... . .... ..... ......, .... . ....... ..... ......... .... .


!)1
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 8     <-- 8 -->        PDF

......... ....... .]1(.´). ........ . ........ ......., ....
..... .. ... oi^a .......:..: ..... .... .......; ..... ......; ....... .
...... ......; ......: ..... ......, ...., ..... .. .....; .... .......;
...... .......; .... ......: .. ....., . 1;.... (.......); .... jaja:
.. ..... (...... ......., .....), . ..... (....., ]ipa3iiHx, .....),
...... (....1., ......., .....); .....: ......., ...´....... .........
isiiCHHa, ............; ........... ...... . jaja .. ......; ......... .
........ .. ...... ... ..., mro .. ...... .... .. ........ .. .......,
... . .......... ...1!0.. ...... .... ..... ......., ... .. ......
1..... . jaja .. ...... (... ....., ... ........., ... ...... ...........,
....... . ....... .... jaja . ...... . .. ..... je .. ......,
... .. ........ jaja . .. ....., .. ........, .. ........ ...., ..
........^., ............ ...... . ..(;.. (......., ........ ..... ...
iie, ......... ..... ... .., ...... .... ... .. ii .. ..). .... .......
.... ..... ............ . ............ ..... ......... . ......,


^^.^.^^.......; _ .;:^


BBt^ vgv


^.^^.^.^ ^^^...^^^^^^^^^^^......^.^^^^....


... 5. ......... .. ......... ....... .. .......


U .. . ....... .... .. .. ... ........ . ..... . ...... .......
...... ...... .. ...... . ........ ».... .......« ....... .. ii ...,
............ .. ...... .. »...«, a .. ....... ....... ....... ...
... .. ..... ... je ......, ... .. ... ......... ...... ........ ....
(. .......) ... ...... ...... ....... ...... . ...... .... .. ...........
.. ..... . .. ...... ...... .. ... ... 110. ......


.... .. ..... ......... ......, .... .. ... ..... . ...........
. ...... .. ...... .. ... ... . .. ....... ... ...... ..
...... ..... . ........ ........, ...;. .. .... ...... .. ..., a ii ..
............ ..... ... ...... ..... .. ... ........... ..... .............,
... je .. ......... ........ .. .... ............ ... .. ..1!
........ .. .. ..... ....... ... ..... . ... ........ .........
............. ...... .. ....., .... ..... (´.. ...... ........ ..
.............. ... je ..... . .... .......... ..... . ....... ......
..... .. ........ jaja . ....... ...... ..... . ......... ....... Ha
...... .. ...... ..... ..... ...... ....... ......, ....... .....
......... . ...... .....^! ....... .... .. ..... ...... ........


!J0
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 7     <-- 7 -->        PDF

..... .... .. .......... ..... .. ...... .... Gpoj .... ..
.... ......, .... .. ........... .... .. .......... ... ....... ..
...... . .... ........ .. ..... . .... .... ...... ... .. ......
.... ... .... ..5...., ... .... ..... ....... ... ........... ..;.. ..


... 3. ..... . ........


........ ....... .. ..... ......, ... ... ...... .... ........ ........
....... ........ ....... .... .... .......... To ...... ..
........ ...., .. .... ......, .. ..... ...... ...... . .. ........,


f:a KOJOM .. ..... ...... ...... . ....... 0 ..... ......, .... .....
......., ..... je .... ..... ........ ........ To ... . ...... .....
4. ..... . .....


...... ....... .. ..... ..1;.15.... ..... ...... ....., a .....
........, .. ..... .. ..... ...... ....... . ......, ..... .....
........ ......... . ........ ........ ......., .... .. .... .....
.. ............ To ......! ... . .. ........, ...... . ....... .....


89
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 6     <-- 6 -->        PDF

..... je ..... .... ......... 4(541.50 xei;. Hehe .. .......
......, ... .. .... .... .....,... .. .... ...., .(´. .. .... ..... ......
..... ....., ..... .. ...... ........, ....... .... ..... . ....<1..
... ........... .. ......... ... ........ ..... je .. ...........
.... 2000 .... . TO ... .... . ........, a 1500 ..];. . ...........
... je ....... .... ........ . ........ ciiecTiiiiMa. Kao ..... ......
.... je ......, .. .. ...... ........ . ........ ..... .. ..........
... ..... ......, ... .. ..... .... . .... ....... .... .... .. ........
.. ... .... ... ......, ... je ..... .... ....... ..............,
a . ... ........ .... ..., ... je .......... ... .........


......... .... .. ......., .......... .. ..... ii ..\1}).. (Picea
excelsa) ... ......... ..... ......, ..... .. ..... . .. ...... .....
..... . ........ ».... ....« .......... .. ..... . .... . ...........
....... .... .... ......, .. ..... (;... . ...... ...... ....., .. .
.´,iviiBOTy ..... ...... .... ..... .......


...... je ........ ........ ..... . ........... (19,31) .......
......... .... . ........ ...... je ......... ....., ...............
....... ...... ..... (...1[1....... jaja ...^..... . ....., .......
......^... .... .. ....... .....(\ a ...... .........). .... je
... ..... ..... ..... ......., .... .. no ........ ...... . .....
.......... ...... ........ ...... ..... ...; ...... ....... Tnt
..... .... ......... .. ........ .. ........... .. ......... . ..
........... ............ je ... ....... .........


...... ..... . .... ....... ....(.;. ...... ..... .. .......,
a ..... .. ..... ... ....... ... .. ii iiopivr ... .......... . ....
.......... .......... .... ..... ...... ...... . ......, .. je
........ .... .... .... ....... .....?.., .... .. .. ......... .
.......... ..... .1..... ......... ....... .... . ........ .. iia
..... ...... .... ....... .. .. ........, .... .. ......... ..........
................ . .......... .......... ... ..... je .........
.... . ........ ... ....... . .. .. ....., i;oJH he ..
........ . ....... .. ... .......... ....... . ....... ........
..... ...... . ......, .... .. ... jaja ......., . . ...... ............
... ....... ..... .. .... .....^... ......:.. ..... ..... ........,
... .. ... . . ..... ........ ...... jaja. .......... .. ....
... .. .... na .. ..... .... .. ... ..... .... . ..,.... ..... .........,
.... ..... ..... ... ... ......., .... .... .. ....... ......
.. ...... .......... . ........... ...... .. ..... ....... ...........
... ..... ....... no ........ ...., ... .. .... .... ....
...... ...... .. ..... ........ .. .... ......... .. ... je .......
.... .... ...... ........ .... ......... (..........) ...., na .
... ...... na ..... ......... ....... ...(!... ... ... .... .....
.. ...... .. ..... ...... . .. na ..... ......... ..... .. ......
...... .. ..... ........ ..... ......... .... ...., ... .. ...
......., ... .. ..;.. ..... . 1... ... ......... .... ... ...... ne
.... .... ..... ..´/.. .... ona .... . ....... (.. ... ...;.. ...),
... je ........ .; ..... .... ...... .. ......... ........... .
....... .. ...... ... i;po3 ......... .(^., ..... ........ .... ..
......... ...... .. .(.10.. . ..... ......, ... . ......... .........
..... .... .... .. .. .. ..... ........ ... je ...... ....,,
......... .. .. ..... ...... . ........


88
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 5     <-- 5 -->        PDF

... .. 550.50 ....; 4) ...... »...... ...« ........ ........ »....
....« ... ....... .......... . ........ .. ......... .. 90 ....


<
.


CL


<


<


X


<


..


cz


.


<


<
.


.:


I:
<


X


iUJ
I-


r


o o


87
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 4     <-- 4 -->        PDF

medvede, ki so še danes znamenitost kočevskih sozdov. Med svetovno


vojno ga je tedanja Avstrija poslala v letih 1916—1918 v Crno goro kot


oficirja-šumarskega referenta za takratno okupirano deželo. Tuđi tam


je otiral tedaj naši nesrečni raji solzc in tešil po svojih močeh gorje


sovražne okupacije.


Po osvotoditvi se je vrnil tuđi on nazaj v svojo ljubljeno Ribnico


in svoje miljene gozde. Zopet se je ves predal delu za ožjo domovino.


Deloval je na vseh gospodarskih in prosvetnih narodnih poljih in često


pri tem netrnističnem delu pozabljal sebe. Bio je vzor moža, gospodarja.


narodnjaka in očeta.


Pa je stopila Morana zopet v deželo in s svojim plaščem zagrnila


oči našega dragega kolege. Zaplakali so svojci in vsa okolica, zaječali


so gozdi V Moravinem dihu in se sklenili nad svež grob svojega gospo


darja in dobrotnika.


Vsi mi kolegi smo povesili glavo v globoki tugi ob smrti predragega


prijatelja in tovariša, ki ga bodo spremljale naše misli in čustva — do


svidenja.


Ljubljanska podružnica J. Š. U. v Ljubljani.


....... C. ........ (.......):


........... .... ......
......... . .....


(LES AEROPLANES DANS LA LUTTF CONTRE LES CHENILLES
EN BOSNIE)


. .... ...... .... . .... ...... ...... ...... je . .....
........... .... ........ ....... ...... ......... .... ..........
........ ....... ..... (...... ......, Liparis monacha). ... je
..... ...... ..... ..... ... ....... .... .. ....... .......
......... .... .. ...... ..... ..... .. ......... ....., ICHTH .. ..
.... .... ........, .... je .. ..... ..... ..... ...... ....., ..
......., .. .. je ......., .. . ....... ..... ..... .... .... ........
......... ... ... . ........, .. . ...... ..... .........., ..
0 .... ......... . .. ....... ......... ......, .. .. .... .....
.. .... ....... . .... ..... ....., .... .. .. .... .......... ...
.... .. ..... . ......., .. ..... ..... ........ ... .. . ....
..........


....... ........... .... .. ........ ...., . ...... .. .. ....
..... ......... ........ ....... ...... To .. ... ....: 1) ......
»........« ........ ........ »........« ... ....... ....... .
....... .. ......... .. 1356 ....; 2) ...... »..........« ........
........ »..... .......« ... ....... ........ . ... ....... .
..... .. ......... .. 2645 ....; 3) ...... »........-........«
........ ........ »....« ... ....... .......... . .... .. ......


.6
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 29     <-- 29 -->        PDF

.... je .... ....... ......... .. ........... .... ........ .......
. ...... ..... je ... ..... .... ........ ..... ........., ..
.. .. ....... ...... ..])..... .. ......... ...... ........ .....,
.... .. .. .... .. ... 9. .... . ....... .... .... .... .. ....., ..
je ... ........ . ..... .. .......1´ . ..... .... .. ....... .........
........., ... je ..... .... ..... .... ]«´... ........ .>......, ...
.. ........ ........ oceha ... .........


............ ........., ....... .. ..... . ............ .......,
.... je .. ... ...... ....... ILo ......... ..... ...... .......
. . .... .. .......... ...... .... .... ........ .... .. ..... ........
AKO .. .... .... .... ......, .. .. .. ....... ........ .....,
.... .... . ........... ............ ....... ............. .......
..... ..../.... . ........ ....; no ....... ........... .. ............
........ . ....... . ......., ........ ..... ....., ..... ........
. ........ ...... .. .......... .... ........ ..... ........


... 23.


......... ....... .. .... ..... . ...... ........, ... ... .... ..
.. ..., KO . .... .... ........ .. .... .......


............ ........... ...-... .... .. .... ....... ......
To je ........, .. .. .. no .... ..... ............ ..... ..........
..... .... .......... To je ........, .. .. .. ..... ..... ...... ......
............., . .... ..... ....... ........ . ...... ........ ..
......... ..... je ........ . .. ......... . ............. .....
(....., ....). ...... je ... ........ .... ..... ............. ......
. .... . .. ......... . .... .... ........, .... TOKOM .... ....
.. ....... . 0 ...... ..... .... ...... ....... ........... .......
.... .... ...... ...... ........., .... .. ........., i;ao . .....
..... .... .... ..... .. je ....... ......... . ....... ......, ....
je ......... . ..... ..... ............ ....... ..... ...... .. je
...... .......... ........... ...... ...... ........ ........ ..
. .... ......... ... 10 ........, .... je .... ....... ..........
....... ... ........... ^1.....1];.. ... ........... . ..... .........
. ...... ......, .......... ......... . ......., ............


11:


ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 31     <-- 31 -->        PDF

........... ........ ]I])ii ...... ......., a .... ..... .. .. .....,
OHPi .... ... ..... . ..... .(! .......... . ...... ........ .... ..
je ......... .... ..... ........... ....... .. ..... ........ . .
.... ...... ... .......! ..... no ......... .. .. ..... ...... ....
. .... .......... ....... ..... ........ ........ Ha ... 10 .... ..,
..... .. .... ......... ....... . ^1....... . ...... ......... .........
..... je; ..1..... . ...... ....., iia .. ..... ...... .. ...........
..... Ha .... ............ ........ .. ............ .........! ..
...., iiiTo .. ..... .. ...., .... .. ...... ..... .... ........ ....
.... ....... ...... ry .. . ..... .....-..... ....., ...., ......
.............. ...... .. ......... .. ........, ........ . ......
...... (´( ............ ... ...... ... .... ...... ....., .............
. .... TcniKo je .. ..... ..... ....(\ .... .. ..... ...., ... je ........
..... ]1... ........ ......... ......, ... .... ..........
..... . luvMii, .... .. ...... ........ ... ... ............ ......


´" "´´´-.^^_{


^


^^^*^


... 25.


.... ...... ... .. ...., na <(´´ ..... ........ .... .. .... ......
..... .....-..... .... ....., iia .. ........ ......., ........ . ..........
..... ... .. iiai: ....... ... ....... ......... .. ......
..... .. ...., ... ........ ..... .. . .... .. ......... ..... je,
.. ..... .... ..... ...... ..... To .. ....... ..... ... ..... ......,
.. .... .. . ........ .......! ........ ..... ..... ... ..... ...
..... ...., ...... . (´eHO. .-!].. ... . ....... .... .. ........... .
.... .........: »..... .. ...... .. ....... ......... .... ....
....... ... .. ....../... .. ...... 2.. . ........... ....... A
..... je ..... ...... ...... ... 30 ., ... .. ........... ....../...
..... .... ....... To je ....... .. ..... ...... ... ..... ......
........, ..... .. ....., .... .......... ....... ´.. ........ .....
1 ......... .... je ........ .. ....... ..... .... ...... ........
........ .....« (... 11, 12).


....... ...... .......... ........ .. ....., ... .. ... .....
... ....... . .... .... ...., .... je ......... .... .. .... .........
....... ....., .. . .... ......, .... ...... ..... ... ..... .....^


113
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 32     <-- 32 -->        PDF

....... ... ....... .... .. ........ ..... ...... ......, ... ....
.. .. ......... ..... ....... ..... .. ...... ........ ............
......, .... .. .. ...., . .... .. .. ... ..., ........ ... .. ...
....... ..........., ... .. .. ... ......... . ........ .......
(......), .... he ........... ...... . .....


.. .... ´(´. ........ .. .... ........... ........, na .. ....
.......... ....... ......... ... .. ........ joiu ...... ...., ..
..... ........ .. ........ ..; ...... ... ...., ... ... ..... ....
.. ...., .... .....; ..... .. .... . ........ ....... ......... ...........
. .... ... .. .. ......... .... .. ...... ...... . ....,
.. .. ........ ..... .. ...... ........, .. .. ... ..... .. je .........,
... .... ... ........ ´....... ........


.. ..... .... ........ ........ .. . ......... . ...... ......
............ . ....... .. ...... ...... . ...... ...... .............
To je ........, .. .. .. ..... ............´];....1.. .....,
.... ........ ..... .. .... .;.. ciiaicor ...., ... . ....... ........


... 26.


.... ............. ........., .... .. ........ . ....., ..........
.. ... ...... .. 150 KM .. ... 94 .. ...... .. 18 ........ ... ........
...... ............. ... je .... ......, .. .... .. ..... ...
....... . .. .... .. .... ........ .... ...... .. ........... . .....
...... .....:


»........ ........ ......... ..... na 1 ...... ..... .... ......
30 ... Ha ........, ... .... ... ......, ...... je no 50 .. ..
i .......


...... ... ....... .... .... ........ . .........., .... ..
.. ........ .... ........ . .... ........ ......


......... ....... ........ ... .........., . ..... .. .........
......... SAB . SAC. ..... ....... ....... ...... ..... ..........
......... ..... ........ .. ... ... ........., .... .. .....
... .. .... .... .... . .. ..^.... ......... ....... ......


.... je ...... ....... .......... . .... ..... ......, . .......
.. ........ ...... ...., ... .... ............. ... . ..... ......


114
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 33     <-- 33 -->        PDF

........ ...... .. .... .... ... ..... ..... ........ ..... ......
........., . ..... ...... ............ ...... .. ..... ......... ..
...... .. ....., .... ... .... .. je ........ ........... .......


Ha ...... .. ..... ....... ... .. ....... . ...... ........, ja
... .........., . ..... .......... .......... ...... . ..... .....
.. .. .. ...... ..... ....... ...... .... ........ ..... . .....
.... .. .. iipe .... ........ .......


...... .... ...... ......... .... je ...... 1..]).. ... .....
...., .... ... ...., .. ... ...... ... ..... ......, .... ...... ......
...... ...... ... ......., ..... ..... .... .. ...... ........ ...
...... .. ...... ......: . ............ . ...... ......., . .........
. .......... ....... . ...... je .... ...... ........., . ......
.. .... ....... ...... . ...... je .... ......, . ...... .. .... .......
...., . ...... je ..... ....... ...... . xo}.ioreHiijii. . ......
je .... ......, . ...... .... ........ ......... ...... ........
........ ... ....., . ...... je ....... .... .......... . ....... .
...... je ........ ..... ........ ..........


... 27.-........ ...... .......... .......


... .... .... ......., .. ...... ......... ....... .........
....... (......... ......), ... je ........, . ....... .... .. .....
...... ..... ... .... ii ... ..... ......., .. ..1... ...... ......
......... ..... ........, ...... .. ..... ...... . ......... ......
..... .... ....... ...... .......... ..... ....... . ......... .......
.. ......, .. ..... .... ........ ......... .. ........ .....
........ ... .. ..... ...... .......; ...... .... ....... .........
...,. ..... . ....... ..... .. ........ .......«


..... ...... ...... . ........... ....... je ..... ....., ...
.. .... ...... ........ . .... .............. ......... ...... .
.... ...... .. ........., ... .. ............. ........ ... .......
. ... OKO .......... ......... ........, a . .... ..... .. ..´ ......
....... 0 ..... ...... ......... .... .. ...... .. ...........:


«..... 11. ........, . ..... je ........ ...... ...... ... ............
..... .... ....... .... .... ....., a .. .... . .......


115
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 34     <-- 34 -->        PDF

....... je ..... ........ ........... ... ..... ....., ...... ..
...... .............. ..... . . ....... . .. ....., .. .. ........
....... ... .\....... ...... ....... ... .... ...... ...... je ......
0 ........ .........:


1) ............ n])ojeKiuij(! ...... ..... .. .. ..... .......


2) ..... .....-.. ......... ............. .....


3) ..... ....... ... ..... .......


4) . ....... ............ .............. ...... ..... ......
npameii)(> . .....^. .........
6) ..... nr ..... ....... . ......, ocmi . ...... .........,
... 25.


(i) ..... ........... ........ ....... ...... ..... ...... .
..... ........, .... .. ....*,.. . ....... ........
7) ..... ........... ........ ....... .. .......^. ...... ....
....... .......


... 28. ..... 29 .. ........


8) ..... ....... ........... .... ......, ... ..... ..... ........


9) ..... .......... ........(! ...... . ........... ..........,
. ..... je .... ... ...... ............, a ..... . ..... ....... ....
...., ... .... . ............ ...... ...... ........


... ...... ........ .. ........, ... ... .. .... .. .....
3 0 . 11, .... je ....... ........ .... .. ......., .... .. .. ......
...... ....... .. l .. 1.5 ... ........ ........ ....... .. ....´, ..
.. ...... ......... ......... ......., .. ....... .. ......... .
.... ....... ...... je .... ............ (........ V, VI . ........
I, II, III . IV) ... 13—15 . 10. ..... ....... ....... .. .. ....... ..
........., ......... ....... . .... ....... ....... je .... v .......
(... 17—19, 20, 24).


. . ...... . . ...... ......., ....; ..... ....... .... ......
..... .....>1´ ......... ..(!´.... ..... ...... ...... .......... je
........ ...... ......... ..... ..... .. ...... ...., ... je ....
......... ... ....... ...... .. ....... .. ........ ......... ......
........ je, ... ..... .... ......... ...... ...... ...., .. ...


116
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 35     <-- 35 -->        PDF

je ........ .... ......., ... ...., .. ... .......... ..... ......
......., .. ........ ......... ..... .. .. .... .... .. ..........


.... .. ......... ....... ..... ... ....... ......., .... je
..... ........ .. .. i;pehe ......... ......., ........ ...... .......
.. ....... .. ........, a ...... .. .. ..... ...... .. 10 .. ... ..
.... .... .. .... ......, ...... ....... .... . ....... ..........
. ...:... ....... ... .. .... .......... .... ........ ..... (....
...... .. ......) ... ..... .... .. ........ . ......... .... ......
..... ......«.


.... ...... ....... ...... .. ........ ........ .........
.... . .... . ....(!.. ..... . ..... .. ....., .... .. ..... ........,
.... hc ....... ...... . ......, ... .... ......... Ha ... ... .......
........... ......... .. joiii ......., .... .. ... .. ......
....... . .. .. je ... ....... . ........., ... je ........ (.....
.......... ..... .. ........ ...... ........., ...... . .............
0 ...... ....... ......... ......... .. ........., a .. ....
.. ..... ....., .... .. .......... . .. .. ... ..... .......... ...
je ......... ......, .... ... .... ........ .... ....... no .... .
.... ..... ...... .. ..... .. ........ . ....... ........., leaico ..
... ..... .. ......... ... .... .....


...... ......... .. ....... ..... ......... ...... .....,
.... .. .. ... ...... ... ..... Ha ........... .... .. ... .. ....
.......... ........ ......... (.... .. .... .. ... 25)), .. ..........
.. 600 .. . .. ......... ..... je ...... .. ...... .. ..... ......
.1...11..... ... je .... ....., ..... .. ...... ........... .. ...
..... .... ....... ... .. ....... ...... .. ....., .... je .........
........ ....... .(;.........., .. . . ........ .., ...... .........
...... .......... Ha ...... .... .. ..... ........, ...... ....
...... ..... ...... . ............ ... .. ...... ...... ........:
..... .. ...... ...., ..... .. ......, ............ . ...........
. ... .. ........ ..... . ....... ..... ..... ... ... .......
........-.. ....... ........ .. ........, .. ..... ... ........ ...
... .. je ...... ........ ....... ............. ...... .., .. ..
........ ...... .. 10 ....... To je .... ...... Beha ...... .....
iiehe .... .. ........, ... ... 10 ...... ........ je .. ..........
.......... .........., .. ...... ......, .. ........... ....... .
....... ...... . . ........ .. ..... ... ....... ..... .. .....
......... ..., ... . ...., ... ..... ........ ...... .... .........
....... ..... .......... To ....... .... ......, ... je ..........
. ..1.. ....... ......^. ..... .... .... .. ....... ...... .........
....... ...... .......... ...... ... ...... ...... .........
....... oBaiio ......... .... .. .. ... 26.


AKO ... .... ........., ....... je .. .(>.. ..........., .. . .
... ..... ....., ..... .. .... . ..... ..... ... .... ... .. ........
..... ....... ..., ... he .. ....... ......., ... je ......
...... .. ... ........... ...... ...... .... je .. ......, ... .....
....... ...... ........ ..... . ..... .. ........


0 ..... ...... . .... ......... .... .. ...... ........... ....
..... ......... ........ ...... ... ..... .. ...... .. ....., ....
.. .. .......... ......... (»......... ....«). ... ...... ... .........,
na .. .... ... ...... ........ . ........., .......... .
.......... (.. ......., .... ..... ......). ..... ........ .....


117
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 36     <-- 36 -->        PDF

a
o
CO
P=
ao BI
En> X
o
a a
.> t i
s3
´ (U a p
i1
Ja
13 ..
.
a
oa
<
fD ..
.
a
fD
E o a
2 .>
.3=
X
.
.
s
E0>
^ >< a
a
o
2 ?:
"1
.
.
.
.
o
t i
BJ
w
i
a owa
-1
0) a o.
fC
O o s.
. ov o:a s o s
ia
S
o\
s o
S. ^
5 a
3" E *<."-<
. . »
s 03 .
aao
o
.
a
s
>3t03
.
X
ta
.
o
a .
.. 1


iiŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 37     <-- 37 -->        PDF

......., ...(> .... ............ ....... .........: ...... .........
..........!^ .......... . ........... ........ . ... .........
........ .. . .......... ......, ... .. .. ........... ..... .....
....... . ... .. ....... .....! . ... ...... ......... ......, ..... .
... .. ........ ...... ............ .... ... ..... .... .. . .........
0 ..... .. .. ..... ...... . ...... . ....... ......., .
....... ........., . .......... ........, ....... ........ . .. ..,
...... ... ..., ... je ..... . .. ........ .. ..., ...... .......
11........].(> . .......... 1.... ........ ...... ............ .........
.. ......., .... ..... ........ ......... ... ......, a ....
.. ........ . ..........´


........ ...... ...... . ........... .... .. .. ..... . ..
......... .. .....´ je .... ..., I;OJH .. . .... . ..... .. . . ....
....... ........ ...-...... .. ... .. .... ... .. ...., na je ....
....., .. . .......,.. .... .... .... .. ....... To .. ..... .........
...... je ........), .. . . .. .. .. .. ...´,.. join ........ ........ ..


... 29.


..... ....... . ...... ..... Je; ........ .. ...1;.. .... .......1!
... .... no ...... ....... .. je ..... ... . ...... 1.. .........;
... ... ... ....... .. ......... je ...., .. .... . ......, ... ..
..... ...... . ... .... ........ ........ je, ... .. .. ..... ..
........ .. ......., ... . .. .. .. .......... ..... .. ...... ....
....... (.........). .. ..... ...... ..... . .. .. ... ..... ..
....... .. ......, ... ...... .. .... ......... .... ........ ....
. ..............


Ha ......... .... ......... . ......, .... .. ............ ...........
. ........ .... ...... .........,´ ......, ......... .
...... .......... ... je .... ...... .. ........., .... je ........,
.. .. .. ....... ..... ....... . .... ... ... .... .......... .......
.... .......... ... . .. ......... . . ..... — ..., ...... ..,
... ... ....... .... .. ..........


..... je .......... ............ ..... . ..... .. ...., ....
.... ........... .... . ...... ..... (1)...., .... ..... ..........
...... . .... ...... ............ .. ........ ...... ...........


119
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 38     <-- 38 -->        PDF

.... ..... ....., .. .... .. ........ ...... ........, a ..... ....
...... .... ............ . ..., .... je .. ...... ....... ... .. ..
........... ...... .... ...... ...... ........., .... ..... ........
... . ......, ...... je .. ..... ...... ...... .... ....... .........


... ....... ...... ..... ......... je ..... ...., ........ ...
je .... ....... Ha ........... . ..... .... je ......... ...
....... ....... .... ...... ...... .. .... ...... ....., .....
......... ...1. . ........, . ..;.. ........ .. ........, ........
............ .... . ........ ......... ....... .... .. .... ........
......, ........ ......... .... . ...... — ... ..........
......... (.....), . ... ....... .........., ...... ...:....................
......... . ........ — ... .........; ..... ..... ........
......., ... ...... ...... . ........, . .... ....... ......,


... 30. ......... ........ . .....


... ...... ...... . ... ......., .. ..... .. .......... ...........
. .... .. ........... ...... . ....; .... .... ....... .........
.. ...... ...... . .......... — ... ......, ......... ..........
. ....... ....... ........ ..... je ..... ...... ...........,
......... ........ ........ ... ..... .. .......... aiiapaij ....,
... ...... ........ ......-.... ... ..... iia ...... SAC, .....
.... ....... ............. ... ..... .. ...... SAB, ..........
I ... ...... ... . ......... II ... .... ....... ...... je .... .
....... .. ...... . ... ... ........., ............ ........, ..........,
...... .. G ......., ....... . ......... ..... .........
.... .... .... .... . ...., ... . ..... .... .... ...... .... je ...
...... . ...., ... ........ ....... ...... .. ......... .............,
... . ...., ........ ........., ..... ........... . ........


1:^0
ŠUMARSKI LIST 2/1933 str. 39     <-- 39 -->        PDF

...... ... .. ..... ........ .... . .......... ..........
...... 0 .... .... .. .... . .........., na .... .. . .... .... ....
............ ......, ... .... ... .... .........., .... .. ........
.... ....., ............ .... ....., ...... ..... .. ... ..... je,
.. .. .. ..... .... ..... ....... ........ ........ ... ...........
. ..... ..... .... .. ..... ..... ..., a .. je ........ .........
....... .. .... .. .... .......... ...... ... ....... ..........
. ...., na he .. no .... ...... . ....... ............ .. .. je
........ na ........ ........ ........ . ........ ........ ......,
.... ..... . .... 24 .... ... .........., . ..... .. .... . ...
...... . ......., .. .. . ...^. ..... ... ....., ... .. ........, ...
.. ......., .. .. ... ........ ......., ... ... ne ..... .... .. .....,
... .. ......., .. je ....... ........ ........ . .. .. .... .....
.......,´... ......... ........ ....., na .... .....


.. Mepeibe ...... ....... .. ......... ....... .. ....., .... je
TO ....... ... .......... ........... ...... ...... ....... ......
. .......... jaja. ......... .. ....... ....... .. ...... .......
..... ...... 2X 3 .. ... 2 X 2 .., .... .. ....... ..... .......
...... je ...... ......... ........... .. ....... ...... ... 25 ...
..... ...... ...... .... .... ..... ......... . ....... .. .....
....., .... .. .. ..... ........ . ... ........ .. .......... ..
...... (.... .. . ...... ......., a ....... .. ... ...... .......) ..
... .. ... .... .... ........ . ........ ... ....... ...., ......
......, ...... .. ..... . ...... ...... ........ ...... ...........
......... ........ .. ........ . ...... .............. ... ........
.. ...... ........, ...... je .... ...... ........ na ......, a
.......... . ...... .. .... ......... ........ ...... .. .... no
.......... .......... ......... .. ....... ......, ... je .. ........
. ....... na ...... ....... .............


Ha .... ........ ... ....... ....., .. . . ... ......, .........
. ...... ....... ........ .... ...., na ..... .. . ..... ...... 0
.... ........ .... .. ...... ......, .. .. ......... ....... ....
.. .... ........ ..... ... ..... ...., .... ..... ... ........ ....
.. .... .. ....., na . . .... ..... ...... ....... ...... ....... na
.... ..5.. .. .......... ...... ........., .... he .. ........ ......
......... ......... .. ..... ..... ..... .. ...., .. je .. ...
........ .......... . ............ ......... ... je ..... ........
......... ....... ........, .... .. .......... .... ........
........ . ....., .... .. .. .. ........... Ko ..... .. ... . ......
.......... ......... ......... ......., ... .... .. ...... .........
.... . ........, na he .. ......... .. .. .......


Ha ..... joni ........., .. je .. ......... ......... . .....
........... .... ........ . .... .... ...... ........... ..
........... .......... ........ .. ..... ..... KaKBohc .........
........


Resume. L´ auteur decrit le procede technique employe, . an dernier, dans
ouelgues forets de Bosnie pendant la lutte contre les chenilles de Liparis monacha qui
a eu lieu au ..... d´ un poudre chimigue (MoIex), jete sur les forets du dedans des
aeroplanes.


121