DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 8     <-- 8 -->        PDF

\


.... ........ ....... (.......):


....... .......... . ......
.........


(LE FILM AUX SERVICES DU PROPAGANDISME FORESTIER)


. ... cy .... ........ .. .... ............... ........ ...
........ ....... ......., na . ..... ......, .... .... ..... ....
.......... .......... ..... ........... ......, ... ...... .. ....
......... ...., .. ..... je ........... ..... XX. ..., .... ...... .......
......... . ....... ............, ...... ..... ....... ...
..... . ....... ....... .... ... ..... ...., ........ je .. 40 ......
..... ...... ...., .... ..... .... ........ ....... ..... .... ......
.......... .... je .... ......, na ..... .. ..... ..... y ... ...............
. ......... ............. ........ .. ....; a ..... ce
....... ....... .... .. ....... ..... . ........., .. je .. .. ....
...... .... . ..... ...... ...., .... .. ......... ...... .... .......
. .. .................., .. je ... ..... ............. y ..... ..... y
....... .....


.. .... ce .... .......... . ...., .... .. je .... ... .........,
.. .... . ...... .......... y ....., .... .. .... .. ......
....... ...... .. ...., .. .. ce ..... ..... .. . ...., .. .... .. ce
........ .. ........ ..... ..... . ....., .... . ... ... ... ..
.. ........ .... ...... ... ........ ......, ... ......... ... ......
.... .......... ......... .......... .... ce .... .. .... .......>
..., .... .. ..... .... ...... . ......... ...., ..... ..... ......,
.... ce ....... .... y ...., .... je ......... ... ...... ..... y
...., .. . . .......... ......., ... ....... .. ........ ......., ...
je ...... ...... ........ .. ........ .........., .... .... ce ..
...... y ....... ..... y ........ . ........ ..... .............
....... .... . ...... .............. ......., .... ..... .. ............
.. .... ....., .... . ......... ............ .. ... ......,
......, ......... . ........ y ....., .... ce ........ ........ ..
... .... ... .. ........ .........., a .. .... ce ....., ... he ...
y ... ....... ...... ...... ..........


... ce .... ....... .........., ... je ....... y ........ .......
(... je .. ...... ..... .... ........ ............ ......), ...
je .... ....... .... ........ .. ....., .. ....... ...... ......, ...
......., .... ce .... ........ ............ ..... ....... ......:
......., ........., ......, ............ ....., ........, ......,
......., ............ . ... . ..... ......... ....... ..... ........
......, .... ...... . ....... y ..... ....... .. ..........
........, ..... .. y .... ....., ..... ......´.. ....... .... .......
(........ ..... y ......., .... ....... ....... ... ..........
......., a .... ce ....... .. ........., ........ . ............
......), .... ........ ... ...., .. ...... y .... ....... ........
. ........ ...... .... ....... .. ........... ... je ..........


694
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 9     <-- 9 -->        PDF

..... ........ .. ...... ....... .... .. ....... ............
..... .. ........ ..........., .... ...... ... ......., .... .. .......
........... ...... .. ....... ......., ..... .. .. .. ........
.......... ... ............. .. .. ........., .... .... ..........
.. ....... ..... ........ ...... .;..... no ...., .... ...... ..
...... . ....... ..... ....... ....... .......... ..... ... ...
....... ....... .. ......., ..... ...... ....... ........ — .....
... 400 ......... .. ..... .... ... 50 .... ............. .. ..........
.. ..... ........ je ... ... ........ ......., ... .. .. ....
.... .... .......... ........, .. ce .... .. .............. ......
. ........ ce ..... y ... ...... ....... ......... ..., .... .... ...
...... .......... ........... .... ............ ........ ......^..
............ ........ . ..... ....... .............. ....... ...-
.... .. y ...... ...... ........ ....... .. ........... ....... .........
(......) ...........


........ .... .......... ........ ........ ...... ......
[».......... je . ...... ......, .... ..... ......... .. ..........
.... ......... Ha ........... ...... .. ...... ........ ....... .(.
1... . ..... ............, ..... .. ............. ....... ............
.... ......... Ha ... je ........, .. ce ...... »....... .. .........
.... ......... ...........«. To je . ....... . ...... ........
...... ...... ....... je ............... ........., .... je
....... ....... ....... . ........ ....... ...... ...........
....... .. ce y ........ ....... ... ......... ............ . .....
..... ........ . ........ ........ . .... (.........-............ .
......... ...... . ...)- ....... je ........ .. ....... .. .-.....
...... . .............. . ......... ......... .. ........ y .........
..... ........ ........ .. ....... ......... .... .. ...., ......
.......... .... .... ....... ..... ..... ......... ...... .
......... .. ........... .............


....... je ......., .. ..... ..... .... .......... . .........
........... .......... ... .. ce .... . y ............ (y .... ...........
......... ........) . y ..... (. .... ........... ....
...... .......... . ...... .......... ...... .. .......... ........
.....). ... ...... .......... .......... y .... ............ ....
.......... ..... . ........ ....... ........ ..... ............ (.
......... .. ....... ......... ....... .......... ...........) ........
..... ... ce ........ .........., ........, ........., ..........,
.........., .......... ......., ............, ..........
.........., .........., ...... ........... . ......... .......).,
.. ....... ..........1 ......... he ce .............. y ..... ........
...... ........: ...... . ....... iiiyita ... . ......., ....
... one ....... ......... . ........... .....; ...... . .......
........... ...... . .... ... ...; .... .... ..... ........,


1 ... .. ..... . „........." .... y ......... ........ no ........ ..... ...
......... ............ .. ........ ..... . ....... .. ....... ................
......... ........ ....., .. ......... ........ ....... .... ..... ...... .^ ..........
.....€..., ..... ... ..... ..... ...., .... .. .... . .... .......... .....
... . .... joj ce .... ....... ........ .... ....... . ......... ......... ........
....... . ......, ..... .... ...... .... ......... .......... ........
....... . ....... ........ .... . ........ y ....-...., .. ...........


695
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 10     <-- 10 -->        PDF

...... . ......; ... . .......... ..... ............. .... . ........
...... (........ .........., ......... . ........ y..... . .. ......); ...... ..... ........, ..... ce ........ . .............
.... ...... ...... .... .......... .... .... . .........
........


.... ....... .... .... ..... ......... ....... ...., .... je
....... ......... ..........., ... ...... .... (..... ..... ..........
.. .......... ......... ...........). ....... hc ......... ..
......... .. ....... ... ....... . ........ ...... y ....., ....... .
......... ......, ............ . ......... ........., ..........,
...... . ......... ............. ......, ........... ...., .........
......, ............ . .. ..


............ ........: 1. ... ........ ....; 2. ... ...... .. ...]>
...; 3. ... .... ........ .. ......., ... .... .... y .... ...........:
a) ... .. ........ ..... ........ ..... .......; .) ... ....
...... ...... . ........ ......., a ....... ... ..... ..... . .......
.... .........; .) ... ..... ... ......; .) ... ........ .. .........
....... y ..... ....... ....., .... .... y ...... .. ....... ........
... ........


........ .. .......... ....... ....... ce .. .......... ....., ..
....... .. ......... ......., .. ......., .. ....... . .. .........
...... ..... ........ .... ...... 200 ....... ..... ........ .....
je ... ....... ........ ....... ........ .. ... ...... ........
...... ....... ce ... ........ y .... .. 6 ...... .. .... .......
y ........


...... ....... ....: ......... ........., ....... ....., ........
..... . ........ ....... .. ..... ...... ... 20% y ........
.... .......; 10% .. ............ ...... ....... . 50%. ....., ....
...... ...... ..........


....... ..... ... .......... no ...... . ..........


... .. .......... .... ......... ........ ..... (.... .. ....uocT
. ..... ...... ......... ..........), .... ... ...... ......
......... ........ (. .. .......... y .........), .... ......... .......
..... y ..... ......... ....., na . ... .... .. ...... ..........
y ...... ........ ......... ...... . ...... ........ ........
..... ...... ....... .. .... ... .... ....... ........, .... ..
........ ..... .... . .. ........ . ..... ..... .. .... ce ...
........ .... .............. a ..... ..... ........ y ..... .......
.])....... ........ y ........ ....., ... . ..... ... ....... ...........
......... ...... (.... .. ...... .... . y .....) ... .............
.... . ..... ....... ....... ..., .. ce ... .... .........
..... ....... ........ ....., ....... . ...........


.... .. ... ......... ....... ...... .......... .. ........
...... ...., .. ... ........., .... (......... .. ...... ......... ......)
....... ....... ..... .. ............ (........). To .. ...... .!1.......
....... . ..... ....... .......... . ......., ... .. ........
....... .. ....... ..... ...... .......... . .... ..... ..........
..... ......... ...... ......... ..... ......... .............
........., ......... ......., ..... ......, .... ........
... . ...... ......... ......... ... ....... ........ .... ce .........
.........., .............. . ........... ..... ..............
......... ........ ........., .... ... ..... .... (.... .....


696
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 11     <-- 11 -->        PDF

..... .......) .......... ..... .. ....... ........., .... ce ........
............... ...... .......... .... ......... ........
..... .............. (.............) ........., ... ...., ..
...... .. ... ...... ...... . ...... ........ .......... .... ..
..... . .... ....... .............. ........... ...... .......
..... ........ . ...... ....... .. .......... ......... . ........
.. ...... ......... . ...., .... .......... ...... ...., ..... .......
........... ......., .... .. ce .... ....... ..........


...... ... ..... ........ .. ce y ...., .. ce ........ ........
...... ......... ... ......., .... ... ...... ........ . ...... .
........., a .... .. .. .. .... .... .. ......... .. .. y ..... ....
...... y ..... .......... ....... y ..........., ........... ......,
...., ....... . ..... ....., ....... ...... . ...... .......,
..... . ......... ......, ......... ............. ........ y ......,
....... ........ ......... (..... . ...) y .... ...... ..........
— .. .... . ....... ....... na .. ....... .. ........ y...... .........., .. ...... . ..... ...... ..... ......... .... y
......... . ...


..... ..........., .... je ........ ....... .. ......... ....,
..... je (...... ........ ... ....) ..... . ....... ....... ........
..... je .. ...... ........ .... ......, .. .. ce ....... y .... ..
..... .... .. ....... ...... .. ..... .......... ....... .......
........ îcao ........ ........ ............ ........... ..... ...
]1....... ..........: ... ......... ......... ... .......... . no
..... ...........: ............ .......1... ......., ........, ........
. .........., ......... ........ . ........ ......., ..... ..........
........ ........... ............. y ......... ...........
. .......... ...... ........... ....... y ......... ............
..... ...... y ....... ....... ....... ........: 1. .. ........ .
....... ....... . ........... ... . ...... ......., 2. .. ..........
...... ....... .......... . 3. .. ...... ......... . ....... ..........
.......


... ....... ....... ........ ...... ce ............ ... ...............
........ ..... ... ........ .... .. ....... .. .......
. .. .>. ce ....... ............., ............. .. ....., .. ..
...... ......... ....... no ..... ... .... ......... ....... .....
....... 10% .. ...... .......... ........ .......... ........ ....
......... ....... .... .... ...... ....... ... ......... ......
........... ce ...., .... ........ ..... y ......., .........., ..........,
............, .........., .......... . ........... .......
..... .... ............. .. ..... y ...... ..... ...... ...........
. ......., .... ce ...... .. ......... . .. ........ ... ......
......, .... je ......... ....... . ... ....... ....... .........


......0.


.. ...... .. ........ ............, .. y ................ .. ...... ............ .........., .. ... ....... .......,
.. ..........>. ......... ....... .. ....... ......... .... ......^
...... .... .......... y ........ ...., . ....... .. ....... .
...... ........., a ........ . ....... .. ....... ....... ... .....
............... Tora .... ....... ce ... ......... ......., .. ce
..... .............. .......... ........ ... ............ ..... .
....... ........ ...... .... ...... ..... ...... y ....... .........
.........


697
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 12     <-- 12 -->        PDF

.... .... .... .. ........, .. ce .. .. .. ..... y ........ .......
.. ......... .... . .. ....... .. ...... .. 10 ...... (.... ....
.... ..... .. ..... ....), .... .. ..... ..... ............ .....,
........... .. ......... ..........., ...... ........ . ..........
.... ...... y ....... ....., ... he ....... .... ....... y .......
......... .... .... .... y .......... ......., ... y ........ .
........ ...... .... ...... . ....... ............ ........., ......
... .... .. ...., .. .. ....., y .... ...... ..... ......... ......
F ..... ....... ......... .. ...... . .......... y ...... ..... ..
...., .. y ... ...... .... ........ .... . ......... ..........
....... ..... ........ . ......., na . ... ........... ....... ....
. ....... ............ ... ....... ......., ..... . ......., .... ........
... ..... ..... .. .......


... ce .... ........ ............ ......., ....... ..... .....
...... ..... ..... ........ ..... (....) ....... ...... ........
..... ...... ....... .. ....-. ..... ce ..... ........, a ....... ..
...... ........., .... ........ ........ ......, ........ ... .... ......
. .... ..... ........ ......, .... ........ y ...... ......
......... je ..... .... . .............. ....., .. .... ...... ...
..... ...... ..... .. .. ..... .. nnnie . ......... (a .... .....
...... .... .. ....., .. . ......... .... .........), ..... .. ce
...... ......., .... he .. y ... ....... .... ........ ...&..... .
.........


... .... je ..... ....., .. je ...... ....... ......... .....
... 2.000 ......, .. .... je ...... ............ ..... .........
10% ... 200 ...... ......... ....., .. ... . ........., a .. ......
ce .... .. ... ... ..... ...... .. ..... ..... (......). ... .... ..
... ....., .... .... ...... ........, .. .. ..... .......... ..... .
........ .... ..... (... ....... ......... .....). ....... je ......
......... . ......., .... ce .......... ...... ......... ..... ... y
..... ..... (.......... y .......), ... .. .... ....... ...... y....... ..... ...........


............ .... ...... ...... ..., .. .... .... .. ......
......, .... .. .. ....... . ....... ...... . ....... ....... ..........
y ..... ......, na ce .... ........., .. .. ..... y .........
.......... ........... y ........... ....... .. .... ......
.......: .... .. ce .. . ........ ...... ..... y ........ ....... .
.... ....... ......... ... ... ........; .... .. ...... ..........
. ........ ....... y ....... ....... ....... .. ......, ...... .... ..
y ..... ... . .......... .... y ..... .... . .. ......; .... ...........
... ........ ........, .. ... ......... ........... .........
....... .. ...... ...... . ....... ....... ... .... ..... . .........
...... ....... .. .1........ . .... ......... ........
.......... y ...... ......... .... ......


Résumé. Idées et propositions pour faire (au moyen du film) de la propagande et
de la popularisation de ´économie forestiere entre les masses l´es plus larges du peuple.


698