DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 75     <-- 75 -->        PDF

ŠUMARI! Zar još uvilek niste upotpunili svoje biblioteke domaćim stručnim djelima!?


]


........ .... .... ........


ÉaHHaaHiMiBpHH


...... ...... ...... .... ce joui .... ...... i
........: ..... . ...... ........ y .........."
... 10´—


Hufnagl-Veseli-Miletić s „Praktično uređivanje šuma" Din 20"—
Ružić: „Zakon o Sumama" . .... . . . . . . Din 50´—
Levaković: „Dendrometrija" za članove . . . . , „ 70*—
Nenadić : „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70´—


......... : *.... ....... ........." . . . . Din 200´—
...... ce ............ ... .........


..... .. ........ ... „.............. ......... ........"


......, .............. ... 2.


4.*--.^»^». »-´»-»-««--»^fc´*.-«-*-<


Cijena .. knjizi


.´ Knjiga ee nabavlja


Ime autora Naslov knjige za etnd.


kod Din


Din


......... ........ ....., ......., Boj


1. ..... M1. JOB. 60´—
......... y ...... .... ........ 52.


Uzgajanje šuma, I. dio pisca; Zagreb, Vnko#-, 100-—


2 Dr. A. Petračić


II: dio novićeva 2. 140—
Tablice za obračuna


Ing. pisea, Garešniea (kraj


3. vanje njemačke 60-40-—
V. Mihaldiić Bjelovara)
baČvarske robe


pisca, Beofrrađ, Novo


4. t)r. J. Baten „O proredama" &Q´
pazarska >ul


5-´ „ „Naš goli Krš" . 115.4Dr.
..1..— Tiskara Narodnih


6. „Zakon o šumama" 100.—
Dr. Sagadin Novina, Zagreb
pisca, Zagreb, Vukoti


7. Dr. Đ. Nenadić „Uređivanje šuma" 150 — 120novićeva
2.


8. „ „Osnovi šumarstva" n 80-— 609.
» Šumarski kalendar" n 2b— W„
Zakoni i propisi o Tipografija đ. d.


10. Dr. Ugrenović 120-—
šumama i pilanama". Zagreb


*