DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 73     <-- 73 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


PROMJENE U SLUŽBI


....... ......... ........ .... . ....... .. 22. ......... 1932 .... ...
22459 ......... je no ....... ...... .. ........... ........... .. ........ ......
.. 1275.— ...... . .. .. .... ....... ......... ......... ... ....... .........
y ........ .... ..... ....., .......... .......... .. ..... ........ ...TQ,
M ... ...... ...... y .........


........ ........ .... . ....... ....... ...... .. 31. .... 1932 ... 19015.
........ je .. .............. ......... ....... .. ......... ............ ....
. ....... .......... .. .. ... ... ....... ......... y ......, .. ......>.. ........
.. 17.280.— ...... ......... ......., ......... ........ . ......... ..............
......... ... ..... ......... .. ........ ........ .. 19.200— ....
....... .. ce ... ........ .. 31. ....... 1932. ....


....... ......... ........ .... . ....... .. 5. ....... 1932 .... ...


23.573 .. ...... § 99 .... 1 . § 169 ...... . ........... — ......... je no .......
...... .. .............. ......... .. ........ ........ .. 32.130.— ......
... ......... ...... ......... ...... ...... y ........ ....... .....
....., ............. ........ .. ..... ........ ........ ... ....... .........
y .........
...... ....... ........... ..... .. 24. ......... 1932 .... ... 22.839, ..
...... § 104. .... 3 . 16 . § 128 ...... . ........... — ....... je y ...... .....
...... ........ ....., ........ .... ........ ....... ......... ..... .........
...... ....... ... ......... ...... ......... ...... ...... y ......., . ......
.. ....... .... .. ..... ........ ...... ........


...... .. .. ..... .. 24. ......... 1932 .... ... 22.839, .. ....... ........
.... . ....... a .. ...... § 104 .... 3 . 16 . § 128 ...... . ........... .......
je y ...... ..... ...... .......... ......, .... ........ ......... ....... .........
..... ......... ...... ....... . ... ...... ...... y ........, . ......
.. ....... .... .. ..... ........ ...... ........


...... ....... ........... ..... .. 24. ......... 1932 .... ... 22.839 — ..


....... ........ .... . ....... a .. ...... § io4 .... . . 16 . § 128 ...... .


........... — ....... je y ...... ..... ...... ....... ......, ........ ....


..... ..... ......-... ..... ......... ... ...... ...... y ........ ...., . ...


... .. ....... .... .. ..... ........ ...... .......


...... ....... ........... ..... .. 24. ......... 1932 .... ... 22.839 —


.. ....... ........ .... . ....... a .. ...... § 104 .... ..1..§12 8 ......


. ........... — ....... je y ...... ..... ...... ........ ....., ........ ....


..... ..... ......... ..... ......... ... ......... .... y ......., . ...... ..


....... .... .. ..... ........ ...... ........


...... ....... ........... ....., .. ....... ........ .... . ....... a
.. ...... § 104 .... . . 16 . § 128 ...... . ........... ....... je y ...... .....
...... ....... ...., .... ........ ......... ....... ......... ..... .........
...... ....... ... ......... .... y .........., . ...... .. ....... .... .. .....
........ ...... ........


t ING. MIRKO PUK.
Pri zaključku lista saznajemo, da je dne 29. novembra 1932. umro u Glini nakon
kratke i teške bolesti kr. zemaljski šumarski nadzornik u m: g. Ing. Mirko Puk. Opširniji
nekrolog o tom zaslužnom šumaru i članu Šumarskog udruženja donijeti ćemo u
narednom broju Šumarskog Lista. Uprava.


759
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 74     <-- 74 -->        PDF

OGLASI


NASIÇKA TVORNICA
TANINA i PAROPILA


D. D.
Centrala Zagreb


Marulićev trg broj 1S. <|


Šumska industrija


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia.


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


1 7 > "IM" W*% . "1 JIL Uprava gospodarstvo I šumarstva :
** J NAŠICiS, SLA.VONi)A.
gospodarska i šumarska industrija d. d. p^vod, i eksponira svekolike
U Zagreb u gospodarske i Šumske proizvode´


760