DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Qrahovac Petar, Vinkovci Din. 50.— za II. polugodište 1932.; Marković
Miodrag, Fojnica Din. 25.— za II/4 1932. god.; Bakranin Juraj, Sušak Din. 50.— za


I. polugod. 1932.; Madarević Srećko, Zagreb Din. 100.— za god. 1931. Jelenić Ivo,
Plaški Din. 25.— za god. 1932.
Uplata članova pomagača: Funkl Alojzije, Grize Din. 50.— za god. 1931.; Hrska
Ivan, Karlovac Din. 501.— za god. 1932.; Slade Vicko, Trogir Din. 30.— za god. 1932.;
Šrahol Rudolf, Pančevo Din. 50.— za god. 1932.; Kalnić Salom, Beograd Din. 25.— za
god. 1932.; Serbinov Leonid, Zagreb Din. 50.— za god. 1932.; llić Manojlo, Zagreb Din.
30.— za god. 1932.; Stiglmajer Gustav, Zagreb Din. 50.— za god. 1932.; Herjavec Dragutin,
Zagreb Din. 50.— za god. 1932.; Petrović Franjo, Zagreb Din. 20.— za god. 1932.;
Korica Vladimir, Zagreb Din. 25.— za god. 1932.; Plavšić Milenko, Zagreb Din. 50.—
za god. 1931.; Petek Franjo, Zagreb Din. 35.— za god. 1932.


Uplata na pretplati za Šum. List u mjesecu oktobru o. g.: Uprava grašćine Boštanj,
Din. 100.— za god. 1932.; Trgovačka obrtnička komora, Sarajevo Din. 100.— za
god. 1932.; Tovarim strojil družba z. o. z., Majersperg Din. 100.— za god. 1932.; Botanički
zavod, Beograd Din 10O.— za god. 1932.; Šutej Ivan, Zagreb Din. .0.— za gođ.
1932.; Kranjska industrijska družba »Jesenice«, Fužine Din. 100.— za god. 1932.; Trboveljska
premogokopna družba, Trbovlje Din. 100.— za god. 1932.; Trboveljska premogokopna
družba, Ljubljana Din. 100.— za god. 1932.; Našička tvornica tanina i paropila


d. d., Sušine-ĐurĐenovac Din. 200.— za god. 1931. i 1932.; Direkcija šuma gradiške
imovne općine Nova-Gradiška Din. 300.— za god. 1930., 1931. i 1932.
KNJIŽEVNOST


Prof. Dr. Đ. Nenadića Šumarsko-lovački kalendar za 1933. god. izašao je ovih
dana iz štampe. Od važnosti je spomenuti, da je ovo izdanje upotpunjeno nekim
interesantnim i za praksu potrebnim podacima.


Pod naslovom »Duljina naših željezničkih pruga i količina ugrađenog drva«
izneseni su interesantni podaci o količini željezničkih pragova, koji su ugrađeni u
naše želj. pruge. Prema navodima u ovom članku iznosi godišnja potreba pragova
za pruge normalnog kolosjeka 917.000 kom. ili 153.000 m3 drva, a za pruge uskog
kolosjeka 363.000 kom. ili 36.300 m3 drva. Ako se uzme u obzir, da godišnja potreba
na ekstra drvu iznosi 5.184 m3, to je za normalno odvijanje našeg željezničkog saobraćaja
potrebno godišnje u svemu 201.600 m3 hrastovog drva. U istom članku doneseni
su podatci o duljini naših željezničkih pruga, te o trajnosti i važnosti impregniranih
pragova.


Poglavlje »Lovstvo« izmijenjeno je time, što je dosadanji članak »Lovno pravo
u Jugoslaviji« zamijenjen »Izvatkom iz Zakona o lovu od 5. decembra 1931.«, koji
važi za cijelu državu. U istom pogledu izmijenjen je napis »Lovostaja riba i raka«,
tako da su lovostaje označene posebnom preglednom tablicom.


Pod naslovom »Naša vanjska trgovina u 1931. g.« opisano je kretanje naše
vanjske trgovine drvom u 1931. g., te je istaknuto, da je te godine izvezeno iz naše
države drva i drvnih proizvoda u vrijednosti od 1.040,7 mil., a uvezeno u vrijednosti
od 30,9 mil. Din.


Novi članci u poglavlju »Iz nauke i života« zaslužuju također jednaku pažnju.
U članku »Nešto o nasleđu šumskog drveća i izboru stabala sjemenjaka« ističe se,.
da je kod podizanja šumskih kultura potrebno voditi osobitog računa o kvaliteti
sjemena s obzirom na njegovo podrijetlo, odnosno na svojstva sjemenjaka. S pita-


747