DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Još nešto. Prednji dopis g. Maletića stigao je uredništvu, kad je novembarski:
broj bio već u štampi. Zato sam ga odredio za štampanje u ovom broju. Međutim je
nedavno stigao od g. M. novi jedan dopis — u glavnom istoga sadržaja, ali sa nekim
izmjenama. Tako je u tom novom dopisu osim spomenutih aluzija na Speidela i Kopezkoga
(t. j . cijele 4. alineje od kraja) ispuštena još zadnja alineja, a iz predzadnje
ispuštena je izjava »kao i nisam kriv, što Vi moj članak zadržavate čitavih šest meseci
od štampanja dok Vi ne napišete u Glasniku za šumarske pokuse kao od Vas novo«,,
a jednako i izjava »i neka služi na čast toj toliko puta otuda iz Zagreba naglašenoj
hiljadu godišnjoj kulturi, koja je izgleda i bila veličina sa kojom ste Vašu kritiku započeli.
« Ostali tekst prednjega dopisa ponešto je također izmijenjen tim novim dopisom,
ali te izmjene ne mogu nikako da oslabe smisao i snagu prednjih mojih argumenata
u pogledu protivnikova umovanja o »dendrometrijskim grafikonima«.


Novi dopis nije mogao da bude uvršten, jer je prednji (tekstualno od novoga
ponešto drugačiji, ah stvarno isti) dopis dobrim dijelom već bio odštampan, pa se
dakle — jednako kao i moj osvrt — morao da odštampa u cjelini.


Levaković.


IZ UDRUŽENJA


DAROVI KEREŠKENIJEVOJ ZAKLADI.


1) Gospodin profesor Perrin sa šumarske akademije u Nancy-u darovao je Kereškenjijevoj
zakladi, svoj honorar za članak u Šumarskom Listu, t. j . Dinara 467.—.
Plemenitom darovatelju najljepša hvala. Ugledali se i ostali u taj lijepi primjer.


2) Direkcija šuma gradiške imovne općine u Novoj-Gradiški priposlala je ovom
Udruženju iznos od 440 Dinara sabranih od činovnika i službenika gradiške imovne
općine u mjesto vijenca za blagopokojnog šum. savjetnika Bogoslava Hajeka time, da
se taj iznos namijeni Kereškenjijevoj zakladi. Jugoslovensko šumarsko udruženje zahvaljuje
se plemenitom darovatelju na tom lijepom gestu time, da je taj novac određenoj
svrsi priveden.


Uprava J. Š. U.


POTPORE IZ ISTE ZAKLADE.


U smislu Pravilnika »Kereškenjijeve pripomoćne zaklade« dijeliti će Upravni odbor
Jugoslovenskog šumarskog udruženja iz kamata te zaklade novčane potpore siromašnim
udovama, čiji su pokojni muževi bili članovi te zaklade.


Udove, koje na te potpore reflektiraju, neka svoje nebiljegovane molbe podnesu
najzad do 17. decembra ove godine predsjedništvu Udruženja.


Uprava.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU OKTOBRU GOD. 1932.


Redoviti članovi uplatiše za godinu 1932. po 100 Dinara. Att Bela, Sv. Rok; Dr.
Gradojević Mihajlo, Beograd; Juvančić Ivan, Belišče; Krstić Orestije, Skoplje; Ljubjecki
Vasilije, Devđelija; Lozjanin Milorad, Morović (i 100 Din. za god. 1933.); Mahovlić Josip,
Morović; Dr. Marinović Milan, Beograd (i 100 Din. za god. 1931.); Novaković Svetozar,
Skoplje; Nedimović Dušan, Čajniče; Petronijević Slavko, Skoplje; Rosić Sreten, Beograd;
SHjepčević Ilija, Banja-Luka (i 100 Din. za god. 1933.); Šurić Stipe, Sušak; TurK
Zdravko, Čabar; Turkalj Zlatko, Ogulin.


746