DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 59     <-- 59 -->        PDF

vodeći u prednjem dopisu, da je rekao: »neka su iznosi ćele dužine odstojanja između
dve krajnje ordinate = Gff«. Koliko se ovaj surogat jedne štampane i Kasnije pod naiVodnim
znakom iskrivljene rečenice slaže (i po slovu i po duhu) s tom rečenicom u
prvotnom njenom sastavu, vidljivo je već na prvi pogled.


Oosp. Maletić, kad se već odvažio na ovaj korak,2 mogao bi lako da pođe i dalje,
pa da čak ustvrdi, da sa ja — kao »posve pristrasan urednik i kritičar« — iskrivio
prije štampanja i dotičnu njegovu rečenicu sa str. 364 od prošle god. Time bi si međutim


g. Maletić stavio na vrat cio spomenuti tekst sa str. 364, koji ovo iskrivljenje onemogućuje,
a demantirao bi ga u tom i zadnji njegov pasus na str. 297 od ove godine, gdje
g. Maletić tu svoju rečenicu (sa str. 364 od prošle god.) ponavlja doslovno.
Aluzije (iz prednjeg dopisa) na Speidela i Kopezkog najčistije su bajke, a i posve
bespredmetne, jer su ova dva autora bila daleko od toga, da si priušte besmislicu,
kakovu je sebi na str. 363 i 364 od prošle godine (a u pitanjima skroz elementarnog
karaktera) priuštio g. Maletić.


Ne uznemiruju me ni najmanje Maletićevi navodi, da ja upotrebljavam teorijske
neistine i njima ga napadam, te da su argumenti, s kojima sam ga napadao, skroz pogrešni.
To sve imaju da prosude drugi, a ne g. Maletić, i u pogledu rezultata toga prosuđivanja
ne bojim se. A veliko je također pitanje, da li sam uopće napadao lično g.
Maletića ili sam tek kritikovao njegove stručne navode. Pogotovu je pak deplasirana
tvrdnja, da sam pri, tom vršio kritičke falzifikate i klevetu, radi koje mi se g. Maletić
prijeti eto sa sudom. Iz prednjih mojih redaka izlazi naprotiv nepobitno, da g. Maletić,
kadgod to smatra probitačnim, falzificira — pa čak i pod navodnim znakovima — i moje
i svoje ranije štampane izjave. Kakovu vjeru mogu onda da zasluže navodi (bilo literarni
bilo lični)) takovog autora? 1 nije onda nikakovo čudo, ako takav autor u djelima i
izjavama protivnikovim gleda svuda i na svakom mjestu samo krađe, klevete, podvale,
prevare i falzifikate.3 Nije čudo, ako takav autor prenosi stručnu polemiku i na lično
polje.


U redu bi bilo, da g. Maletić već jednom izvrši svoju — eto već i ponovnu —
prijetnju sa sudom. Potrebno je, da se već jednom utvrdi i sudskim putem, tko je od
nas dvojice klevetnik i književni dot. kritički falzifikator.


Na odgovore g. Maletića — počevši već od onoga, koji je štampan u prošlogodišnjem
decembarskom broju — ne bih se bio uopće ni osvrtao, da on nije u tom
broju (na kraju članka) nabacio na mene ličnu osvadu radi literarne krađe. Tu sam
sad ja morao da se branim od najneugodnije optužbe, koja može da stigne univerzitetskog
profesora. Isto sam morao da učinim u ovogodišnjem majskom broju, gdje
je g. M. ovu osvadu ponovio u detaljnijoj formi i optužio me ujedno (na sasvim osebujan
način) radi klevete i kritičkih falzifikata. S time (i na isti način) nastavio je eto
i u prednjem dopisu, koji faktično nije drugo, nego čista lična polemika sasvim svoje
vrsti. Odgovorio sam opet — i morao sam da odgovorim, jer to traži moja situacija.


3 Nije to uostalom prvi ovakav slučaj, jer sam već u ovogodišnjem majskom
broju — odgovarajući na njegove klevete u pogledu »kritičkih falzifikata«, počinjenih
navodno po meni na njegovu štetu — upozorio na dva konkretna primjera, gdje je g.
Maletić (u tom istom broju) falzificirao pod navodnim znakovima ranije moje izjave.
Ali ni to nisu bila jedina dva ovakova slučaja. Takovog izvrtanja ranijih mojih izjava
(pod navodnim znakovima) bilo je s njegove strane u istom broju još, a da i ne spominjem
mnoge slučajeve, u kojima je g. M. (u tom istom broju) teško izvraćao i svoje
i moje ranije izjave ne upotrebljujući pri tom navodne znakove.


3 Oosp. Maletić nije uostalom takav samo prema meni. U jednom od nedavnih
brojeva Š. L. (8/9) on je bez ikakova zapravo razloga na tablice masa g. Drag. S. Petiovića
jednostavno nabacio sumnju, da bi lako mogle biti neautentične (»podešene
prema nekim drugim tablicama«).


745