DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 53     <-- 53 -->        PDF

i postojale, razlike su među njima tako malene, da bi se i po toj teoriji nasljeđivanja
. još više izmiješale, tako da i za onaj izvjesni postotak podmlatka mješanaca, koji bi
po toj teoriji zadržao svoj prvotni oblik po ocu odnosno materi, postoji velika dvojba,
bar s obzirom na boju dlake i veličinu, kamo bi ih svrstali, kad već danas ne znamo
za razliku i ne nalazimo prvotnih oblika. Pa danas još u nauci nije točno određen
pojam vrste, niti je točno povučena granica, gdje prestaje vrsta, a počinje odlika,
pa prema tome ne znamo uopće i da li su to dvije odlike ili je samo jedna vrsta
bez odlika. Dosljedno svemu tome držim, da mi u Jugoslaviji imamo samo jednog
i to običnog medvjeda, a za naše uže krajeve (Hrvatska) uvjeren sam, da ne postoje


razlike, kako sam to na str. 541. i 542. Š. L. potanje dokazao.


Konačno moram istaći, da me je čitav način odgovora g. M. iznenadio, naro


čito njegov učeni stav — u pravom smislu riječi »ex cathedra« — prema nama šuma


rima, koji živimo na terenu. S obzirom na taj stav ne bih više želio raspravljati sa


gosp. prof. Marinovićem i poradi toga smatram od svoje strane mišljenje o knjizi


»Privredni značaj lova u Jugoslaviji« zaključenim.


Ing. Z. Turkalj, Ogulin.


....... ......... ... A. .......... HA ..... ...... .......


.... .. je ....... Bac ......... ........, .. .. ...... ...... . ......,


.... ...... ......... .......... y ........ ..... ......... ......


. ........ ..... ... ...... ..... ... .. ce .... .... ........ .....


......... ....., ... .... .. ......... y 5 ..... .. .. ... .... .. .... .. ....


.... ........ .......... ... ........... . ......... ........ . .... .. ..


...., .. ..... .... .. ce ....... ..... ......... ...... Ca .... .........


........ ... . .. .. ....... ... ... ..... .. .... ......... .... .... ..


....... ........, .... ... ..... .......... .......... .. ...........


.. .. .......... .... ....... .. je ......... G H = gnhn — .90^0 .... .
... je ja ..... ..... ......., . .... ....... .. .. .... ........ ...........
Ja ... ... y ............ ..... .. .. .. 1931 .... ....... .... ce ........
... .. ........... . ... .. ...... ....... .. je .. ......... .... . .. ...
... ..... ...... .. ..... (.........) .... ... ja ..., .... ......... .. ce ....
......... ....... ... .. .. ...... ......... y ............. . .... ce
......... .......


..... ............... ........ .... ..... ..... .. ..... ........ .....


. .... je ... . ..... ..... ...... ... ..... ........ ...., ...... ........


.... ... ........ .. ....... .... .... . .. .. . ... ... y ......., a .....


...., ....... ......... ........ ......, .... . y ............. ... ....


..... .......... ..... ........ .. ......., .. ...... . .. .. .... .........


.... ... ja ... y ......: „...... ....... ......... ...... ........ .........


...........", ........... ......... ......... a ........ .. ....... ............


.. ..... .... je .. ... ...........


..... ....... je, .. je ..... ........ ..... ..... ........ ....... .........
. .. je .. ............ ..... ........ ..... ........ ......... ......... .......
......., na ... ...... ....... ........., .... ce ....... ......, .......... ce
........ ...... Kao . ....... je .. ce ...... ........ ..... .... ..... ....
............ ....... .... ce ............. ..... .. ... ........ ...... .......
....... ...... . ....... je ......, .. ... ... ce ...... ......... .... .
........, . ... ... ce ........ .......... .... . ........ .. ce .........


Ca .... ....... ..... ce . ....... ......... .. ...... ....... .......


..... ......... ....., a ...... je ......... ........ . .. ...... ...........


..... ce . .... ..... ..... ...... ....., ...... ...., ...... ......... . ...


... je .. ...... ...... ........ .. je ....... .... ... .. ........ a ... ...


739
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 54     <-- 54 -->        PDF

.. ....... ..........., .. ...... ..... ..... ...... .. je ....... .... ..........,
.. ...... ..... ..... ...... .. je ......... . .. .. .... je .... . ..
...... ................ ......... ........ .. ....... .... ....... ..............


....., y ............. je ........ .. ce .... .... ....... .. .... .......
y ......... ......... ...... G, a ...... ......... ...... //. ... ..... .. ..
..... G vi H ........ y ............. . ... ce ... je .. G H ....... .... je
... ....., . ... ce .. je ... .... .... ...... .. .... ....... y ........., ...
.. je ........ .. .... .... ....... y ......... . ...... ...... ..........


... ..... ......... ....... .... .......... .... ........., .. ... ...
je ....... ........ ...... ........ ...... y ........ ..... .......... ......


..... .........


....


....... ....... ... ...... ......... .......


.......


no .........
1 la 2 2a 3 .. 4 4.


0.2 1 0,20 2. 0.284
.0
ffo \


0.3 3 0,90 zi 0,348 + 0,225 + 0,284 .. .2 m3
H \
h \


0.4 2 0 80 . 0,441 + 0.460 m. m.
H \
92 \2


4 6


0.5 .. hs 4 2,00 .8 0.571 + 0 596 + —
.. 9. h


mg .. ms m


2.8
g h 2 z o h z
n " . n n
320 = Z 2t6,3 = GH 202,45 = M


m


n


...: ....... 1 ........ ....... .. .... je ......... ........ ... ....... ....
.. ...... y ......... ......... y ........ ........ ...... ....... ..... ce ...
... je ....... ........... . ...... ........ ........ ....... je i = 01.
....... 2 ........ .... ....... ...... .. .... ...... .... .>..... 3 je ........
.. ....... . ...... .... ....... y ........ ....... 4 ........ ......... ........
....... la, 2., .. . 4. .. .... ... . 1, 2, 3 . 4 .... .. ...... ......... .........
........


AKO ... .... ...... ....... ........ ........ ........, .... ..... 2, ....
ce, ... ... ce ..., .......... .. ... ..... ... ce ...... ....... .0 h0 .. .......
............ ......., ..... ce .. .. ..... ........ ....... .. ...........
i . .. ....... .... ...... ....... ..., y ...... .......... ......... ......
ce ....... .... g h .. ....... ...... ...... ....... .... ...... ..., a no ........
...... ce ...... ......... . ...... ce ....... .... ....... ...... .......
y ....... ..., a ... ..... .... ....... ....... ...... .. .... ......... ....


Kao ... ...... ........ ... 2 .... ..... ..... .. ... je ...... .......


1. ... ... ... je ........ y ....... 1 ... je .... ........ . y .......... ...
... je ........ ....... ...... ...... . ........... ........., ... .... ....
y ....... .... ... . ... ....... ........, ... ....... ........ ce ........
....... a .... ....... ... ... ..... .. je .. ...... ......... ........ .......
........., . .... .... ... ........ .. .... .. .. .. ... 2 ......... ...:
1. .. ...... .. .0 \ .. .. .. ........ ....... ....... ......... .. .
........ ...... ...... ........ . ........... ...... y ........., .. ........ .........
......., . .. ........ ....... 1 ....... ......... ....... ... 1 ... .......
........ ..... ce .. ...... na ce .... .... .. .... .. y ......... ........,
..... ce .. ......... .. .... ......... .... ........ GH=gn hn — g0 hQ _
740
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 55     <-- 55 -->        PDF

CJI.2,


q h


2. .. je 00 n = ..... ........
3. .. ...... ........... ..... ....... . ........... ..... ....... .....
Sn . -Co


Jr\ = n + l — Z= .... ....... y ..........


4. .. ...... ........ ..... ....... je .... ....... .... .. ...... ... .........
...... = Z ...
~i ( ?0+ Sl+ S2+- - + Zn) = Z


... .... .-0 *, *j -´ *e ........ .... ....... ...... ........


5. .. je ........ ....... .... ......... ........ oca .. ... ...... ........
. .. ............ ...... ..... ......... .........
.. -4-m


°^ " Z=M.


2


6. .. je .... ....
g h .. .... ....... y ......... a y ......... .. .0 hQ
. ieP ie:
.° 9. K=G


..


. \ zo + 9\ h . + H \ + + .. . zn = GH
jep je .... .. ..... ... 2 ...... . ........ ....... 3 ....... ........, . ....
....... y ..... .... GH.


7. .... ce ... ......... .. .0 .0 .. .. hn ......... .......... . .. ce
.......... .. .......... ........ i .. ce, ... ........... ..... ....... .......
... ........... ..... ......., .... ... .. ...... ....... ......... g h ....
.. ...... ......... ...... .....
a ......


z = ^L


g h


AKO ... ... ...... ...... ................ ......... .. ......... .........
.. ......... ...... ....... ...., . ... .......... ..... ........
....... .. ..... ...., ....... ... ......... ... 3 .. ..... ... ... ......


741
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 56     <-- 56 -->        PDF

....... .... ...... .7= 3 % , ... ... je . ...... G H .. ..... 2. .... ce .... <
.... .... .... ce .... ... ...... ... 6.600 . ... 7.100 ...... ,/=3% , ... ce
.... .. ...... .. S00 .. a .. ... 7,1 .. 6,6 ... je 3% , ..... .... .... .........
a .... ......, . .... ..... .... ... . ja ........ ............... ........
. .....: „.... .. ...... .... ...... ......... ...... ... ...... ........
= GH.«


... 3.


....... ....... .... .. ..... ..... ......... a ... .... ........ .. je
7,1—6,6 = .7=3 % i na .... ce .... .. .... .. .. ................ .........
......... a ... .... ........


h h GH


9.n - 5-0o =


..... ..... ......... .......... ....... .. .. .... ... 2 ...... .. je
GH = .. .. — .0 .0 ... ... .. .. ......, .. ce ....... .. ........ ......
......... ....., ... G H je .... ....... 3 .. ........ ........ a .. ....
....... 1, a ....... ... ....... . ....... 1 . ....... .. .. ........ y .........
no ......... ... . .. y ....... .. .0 h0 .. .. hn. ... ....... .. ...
.. ...... . .. ... .. ........ ............. .. ............ y ......., ......
... .. .... .. ............ .. .. .. ..... .... ce .... ..... ...............
........, ... ... ..... .. ...... ........ ........... . .... ... .... .. .
.... ..... .... ..... ......... ...... ... ... ce ..... ......... . ........
.. ........ .. ......... G H = .. .. — .0 h0 ..... .... . .. ... ...... ..
..... ......... . .. .... ...... ........ .........


... ... ... ....... .. .... .... .... je . .. .... ...... ...... ...
...., . .. .... ce, a ...... .. ......... ...... ... ........ .... . .... .........,
....... .... ...... ... ..........., .... ce ..., a ...... .... ce .
........ ..... .. ........ ... ......, . ........ ce ....... .. ..... ...
........ ...... ....... ........, ...... ........ ............. .... . ......
......... ......, ..... .... ..... ... . ... ................ ......... ..
......... ........., ... je ......... ..... ........ ........ ... y .......
. .... .. ...., ... .. .... .... .... . ...., .... . ............... ........,
........ ....., ............ .. .. .... ....., na ...... .... .. .... ..... .
..........


.... ... je . ... ...... ....... .... ce .... ... ...... ...... ......
A . . je ...... . ......, a ..... .. je A — . — .(...), .. .. ce ... .. .....
....... ...... .. ......... .. ..... A .. ., ... .. ........... ........ ......
.. ... ...... A . ., . .... ce ..... ........ ........ .........


... ... ... ....... .. ... ........, .... ..... y .......... g h ....
. .. ........... ........ no ........ .... ..... ........ d ... ....... ....
..... ....... .. . .... ce y ......... ..... ........ .. 20 .. 60 ... ...... ce
.... .... .. je 60 — 20 = /. (.... .... ........), .... . ....... ...... no
....... .. ........ ........... ...... 2 ... . ...... 20 ... na 22 ... na 24 ...


742