DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 53     <-- 53 -->        PDF

i postojale, razlike su među njima tako malene, da bi se i po toj teoriji nasljeđivanja
. još više izmiješale, tako da i za onaj izvjesni postotak podmlatka mješanaca, koji bi
po toj teoriji zadržao svoj prvotni oblik po ocu odnosno materi, postoji velika dvojba,
bar s obzirom na boju dlake i veličinu, kamo bi ih svrstali, kad već danas ne znamo
za razliku i ne nalazimo prvotnih oblika. Pa danas još u nauci nije točno određen
pojam vrste, niti je točno povučena granica, gdje prestaje vrsta, a počinje odlika,
pa prema tome ne znamo uopće i da li su to dvije odlike ili je samo jedna vrsta
bez odlika. Dosljedno svemu tome držim, da mi u Jugoslaviji imamo samo jednog
i to običnog medvjeda, a za naše uže krajeve (Hrvatska) uvjeren sam, da ne postoje


razlike, kako sam to na str. 541. i 542. Š. L. potanje dokazao.


Konačno moram istaći, da me je čitav način odgovora g. M. iznenadio, naro


čito njegov učeni stav — u pravom smislu riječi »ex cathedra« — prema nama šuma


rima, koji živimo na terenu. S obzirom na taj stav ne bih više želio raspravljati sa


gosp. prof. Marinovićem i poradi toga smatram od svoje strane mišljenje o knjizi


»Privredni značaj lova u Jugoslaviji« zaključenim.


Ing. Z. Turkalj, Ogulin.


....... ......... ... A. .......... HA ..... ...... .......


.... .. je ....... Bac ......... ........, .. .. ...... ...... . ......,


.... ...... ......... .......... y ........ ..... ......... ......


. ........ ..... ... ...... ..... ... .. ce .... .... ........ .....


......... ....., ... .... .. ......... y 5 ..... .. .. ... .... .. .... .. ....


.... ........ .......... ... ........... . ......... ........ . .... .. ..


...., .. ..... .... .. ce ....... ..... ......... ...... Ca .... .........


........ ... . .. .. ....... ... ... ..... .. .... ......... .... .... ..


....... ........, .... ... ..... .......... .......... .. ...........


.. .. .......... .... ....... .. je ......... G H = gnhn — .90^0 .... .
... je ja ..... ..... ......., . .... ....... .. .. .... ........ ...........
Ja ... ... y ............ ..... .. .. .. 1931 .... ....... .... ce ........
... .. ........... . ... .. ...... ....... .. je .. ......... .... . .. ...
... ..... ...... .. ..... (.........) .... ... ja ..., .... ......... .. ce ....
......... ....... ... .. .. ...... ......... y ............. . .... ce
......... .......


..... ............... ........ .... ..... ..... .. ..... ........ .....


. .... je ... . ..... ..... ...... ... ..... ........ ...., ...... ........


.... ... ........ .. ....... .... .... . .. .. . ... ... y ......., a .....


...., ....... ......... ........ ......, .... . y ............. ... ....


..... .......... ..... ........ .. ......., .. ...... . .. .. .... .........


.... ... ja ... y ......: „...... ....... ......... ...... ........ .........


...........", ........... ......... ......... a ........ .. ....... ............


.. ..... .... je .. ... ...........


..... ....... je, .. je ..... ........ ..... ..... ........ ....... .........
. .. je .. ............ ..... ........ ..... ........ ......... ......... .......
......., na ... ...... ....... ........., .... ce ....... ......, .......... ce
........ ...... Kao . ....... je .. ce ...... ........ ..... .... ..... ....
............ ....... .... ce ............. ..... .. ... ........ ...... .......
....... ...... . ....... je ......, .. ... ... ce ...... ......... .... .
........, . ... ... ce ........ .......... .... . ........ .. ce .........


Ca .... ....... ..... ce . ....... ......... .. ...... ....... .......


..... ......... ....., a ...... je ......... ........ . .. ...... ...........


..... ce . .... ..... ..... ...... ....., ...... ...., ...... ......... . ...


... je .. ...... ...... ........ .. je ....... .... ... .. ........ a ... ...


739