DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 51     <-- 51 -->        PDF

tuđem i nepoznatom polju naučnog rada — krije g. M. Baš zato, jer je g. M. na
tom polju rada materiju razrađivao na temelju različitih izvještaja, pouzdanih u manje
pouzdanih, na osnovu neprovjerenih podataka i pričanja, izvadaka skalupljenih
i s brda i s dola, raspravljajući na daleko i široko o svemu i svačemu, izašla je »potpuna
ričet-knjiga«. Sve se to dalo postići mnogo kraće, točnije i preglednije i sa
većom praktičnom vrijednosti, kako sam ranije napisao.


G. M. piše u svom odgovoru na str. 681.: »U knjizi se iznose samo jači primerci,
da se dokaže (str. 154 i 156), da u svim našim krajevima sve vrste divljači po
svojim kvalitativnim sposobnostima spadaju u red prvoklasnih evropskih vrsta. Ovaj
zadatak uspelo mi je ispuniti na temelju provedene anke,te i sakupljenih statističkih
podataka.« Što li si sve ne uobražava g. profesor Marinović! Ništa g. M.
nije uspjelo ispuniti niti kakav zadatak riješiti. To je sve lovcima već odavna poznato
i bez ankete i mimo statističkih podataka prof. M. i naši lovci o tome već
dug niz godina i pišu i govore. Nema gotovo članka, gdje se to ne spominje. Tek
za primjer navodim, da u istom broju »Šumar. Lista« (novembar 1932) str. 676 piše
g. M. Knežević za divokoze: »Trofeje iz ovoga lovišta mogu se takmiti sa svima
lovištima Srednje Evrope«, pa onda dalje: »Kako po dimenzijama tako i po formi
spadaju ovakove trofeje na prvo mjesto u svakom natjecanju.« Zar je takovo ispunjenje
toga zadatka taj toliko isticani naučni rad i znanstveni studij g. prof. M.?
Upravo zato, što je g. M. u svojoj knjizi o privrednom značaju lova prešao na
polje samoga lovstva i mnoge stvari prikazao u krivom svijetlu (da li po svojem
ili tuđem iskustvu, nije od važnosti) i tako mnoge pojmove pobrkao, predložio sam,
da bi dobro bilo, da se napiše lovstvo specijalno za našu divljač i naše prilike, dakle
jugoslovensko lovstvo, i to prema današnjem stanju znanosti. Knjigu zamišljam na pr.
u obliku njemačke knjige »Die hohe Jagd«, samo u mnogo kraćem i sažetijem oblika.
Ona ne bi trebala biti po opsegu mnogo veća od knjige prof. M., o kojoj je ovdje
govor. Takova bi knjiga ujedno poslužila i kao priručnik i kad udžbenik. Ne dijelim
mišljenje g. prof. M., da bi takovo djelo mogao napisati svaki nastavnik lovstva na
našim fakultetima ili drugi lovni stručnjak. Ne dijelim ga već s razloga, što onu
nije ni dosad napisano. A ne mislim niti na jedno posve teoretsko djelo, već na djelo
sa što više praktičnih iskustava, mišljenja, pogleda, savjeta i zaključaka. Zato držim,
da bi za takovo djelo trebalo najmanje jedan tucet stručnjaka. Na taj moj predlog
i na tu sa mnogih strana vrlo osjećanu potrebu grdno se oborio g. M. u svom odgovoru
izlažući ga smiješnosti (»a blažena Jugoslavija ima sve to sabrano i napisano ...«).
Možebit g. prof. M. nije pravo, što sam mu u tom svom prijedlogu za novu knjigu
dodijelio otsječak: o historiji lova i lovnom zakonodavstvu. Pa to je bio samo prijedlog.
Ako prof. M. nije s tim zadovoljan, može si izabrati po volji koje drugo
poglavlje ili vrstu naše divljači, pa da čujemo rezultate njegovih studija, iskustva,
savjeta i t. d. Ili možebit nije g. prof. M. pravo, što sam baš ja taj prijedlog stavio
i da ne bude baš na moju inicijativu. Bilo ne bilo, prije ili kasnije morati će se tome
pristupiti, jer je to jedna neodgodiva potreba. Držim, da će se u tome složiti sa
mnom svi moji drugovi i čitaoci Š. L.


Konačno i jer je tako i g. prof. M. u svom odgovoru na moju kritiku učinio,
da završim sa medvjedima. Nikako nisam izvrtao navode g. M. o dimenzijama lubanje
bosanskog medvjeda iz zbirke g. Martino, koje se računaju »među najjače u
zapadnoj Evropi,« već sam ustvrdio, da ima jačih dimenzija. G. M. je naime morao
napisati: »koje se računaju među najjače premjeren e dimenzije u zapadnoj
Evropi«, i da je tako napisao, ne bih imao razloga, da tvrdim protivno. Za dokaz,
da moja tvrdnja stoji, donosim dimenzije lubanje medvjeda pod rednim brojem 4
(taj se naime ima dodati tabelarnom pregledu: medvjeđih lubanja objelodanjenih u
Š. L. na str. 542 od ove godine i za to nosi redni broj 4).


737