DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 5     <-- 5 -->        PDF

tosti i pravilnosti toga procesa. A ipak ima pravilnosti i zakonitosti u
šumskoj privredi kao i u svakoj privredi uopće.


Sva stanja šumske privrede — posmatramo li je na užem ili širem
teritoriju, u jednom gospodarstvu ili kolektivno — uvek su rezultat privrednih
sila, koje su u to doba, na tome teritoriju i u tom procesu u
igri. Funkcije čoveka svode se pri tome na organizaciju privrednih sila,
na direktan rad i izvršavanje poslova u jednom gospodarstvu i na regulisanje
šumske privrede. Za uspešno vršenje kojega bilo posla treba ga
poznavati, t. j . treba poznavati materiju, koja se obrađuje, mehanizam
rada i sile, sa kojima se manipulira. Za organizaciju poslova šumske
privrede treba poznavati prirodu svih sila u akciji i zakone njihovog
delovanja, te stanje sila i način, kako se organizuju u privrednom procesu.
Za regulisanje čitave privrede treba osim toga poznavati stanja i
zakonitosti te regulacije u sklopu čitave zemaljske privrede. Stoga je
preko potrebno, da se sve sile šumske privrede proučavaju i registriraju
i da se akteri u tom privrednom procesu dobro poduče i prema svojim
budućim funkcijama do kraja upoznaju sa prirodom sila, kojima će
upravljati.


Stvar je nauke o šumskoj privredi, da proučava prirodu i zakonitosti
privrednih sila, o kojima je reč. Ko hoće da vrši s uspehom šumske
privredne poslove, mora naučiti rezultate spomenute nauke i tehniku
rada. Do sada to nije činjeno u punom opsegu. U nauci o šumskoj privredi
i na studijama više je pažnje obraćano teoriji prirodnih nauka,
podizanju šuma i upravi šuma, a eksploatacija je obrađivana samo
deskriptivno; u praksi je administracija potisnula tehniku i organizaciju.
Savremena šumska privreda zahteva potpuno poznavanje privrednih sila.
Studij se mora proširiti na čoveka i sve njegove institucije, kapitale i
radna sredstva angažovana u šumskoj privredi, čoveka i druge motore,
animalne i mašinske, treba proučavati i poznavati po faktičnoj snazi,
primeni i efektu u proizvodnji, prerađivanju i drugim poslovima. Napose
treba studirati izvoz i prerađivanje, sa svima potrebnim instalacijama,
jer su to najskuplje radnje u šumskoj privredi. I sve stvari treba poznavati
u suštini i za primenu; deskriptivno učenje jalov je posao. U privrednom
procesu radovi i objekti malo se kad opisuju, a redovno ih treba
projektovati, obračunavati, obilježavati, izvoditi i upotrebljavati. Mašine
i oruđe, koje se nabavlja gotovo, treba poznavati po mehanizmu i primeni,
da se mogu izabirati, instalisati, upotrebljavati i održavati, kako
praksa ,zahteva. Isto tako treba poznavati produkte šumske privrede, po
tehničkim i komercijalnim svojstvima, a naročito kao robu, kako se priprema,
konzervira i unosi u promet. A nada sve je potrebno, da se rezultati
studija znaju i mogu uvesti u život.2 I nauka o šumskoj privredi i
praktična primena naučnih rezultata treba da se više razvija u smislu
faktičnih zahteva savremene privrede.3 Dok se to ne dogodi, ne može


2 Doista je bez smisla i neekonomski na studijama spremati inženjere, a u praksi
im davati najprimitivnije poslove i služiti se metodama, za koje se ne traži više od
obične pismenosti i prve četiri vrste računa.


3 Može se prigovarati ovom shvatanju, da smjera na skupe reforme i proširenje
studija. I to je tačno, ali što mora biti, nije ni teško. Proširenje studija danas je opći
pojam u tehničkim strukama sa širokim poljem rada. Drugi je izlaz cepanje i specijalizacija.
Vidi o tome moj članak: Die technische Richtung der modernen Forstwirtschaft.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, Wien 1927, S. 87.


691