DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 47     <-- 47 -->        PDF

2.) Transportno sredstvo ima se sagraditi u 5. godini ugovora.


Kod formule poduzetničkog dobitka za dugoročne poslove-Z^


faktični anuiteta
Troškovi produkcije Din 150´— 15750
Prometno sredstvo „ 10´— 1011
Svega .. . Din 160´ 16811
Prodajna cijena „ 400 —
Diferencija Din 231-89
Poduzeta, dobit 20 °/0 prema formuli
400+160^^ —
168-11
~ , 50X2-ICJ ´ ´ "
63-98
20
Šumska taksa Din 167-91
odnosno „ 159 91
c+ . 20p
-Asa


50 X 2-0p


1 +


20


našao je gosp. Šurić, da je ona komplikovana i teoretski neispravna, jer Waszner
računa poduzetn. dobit samo od faktično učinjenih izdataka, bez obzira na vrijeme; i
kad se po ovakvom shvatanju poduzetn. dobiti dolazi do rezultata, da se kod nekog
posla ima računati to manje poduzetn. dobiti, što su veće i prije uložene investicije,
dakle sve okolnosti, koje povećavaju riziko samog posla, to se onda ne da ničim opravdati.
Radi toga treba Wasznerovu formulu zabaciti.


Na ove jednostrane fraze imam da primjetim ovo: Ako usporedimo iskazane pozicije
u primjeru 1.) i 0.), zapažamo:
a) da faktične investicije (prodaj, troškovi i šum. taksa) iznose u primjeru 1.)
... 160 + 155-98 = 315-98 Din., od kojih je 20% jednako poduzetničkom dobitku t. j .
315-98 X 20


= 6319 Din. (kao prema formuli)


100
b) da faktične investicije u primjeru 2.) .. . 1601 + 159-91 = 319´91 Din., od kojih
319-91X20


je 20% jednako poduzetn. dobitku t. j . = 63-98 Din. (kao prema formuli)


100
c) da su investicije (315-98 Din.) u primjeru 1.) manje, dakle i riziko manji, nego
investicije (319-91 Din.) i riziko u primjeru 2.)
d) da je prema tome logički, teoretski i matematički ispravno i da odgovara
trgovačkim principima, da je u primjeru 1.) poduzetnička dobit (63-19 Din.) manja <>d
one (63-98 Din.) u primjeru 2.)
e) da riziko jasno i ispravno u svakom slučaju dolazi do izražaja u poduzetn.
dobitku, ako se račun dovrši.
Gosp. Šurić u svojoj surevnjivosti pustio je iz vida, da u investicije prema teoriji
i principima svakog trgovačkog računa spada i šum. taksa, s kojom on u svojoj kritici
nije računao. Uslijed ove nepažnje dolazi do jednostranih i netačnih zaključaka, koji
su ga bacili iz jedne neispravnosti u drugu i konačno totalno potkopali njegovu dobru
namjeru.
Upliv postotka ukamaćenja na veličinu poduzetn. dobitka je ne samo u mojim,
već u svim dosad poznatim formulama sasvim logična i matematski ispravna stvar.


733