DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 46     <-- 46 -->        PDF

faktični sa kamatima


Trošak Din 160 — 168´
Prodajna cijena . . . . 400´


Diferencija . . . Din 232"—
Odbivši 20 °/„ poduzeta. dobiti prema prijedlogu g.


Šurića po formuli Z 400
rt 66-67


1+." ´"


x 20


Šumska taksa . . Din 16533


odnosno . . . . , 157 46


Ako učinimo probu i razmotrimo, da li poduzetnička dobit od 66´67 Din. odgovara
našim troškovima od ukupno 160)+ 157-46 = 317-46 Din., vidjećemo, da ovim troškovima
31746 X 20


odgovara poduzetnička dobit od —— = 63-49 Din. . Znači, da je račun, izveden


prema kritičnom članku gosp. Šurića, i u ovom slučaju skroz neispravan.
Imajući pred sobom ovakvu računsku zabludu prelazim preko nonsensa gosp.
Šurića, da je »Barthina formula identična i za kratkoročne poslove i za one, koji traju
više godina« (str. 411) odnosno da i »za dugoročne poslove vrijedi ista formula za
poduzetničku dobit kao i za kratkoročne poslove« (str. 414). Zabaviću se ali sa primjerima
dugoročnih poslova.
Izračunamo li šumsku taksu po metodi Wasznera i sa podatcima navedenim u
piimjeru gosp. Šurića bio bi račun za 1 m3 drveta kod dugoročnih poslova ovaj:


1.) Transportno sredstvo ima se sagraditi u prvoj godini ugovora.


faktični anuiteta


Troškovi produkcije Din 150´— 15750


Transportno sredstvo „ 10´ — 15-53


Svega . . . Din 160´ — 173-03


Prodajna cijena „ 400-


226-97


Diferencija D.n


Poduzeta, dobit 20 °/0 prema formuli
210


400 + 160 — | 173-03


.


6319


50.2-. "
. 20


16378


Šumska taksa Din


odnosno n 155´98


732