DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Poduzetničku dobit — zajedno sa kamatima — izrazio je Bartha u postocima
troškova, ne računajući je po nikakvoj posebnoj formuli, što se u ostalom
vidi i iz njegovih, u tom članku navedenih primjera. Ovo izlazi također iz primjera,
koji je naveden u knjizi gosp. Dr. Ugrenovića »Iskorišćavanje šuma«, dio I., strana
166—168 i u članku g. Dr. Ugrenovića u Šumarskom Listu br. 2 iz godine 1924. Prema
tome dakle navod gosp. Šurića, da se poduzetnička dobit u našoj praksi računa po
dvjema formulama, Barthinoj i Wasznerovoj, ne odgovara posve istini, a da je formula


Z = —— Barthina, još je grublja izmišljotina. Pokazaću to na primjeru, uzetoin


P


iz članka gosp. Šurića.
Prema Barthi svi se troškovi ukamaćuju od početka poslovanja za godinu dana,
a poduzetnička dobit računa se — nakon ustanovljenja šumske takse — ovako:


Šumska taksa P = -^°y — 160 = 147-69 Din. Kamati (10%) i poduzetnička


dobit (20%) iznose 400— (160 + 147´69) = 92 31 Din; od toga su
, ,. 92-31 X10 „„ __ „. .
kamati = ~ = 3077 Dm i


poduzetnička dobit = ^— = 61´54 Din.,


a ne kao što je gosp. Šurić izračunao u svom članku (str. 415) prema formuli, koju
on imputira Barthi,


Z = _J9^ = 6667 Din.


+ 20
Dakle greška, koju je učinio gosp. Šurić, iznosi 66-67 — 61-54 = 5-13 din. po m8
drveta na štetu vlasnika šume, a u korist kupca. Ako je gosp. Šurić u svojim službenim
kalkulacijama radio ovako, onda je jasno, u čiju je korist kalkulirao.


Kad bi gosp. Šurić htio da kod kamatno-kamatnog računa ispravno upotrijebi
one »vrlo jednostavne aritmetričke operacije«, predložio bi u svojoj kritici za izračunavanje
poduzetničkog dobitka kod kratkoročnih poslova upotrebu dosa d jo š n e-


C , koja odgovara Barthinoj metodi, a


publ i kovane formule Z =


loo . i-op


prema kojoj se i dobije gore iskazani, ispravni poduzetnički dobitak od


400 400


= 61-54 Dinara.


. 100X140 "
"" 66


20


Kako se dakle vidi, operiše gosp. Šurić u svojoj kritici sa jednom formulom poduzetničkog
dobitka, za koju drži, da odgovara Barthinoj formuli, dok iz navedenog
primjera jasno izlazi, da je išao posve krivim putem.


Pošto sam se svojevremeno — nakon svestranih pokusa i kontrola uvjerio, da
objavljene i upotrijebljene metode za kalkulisanje šumske takse ne odgovaraju matematičkim
zahtjevima, a ni trgovačkim ili komercijalnim principima, sastavio sam i publicirao
već godine 1924. u bečkom trgovačkom listu »Der Holzmarkt« br. 58 i 60 novu
metodu i formule, koje su upotrebljavane od stručnjaka parlamentarne anketne komisije
za ispitivanje dugoročnih ugovora i koje su godine 1929. izašle u Uputstvu za
sastav kalkulacije šumske takse, izdatom po Ministarstvu Š. i R. Prema tome je tendenciozan
navod gosp. Šurića, »da uputstva nisu za javnost, već samo za službenu
upotrebu«.


730