DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Beauverie, Le Bois, Paris 1905; Flury-Badoux, Vocabulaire des termes techniques
forestiers (u Suisse Forestiere, Lausanne 1926); Qcrschel, Vocabulaire forestier,
Paris et Nancy 1905; Jacobi, Vocabulaire forestier, Paris-Leipzig 1907; Masviel, Technologie,
Paris 1924; Nanquette, Technologie, Paris 1887; Razous, Les scieries,
Paris 1925.


Riječ »résistance«, upotrijebljenu u poglavlju o cjepljivosti (fissilité), može upućeni
čitalac da shvati samo kao »résistance au fendage« (Razous, str. 15, njem. Spaltfestigkeit).
To iz jednostavnoga razloga, jer se o čvrstoći naprezanja, pritiska itd.
(résistance a la traction, résistance a la compression itd.) govori u naročitom poglavlju.
»Fente au coeur« ili fente de coeur« (paljivost, njemački Kernriss) nalaze se
kod Nanquette-a, str. 62, kod Beauverie-a, str. 576, Gerschel-a, str. 25; i Jacobi-.,
str. 41. Izraz épicéa-noisetier« (smreka lješkarka njem. Haselfichte) građena je analogno
terminu »épicéa-coudrier«, koju upotrebljuje Flury-Badoux, str. 26. Termin
»rouille« (zapaljenje kore, njem. Rindenbrand) nalazi se kod Qerschc!-a, str. 173 i
Jacobi-a, str. 74. Termin »Défauts des insectes« izgrađen je na osnovu analogije
»dégâts des insectes« kod Nanquette-a, str. 49. »Bostriche linné« uzeto je od Beauverie-
a, str. 548. »Arbre en état« nalazi se u Jacobi-a, str. 5. »Lime-bois« (Beauverie,
str. 458) odgovara latinskom imenu »Lymexylon navale«, a nikako latinskom »Teredo
navališ« (francuski »taret naval«, Beauverie, str. 571). Očito je, da je gosp. Badoux
zamijenio insekta Lymexylon navale (francuski lime-bois) sa moluskom Teredo navališ
(taret naval)!


U času, kad se govori o sređivanju naše šumarske terminologije, ne treba smetnuti
s uma, da je potrebno — uporedo sa našim terminima — -utvrditi i korespondentne
strane termine, služeći se pri tom uvijek citatom mjesta strane literature, na kome
se sam termin nalazi. Jer kako se iz ove bilješke vidi, ima i u francuskom jeziku
stručnih šumarskih termina, što ih upotrebljava čitav niz najuglednijih autora u samoj
Francuskoj, a sa kojima autori iz francuske Švajcarske nisu saglasni.


Ugrenović.


ODGOVORI


PODUZETNIČKA DOBIT.


Na kritiku gosp. Ing. Šurića, izašlu u br. 7 Šumarskog Lista, molio sam autora
te kritike u br. 8—9 istog lista, da izvoli nadopuniti svoj članak izračunavanjem šumske
takse u sva tri svoja primjera po Barthinoj i po Wasznerovim formulama, misleći, da
će gosp. Šurić tada sam uvidjeti neodrživost i netačnost svojih tvrdnja. Gosp. Ing. Šurić
to dosada nije učinio. Pošto se ali iz njegove kritike vidi, da je na žalost prihvatio
pero u ruke, prije no što se pravo orientisao, informiraću ga o stvari, ma da on i
nije nadopunio svoj članak. Iskreno rečeno, ja to nerado činim, jer držim cijelu njegovu
kritiku neispravnom i jer sam već godine 1930. dao jednu repliku Direkciji Šuma
u Sarajevu na dvije isto tako loše kritike jednog višeg šumarskog činovnika. No
kad sam već izazvan od gosp. Šurića u ovom stručnom listu, neka se čuje i moja riječ.


Juna godine 1914. publikovao je kr. ug. šumski inžinjer A. Bartha u šumarskom
listu »Erdészeti-Lapok« br. XI članak o izračunavanju takse na panju, postavivši ovu
formulu za njeno izračunavanje:


729