DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Usporedno s tim radom, koji teče mirno kroz noć i dan, delujn aparati za ispitivanje
klijavosti, koji stalno kontroliraju i određuju kvalitetu semena i postotak klijavosti.
Priprave za ispitivanje klijavosti također su savršene, a usavršio ih je po
uzoru najmodernijih nemačkih sam vlasnik, te su zapravo njegov vlastiti sistem1, koji
po jednostavnosti nadmašuje do sada poznata klijala.


Kada je dakle seme sotirano po kvaliteti u sve moguće razrede i potpuno
očišćeno od praha i drugih primesa, dolazi pakovanje. Na to polaže moderna znanost i
tehnika veliku važnost i to je ujedao drugi uspeh tih modernih sušiona.


Smešeći se pokazuje prijazni vlasnik svoje zalihe i spremišta, te razlaže, kako
se pažljivo i tačno obavlja i nadzire svaki i najjednostavniji rad. Pokazuje upravo
prispele originalne pošiljke iz inozemstva, u prvom redu iz Amerike, seme svih mo*
gućih egzotičnih četinjača. Za njega važi princip »grabi vođu kod izvora«. Stoga isključuje
posredovanje, te dobavlja seme američkih i ostalih vrsta iz prve ruke. U Chileu ga
je osobito oduševila jela, koja ima na grančicama (mesto iglica) ljuske kao zmija
(Araucaria Araucana), te je ukras za vrtove i parkove. Kod nas, izuzevši Primorje, po
svoj prilici ne bi uspevala, pošto ne podnosi hladnoću ispod — 15° C. U razgovoru reče,
da će se specijalizirati za egzotične četinjače, koje su sposobne za naše krajeve, za
vrtove, parkove i nasade. U nabrajanju njih i njihovih osebina (zahtjeva na klimu, tlo; i
njegu) je neprestiživ i ne samo da njegov vrt daje sve, što si tko zaželi, već on daje
također stručne savjete iz svoje prakse i znanja.


Imamo dakle najmoderniju čistionu i ljuštiouu semena, iz koje dobivamo seme svih
domaćih vrsta četinjača, a od egzotičnih vrsta (direktno iz njihove pradomovine) samo
materijal zadnje žetve. S idealnom žrtvom i ljubavlju za predmet, poduzetnik je to
osnovao u težnji, da se oslobodimo odvisnosti od stranaca, a često i od slabog materijala.
Dužnost je naša, kao i države, da požrtvovnom mužu1 pomažemo i podupremo
domaće poduzeće. Prvi korak u tom cilju je taj, da se ustanovi za seme službena
pokusna stanica kao poseban zavod, kao što su oni za poljodelsko seme i taj neka vrši
nadzor nad kvalitetom semena, te izdaje službene svedodžbe tvrltkama, koje se
time bave.


Sada je poduzetnik odvisan samo od volje potrošača, da li veruju ili ne veruju
njegovim tvrdnjama o provenienciji i postotku klijavosti semena, ako sami ne iskuse
materijal. Osim´ toga je način ispitivanja klijavosti semena kod raznih vrsta različan,
te šumar bez prakse usprkos tačnosti teško dolazi do pravoga rezultata.


Uostalom potrebno je držati se načela »svoj k svome«, pošto to rade i svi naši
susedi. Ovo poslednje je opravdano time, što naša domaća poduzeća nude uz istu cenu
jednak i mnogo bolji materijal, nego tuda.


Razgledavanje zanimivih naprava bilo je završeno i društvo se ponovno nalazilo
na polju, obasjano popodnevnim sunčanim sjajem´. Iza zračne sušione je šumski vrt
1000 m2 velik, koji je još pokriven tankim slojem zamrznutog snega, što su ga snažne
biljčice s vrhovima´ probile i stoje u redovima kao vojnici. Gospodarevo srce je razdragano,
reč njegova oživi, jer ga je pogled na mala igličasta stabalca setio njihove
daleke domovine. Ta su mu mala tamnozeiena stvorenja kao deça. S osobitim zanosom
i nježnošću opisuje sve njihove običaje. Do sada je uzgojio dvadeset vrsta egzotičnih
četinjača, koje će već za nekoliko godina biti raspoložive za nasade i vrtove. Svake
godine uzgojiti će nekoliko novih vrsta i varijacija. Koliko znanja, muke i novca to
stoji. Kilogram semena naše balkanske smreke (Pića Omorica Pančić) stoji 4.000 Din.
Zanimivo je to, da mi prodajemo seme te jedinstvene i retke smreke u Nemačku i ostale
države, odakle opet kupujemo iz toga semena uzgojene biljke za vrtove, te plaćamo za
1 m visoku smreku 800—1000 Din.


Zar ne bi bilo bolje, da po toj ´ceni prodajemo mi inozemstvu tu zanimivu četinjaču?
Poduzetnik se također mnogo zanima za uzgoj duglasije, koja neka postane
sastavni deo naših šuma, pošto ima ui gospodarskom pogledu važne prednosti pred


737