DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 39     <-- 39 -->        PDF

nutih elementarnih pogrešaka, pa prema tome i njezin kvadrat, da bude = 0. Ako
bi svaki elemenat bio izmjeren n puta,, onda bi se isti proces morao da ponovi isto
toliko puta i rezultat bi bila aritmetička sredina od n nula, dakle također nula —
kako za srednju pogrešku pojedinog mjerenja cijele funkcije tako i za srednju
pogrešku aritmetičke sredine dobivene za cijelu tu funkciju.


Osvrnuo sam se ovdje na jedini opravdani — i to, kako vidjesmo, tek uslovno
opravdani — prigovor g. Andrejeva. Neopravdanost ostalih njegovih prigovora dade
se dokazati sasvim lako, no ne smatram to potrebnim. Levaković.


Résumé. L´auteur de cet article (imprimé en des caracteres normaux) fait une
critique défavorable des résultats d´une étude du rédacteur, parue p. 265 de cette
Revue pour l´année 1930. En gaillarde suivent les notes du rédacteur faisant voir
l´injustesse de ces reproches.


IZVJEŠTAJI


RASADNIK I TRUŠNICA GOSP. ŠAŠE STARETA U MENGEŠU KOD LJUBLJANE.


Posleđnje subote meseca januara seli su članovi podružnice J. Š. U. u Ljubljani
u autobus, koji odlazi prema Kamniku. Kroz gustu maglu zasvirale su tvorničke
sirene, navestile su trinajsti sat. Autobus je pojurio prema Dunajskoj cesti, prema
severu. Magla je postajala reda i kada je stroj stao u Mengešu pred Ravbarjevim
gradom, smejalo se zlatno zimsko sunce i pozdravljalo skupinu šumara, koji su izišli
na mali poučni izlet. Grebeni kamničkih planina blistali su se u sjaju zime i kao
brušeni kristali rezali modrinu severnog obzorja. Od silne svetlosti podrhtavao je
Ravbarjev gradić i otvarao svoja starodavna vrata, da primi goste. Njegov gospodar
stiskao je znancima ruke u znak dobrodošlice. Taj gradić posedovao je nekoć
Ravber, plemić i po tome je ime toj zgradi. Ime gradića nije dakle u vezi s »ravbarji«,
koji su u davnoj prošlosti srednjega veka, a i kasnije ugrožavali naseljena mesta.


Prvotan grad stajao je zapadno, na obližnjem brežuljku, te ga naš kronista
Valvazor spominje kao razvalinu već u 15. veku. Valvazor spominje, da je u tom
gradu živio g. 1174. gosp. Magnus Mangesburg. Njegovi potomci sazidali su pod brdom
spomenuti Ravbarjev grad kao gospodarske zgrade. I slično kao i sva takova
srednjevjekovna gnezda, kada je sigurnost imetka i života uznapredovala, raspao se i taj
grad u sredini gustih šuma, koje se nalaze na zapadu Mengeša. Tadanji posednik
(oko g. 1620) Leopold Raumschissel sagradio je sadanji grad Mengeš. Plemenitaši
Hallen prezidalt su spomenute gospodarske zgrade u gradić god. 1567. U 18. veku
stanovao je ovdje plemenitaš Rauber, po komu se i naziva grad. Pred tom je starom
istorijskom zgradom mladi gospodar, obasjan zimskim suncem, pozdravio svoje goste.
Vitka mladenačka pojava, skromnih, ljubeznih kretnja sa malo ogorelim licem.


I ta pesma šume odrazuje se još uvek iz njegovih smeđih očiju. Već tada oduševila
ga je priroda i da bi što bolje proniknuo u njene stvaralačke tajne, odluči se,
po dovršenoj srednjoj školi, da studira kemiju. Možda je već tada nosio ideju1, koja
danas stoji ostvarena pred očima izletnika. Pošto je njegov poduzetnički duh uvidio,
da danas nema uspeha bez trgovačko-gospodarske podloge, počima studirati trgovačku
akademiju, te se kao zreo mladić, pun zanosa, vrati u domaće šume. Mnogo vrsta drva,
osobito četinjača, okupilo je njegove misli. Studirao je domaće četinjavo drveće, čitao
knjige o egzotama i pravio usporedbu. Uvidio je, da nemamo ništa vlastitoga, što bi
krasilo naše vrtove, šetališta i javne nasade, da su naše šume lepe, ali često jednolične.


725