DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 37     <-- 37 -->        PDF

\Q o] , \m2 __ AKXL i J_J _ . n0 iV|i _ „.2 ! J_i _ m2 dakle


m2 = m2 -4-m2 . w = 4-\.. -t-m2


Mislimo, da ovdje nema nikakovih neispravnih modifikacija, o kojima
govori g. proî. Levaković, kada govori o izvodu ove formule po Czuberu.


Pređimo sada na izvod nove formule g. proî. Levakovića. Gosp. proî.
Levaković pretpostavlja u općenitom slučaju .2 > nx i kaže: „Kad su svi
podaci već tu, onda bi bilo nerazumno, ako bismo možda višak podataka za
8 naprama broju podataka za R htjeli kod računanja aritmetičke sredine za
. jednostavno zanemariti." Kako vidimo, g. proî. Levaković smatra ovdje
funkciju mjerenih veličina kao jednostavnu neposredno mjerenu veličinu i da
ne izostavi nijedno pojedinačno mjerenje, sastavlja ovaj niz izraza za îunkciju,
koje smatra kao pojedinačna mjerenja:


ri si x21


xi i = + = r2 + «i .«,1 = rn, + Sl
./ i 2 — .1 ~Y~ S2 X1 2 — .. I" ®2 %mi — *"«! —P Sg


X, ´1 I "«2 ^2112 ´2 j "?l2 " ..1.2 ^*«l ~~." ^tt


Ako hoćemo îunkciju mjerenih veličina tretirati kao neposredno mjerenu veličinu,
onda moramo pojedinačne izraze za nju sastaviti tako, đa oni budu potpuno
nezavisni jedan od drugog, jer to je osnovno i bitno svojstvo neposredno
mjerenih veličina. To nije slučaj u gornjem nizu izraza. Tu postoji zavisnost
među pojedinim izrazima, na pr.: xt t -\-đ?ž , = xt » -J-xs t , xx x -j-Xt 8 =


Ova zavisnost među pojedinim izrazima pokazuje nam, da ovaj postupak,
koji je primijenio g. profesor kod izvoda ove nove formule, nije ispravan.
Ovakav postupak možemo primijeniti samo tamo, gdje je n2 = nl i pojedini
izrazi u smislu gornjih oznaka bili bi: .1.,..., x3 3 xnn, jer samo oni
su nezavisni. Od n, neposrednih mjerenja za B i w2 za S načinjeno je nt .2
fiktivnih pojedinačnih mjerenja za AT, t. j . pojedina mjerenja za B bila su uzeta
u račun aritmetičke sredine w2-puta više, nego što treba, dok pojedina mjerenja
za S bila su uzeta Wj-puta više, t. j . njihova težina bila je uzeta w2-puta odnosno
w,-puta veća, nego što u stvari jest. Iz ovih opažanja možemo zaključiti, da
oblik formule za mx mora biti isti onaj, koji ima uobičajena stara formula,


Vît VYI
samo što umjesto mr odnosno ms moramo staviti _H odno


..2 ..,


Ako sravnimo staru i novu formulu, vidimo, da je naš zaključak ispravan.


Pošto je povećavanje težina bezrazložno i neispravno, moramo formulu


dobivenu na taj neispravni način korigirati tako, da umjesto mr i ms uvrstimo


mr \n.L odnosno ms \nl i onda ona prima ispravan oblik, koji se potpuno


slaže sa onim stare formule.


723