DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 36     <-- 36 -->        PDF

/n m\ + B8mta + - + nvml "\//*i+/*M -+ K


»j .2 nv


fi2, /u2 /.2 jesu konačne veličine, njihov broj je jednak konačnom broju v,
dakle zbroj u brojniku ispod korjena jednak je nekoj konačnoj vrijednosti,
međutim u nazivniku jedan od multiplikatora teži —* , dakle čitav razlomak
ispod korjena —» 0, t. j . povećavanjem, točnosti samo jednog bilo kojeg
elementa, dobiti ćemo bezpogrešnu funkciju, koja sastoji od nekog povoljnog
konačnog broja elemenata, bez obzira na to, kako su bili izmjereni svi ostali
elementi. Ovaj zaključak još manje odgovara stvarnosti, pa prema tome nakon
ovog analiziranja te nove formule možemo zaključiti, da je ona neispravna.


Uzrok neispravnosti te formule moramo tražiti u njenom izvodu. Prije
nego počnemo analiziranje izvoda nove formule, ukratko ćemo prikazati izvod
stare formule, koju mi držimo za ispravnu. Radi kratkoće i preglednosti uzeti
ćemo u funkciji samo 2 elementa. Teoretska vrijednost funkcije X = R -j-S.
Neposrednim mjerenjem dobiveno ri,ri, r8 r„,


.. . ., (nije jednako).


[r] \s]
Kao najvjerojatnija vrijednost za funkciju . = 1 t. j.
n1 ´ », »i »a .. .2


Recimo, da su nam poznate prave pogreške çlt p2, Q,H i ax, er2,- .^.
Teoretska vrijednost funkcije biti će jednaka:


ri ri


Y T ffi i T wx % ´ »1


sl


I 4~ °1 _J_ ^2 I °2 I S«2 I °.!


»2 «2 W2


Srednja pogreška aritmetičke sredine jednaka je odstupanju te sredine
od prave (teoretičke) vrijednosti t. j .


me = X— . = 1L _i_ _LL4. ....+!ni + A. + ^ + L^a.


.2


»! % W, «2 »i


Da se riješimo neodređenosti u predznacima, kvadriramo ovu jednađbu


g2 QÎ D2 a2 a2 a2
m2 — _1L 1 _1L _|_ . . . . _12L -1 LJ L _!_.... j ^ _L


Pošto pogreške mogu biti pozitivne i negativne, njihovi produkti biti će
pozitivni i negativni i njihov zbroj kod velikog broja konvergira prema nuli.


722