DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Veličinu i predznak pogreške naći ćemo iz jednadžbe


.)..> — &.´A = . + (.. + ..) +fß ± . 180° . . . . (1)


gdje je fß skup neizbježivih pogrešaka.


U slučaju postojanja grube pogreške desna strana jednadžbe (1) neće biti
jednaka lijevoj. U slijedu (a) i (b) akcentirani su smjerni kutevi iza tačke
Pk odnosno ispred tačke Pk, u račun kojih ulazi pogrešno izmjereni kut ß´k.
Kod računanja slijeda (b) za poligonske kuteve moramo uzeti dopune, t. j .
360 — ... 360 — ßi 360 — ßj, 360 — .... Dalje po mišljenju
autora gorespomenutog djela treba od slijeda (a) odbiti odgovarajuće smjerne
kuteve slijeda (b).


Da su svi poligonski kutevi ispravni, morao bi postojati odnos


<.. (m + l) W(m + 1) m = + 1 80°,


ali pošto je na točki Pk pogrešan poligonski kut ßk za iznos Aß, neće postojati
taj odnos i razlike odgovarajućih smjernih kuteva iz (a) i (b) prema
gore spomenutom djelu od Pk prema .. biti će veće od + 180° za iznos
-{-Aß dok od k prema .. biti će manje od + 180° za isti iznos, t. j .
mora biti:


«ii — (o´iA— «i2 — (o´2l = =

i b)´k k + 1)— (o(k + 1)k = - = co´nB — wBn = ± 180 — Aß. (3)


U tački Pk ova razlika morala bi mijenjati predznak i ta promjena predznaka
morala bi pokazati, gdje je pogrešno izmjeren poligonski kut. Bez sumnje
ova će razlika postojati, ali ona će biti duž čitavog poligona konstantna, t. j .
neće mijenjati predznak, pa se prema tome na ovaj način ne može naći pogreška
u poligonskom kutu (si. 3).


717