DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


... 56. ........ 1932.


JOVAN ZUBOVIĆ (BAN)A LUKA):


SILE ŠUMSKE PRIVREDE


(LES FORCES DE L´ÉCONOMIE FORESTIERE)


U šumskoj kao i u svakoj drugoj privredi1 odlučne su sile priroda
i čovek, a zatim sakupljeni produkti prirode i ljudskog rada. Prirodne
sile su zemaljske, atmosferske i sunčane. Čovek se pojavljuje kao potrošač,
kao radna snaga i kao organizator.


Posmatran u celini (to jest od obnavljanja šume do časa, kada gotovi
šumski produkti dospiju na osovinu javnog saobraćaja) proces, u
kom deluju sile šumske privrede, dosta je složen: i vrlo opsežan. Prirodni
pojavi (fizički, hemijski i biološki), kao i posebni pojavi ljudske
aktivnosti (tehničke, ekonomske i političke) susreću se u njemu istovremeno
ili odvojeno, već prema prirodi poslova. U glavnom su to dve
vrste poslova: dugi poslovi proizvodnje drveta kao sirovine i relativno
kratki poslovi izrade i prerade drveta sa iznošenjem u javni promet, i
ako sa nejednakim delom, navedene privredne sile odlučuju u oba ta
reda poslova. Zemlja je osnova čitavog procesa; ona nosi i silom gravitacije
drži u sistemu čitavu privredu; ona je njezino stanište. Zemlja sa
atmosferom nosilac je konstitucionih snaga, od kojih drvo nastaje, a isto
tako i pogonskih snaga i građevnih materija, koje su u ovoj privrednoj
grani potrebne. Specifično je delovanje živih vegetativnih sila u šumskoj
proizvodnji. A poznato je. da je sunce glavni motor svih velikih cirkulacija
na zemlji, napose hemijskih i bioloških procesa, a posredno i ekonomskih.
Kada te sile deluju u povoljnom sastavu, nastaje šuma, a kad im
se pridruži i čovek sa svojom smišljenom akcijom i sredstvima rada, nastaje
šumska privreda.


Uslovi za razvitak šume i proizvodnju drveta vrlo su složeni i varijabilni
za svaku vrstu prirodnih sila i svaku vrstu drveta. Hoće se za to
zemlja samo u izvesnim geografskim položajima i apsolutnim visinama,
od specifične dubine, specifičnih fizičkih svojstava i sastava, pa i sa izvesnom
ekspozicijom prema suncu; zatim atmosfera samo sa izvesnom
klimom, to jest sa izvesnom insolacijom, vlažnosti, kretanjem zračnih
struja i izvesnim atmosferskim padanjima, a sve to i vremenski dobro
raspoređeno. Sva pitanja u prirodi nisu dakle povoljna, nego samo nekoja


1 Upoređi moj članak: O privrednim silama. Nova Evropa, knj. XXV, br. 1, s. 28
Zagreb 1932. , : !


689