DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 23     <-- 23 -->        PDF

... ..... ........ ....... ....... ......... je ... .........
......... ...... . ........ ......., ............. ....... ......,
.... .. ....... ...... ..... ...... ....... ....... ........ y
..... ...... . ............. ........... ..........


. ......... ...... ... je .... .... ........ .... ....... .......
y ...... .... y ..... ............ .. ....... ...., ... .. ....
........ ....... .. ..... ......., .... ... ....... ....... .......
.... ... ....... ........., na je ..... ......... ........ ......., ..
ce ..... . .............. ........., .... he . ....... ....... .......
.........., ... ... .......


Résumé. L´auteur demande que le projet sur les sociétés coopératives agronomiques
incluant les sociétés coopératives toresteres passe enfin, le plus tot possible,
en loi.


Ing. VAS. ANDREJEV (Stari Bečej):


TRAŽENJE GRUBE POGREŠKE U POLIGONSKOM
KUTU


(COMMENT DÉCOUVRIR LES GROSSES ERREURS DANS
LES ANGLES POLYGONAUX)


Ako se kod računanja poligona konstatira, da je u mjerenju kuteva uči


njena pogreška, onda se obično tačka, na kojoj je pogrešno izmjeren kut, nađe


na taj način, da se poligon računa u jednom i drugom smjeru. Teoretski


promatrano, koordinate tačke sa pogrešnim kutem morale bi biti iste u jednom


i drugom slučaju, no radi neizbježivih pogrešaka mjerenja one će se ipak


razlikovati u granicama neizbježivih grešaka.


Kako je dvostruko mjerenje poligona u oba smjera stvar, koja traži


vremena, pokušati ćemo da ovo traženje pogreške izvedemo samo računanjem


poligona u jednom smjeru. Uvesti ćemo ove oznake za potrebne veličine:


. —- nesuglasica u konačnom smjernom kutu (u većini slučajeva slučajne ili


neizbježive pogreške mjerenja mogu biti odvojene od grube pogreške, jer


gruba ima okruglu vrijednost, kao 10´, 1° i si.); yn i xn — koordinate tačke,


na koju se poligon priključuje; y´n i x´n — koordinate iste tačke, dobivene


6t. ...


709
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 24     <-- 24 -->        PDF

iz poligona uslijed pogreške u jednom kutu; y i . — koordinate nepoznate


tačke, na kojoj je pogrešno izmjeren kut (si. 1.); d je pozitivan, ako se smjerni
kut u (., y) povećava.
Počev od pogrešne, za sada nepoznate tačke, moći ćemo odrediti ovakove
izraze:
y + [s sin . -j-[s cos qp] = xn j


y + [s sin (

a; -j-[s cos (qp -)-(5)] = .´. j


Iz I slijedi : [s sin [s cos ÇD] = a;n — x.


Iz II slijedi : y -f-[s sin qp cos d -)-s cos qp sin d] = .´. i
y -\-[s sin qp] cos d -j-[s cos qp] sin d = y´n ,


dotično: a; -j-[s cos qp cos (5 — s sin qp sin 6] = x´n i
a; -j-[s cos qp] cos d — [s sin qp] sin ô = x´n .
Otud dalje:


. + (.» — .) cos « + (#» — x) sin <5 = .´.
x -\-(xn — x) cos d — (yn — y) sin d = a/„


dotično


y ( 1 — cos d) -f-y„ cos d -j-a;n sin d — a; sin d = y´,


(1)
a; (1 — cos d) -j-x„ cos d — .. sin d -j-y sin ô — a/


Riješimo ove dvije jednadžbe sa dvije nepoznanice y i ..
y´n -j-. sin d — a;n sin d — yn cos d
1 — cos d
a/n -J-yn sin d — a?n cosd — a; (1 — cos d)
sin d


/ si
sisin
nn d
dd .
.. 1 — cos d
I 1 — cos d + sin d
g« .. i / sin d cos d\ . / cos d , \
sind" 1 -cosd T M l —cosd " sind/^^Vl — cosd "^ V ´" ( }


Uvrstimo li u jednadžbu (2) izraze:
sin d d 1 — cos d d d . d 2


cos d 1 1
1 — cos d 1 — cos d . d ´


2 sin2 -—


2


7J0
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 25     <-- 25 -->        PDF

dobit ćemo:


2 a?« y´n , . .._ <5 _*_ . , „


+ »» [ctg y — ctg dj + yn
sin o sm 0 „ . 9o V ° 2 / rt . , o


2sin2—-2 sin2-—


2 2


a odovud:


A A
.´„ v´m a , sin (3 , 2 2


2 2 . 2 ´ 2 sin d ´ s
. . . (3


2 sin2 —


2


_ ^JL _ ÜJL ctg — 4- -Î2-+ -^- ctg A _


s


2 2 2 ´ 2 " 2 & 2


_ _ g.. ~t~ Xn . n .. . 0_ ,_.(


2 2 2´


Dalje slijedi:


«´m — a;n sin <5 — v„ cos (5 . sin (3
Ž/ — ; f . x ~\ .
J 1 — cos 0 ´ 1 — COS 0


y´n — .. sin ô — yn cos ô x´n -f- a;« sin d y « — .« t j sin g
" j — cos (5 ^~ 2 1 — cos (3 2 C g 2 1 — cos «5


~^Ctg4-/^A + ^ctg4-^ctgA +


& b b


1 — cos ô 2 2 1 — cos . ´ 2 2 2


«n . <5 , «´n <* y´n , yn Xn . a x´n ô
-Y^Y + ^T^Y^ 2 +"T~^ctgT + -2~ctgT =


= ^...^ + ^..^ ctg | . (4)*


Radi ilustracije primijeniti ćemo ove îormule na jedan primjer. U priležećem
poligonu (pregled 1.) namjerno je povećan kut na taćki © 35 za 10°.
Poligon je izračunat sa pogrešnim kutem. Pogreška iznosi:


* Opaska. Formule (3) i (4) su Brbnnimannove formule za ispitivanje grube kutne
pogreške u poligonskom vlaku (Jordan: Handbuch der Vermessungskunde 1914, II, str. 439:
Zeitschrift für Verra. 1888, str. 526). Dr. N. N.
711
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Preqled 1.


rt


S´ Poligoni kut Smjerni kut ´S sin .> Koordinate


M


öS a rt cos <.
. X


9


A 60
158»— 28´ —05"


— 1
A 59 287° — 19´ — 40" — 2902-40 — 738-33


265° — 47´ — 44" 180-57 — 0-99730


— 1 — 0-07332
© 37 180°— 19´ — 20" — 3082-48 — 751-57


266° — 07´ — 03" 170-39 — 0-99770


— 1 — 0-06772
© 36 179» — 36´ — 15" — 3252-48 — 763-11


265» — 43´— 17" 180 86 — 0-99722


— 1 -0-07461
© 35 190»_ 27´ — 25" — 3432-84 — 776-60


276»— 10´ —41 " 111-98 — 0-99419


— 1 + 0-10763
© 34 205" — 38´ - 00" — 3544-17 — 764-55


301» —48 ´ - 40" 108-46 -_ 0-84979


+ 0-52712
© 33 180» —20 ´ —05" — 3636-34 — 707-38


302« — 08´ — 44" 137-01 — 0-84670


— 1 + 0-53207
© 32 180» —29 ´ — 35" — 3752-34 — 634-48


3020 — 38´ — 18" 133-75 — 0 84209 — 3864-97 — 562-34 P´n (pogrešne)


— 1 + 0-53934
A 32 294» — 21´ — 55" — 3896-05 — 640-50 Pn (zadane)


-211698° —32´ — 15" (57» —00´— 12")
248» —32´ — 07" 47» —00´— 12"
/ = -10» — 00´ — 08"
A 60


(5 = + 10° ctgy = -f .´4301


´/n + .. >»n + n


= — 3880-51 X— 601-42


2


V´n— ..


X n xn + 39-08 + 15-54


a y´n — .. _


ctgy—2^-+ 446-69 ctg -f 177-62
y = — 3433-8 — 779-0


712
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Dobivene koordinate y i . jasno pokazuju, da je pogreška učinjena u
kutu na tački © 35- Teoretski bi ove koordinate morale biti tačno jednake
koordinatama tačke © 35, ali između njih mora postojati razlika, pošto je


ctg — kao funkcija malog kuta osjetljiva i ima uvijek veliku numeričku


vrijednost. Osim toga y´n i x´n sadrže u sebi i greške mjerenja stranica i kuteva.
Prosječno se može reći, da se ove formule mogu upotrijebiti za . veće
od 1°—.5°. Za grube pogreške mjerenja, manje od 1´5°, može se primijeniti
sličan postupak, koji također zahtijeva račun poligona samo u jednom smjeru.


Uzmimo, da je pogreška u kutu 35 samo A ep = 10´. U ovom se slučaju
može uzeti A ep = sin ep, cos A ep = 1.


A y = S sin ep ; A y -J-dAy = S sin (f -f-Aq>) =


— S sin cp-\-S cos cpAf = Ay-\-Ax-Acp (5)
A ep je uzeto u analitičkoj mjeri.


Iz (5) vidimo, da je


d A y = A . AKoordinate tačke, na kojoj je pogrešno izmjeren kut, označimo opet
sa y i ..


. + ..\ = .«, ..... + ...\ — .´» = y + [Ay] .-...).
.-\.1..}—.´. = — ...], yn—y´n= — [dAy], y´n—yn = [dAy]


Uvrstimo iz (6)


y´n — .. — a

(xn — x) (7)


Na isti način možemo izvesti îormulu Zet Jj .^ —~ ißy. .


x´n — Xn= — (.. — y) A g). (8)


Iz formula (7) i (8) zaključujemo ovo: da možemo naći tačku sa pogrešnim
poligonskim kutem, moramo izračunati poligon sa pogrešnim kutem,
izračunati razlike xn — . i yn — y za sve tačke redom i pomnožiti ih sa Acp.
Ovo množenje dovoljno je izvesti sa logaritmarom. Teoretski trebalo bi da


A (xn — .) i — (yn — .) Acp, ako ovamo uvrstimo y i x, t. j . koordinate
tačke, na kojoj je pogrešno izmjeren kut, dadu tačno vrijednost x´n — x.ny´n — yn, ali uslijed neizbježivih pogrešaka mjerenja dati će ovi produkti
vrijednosti, koje će biti jedne od najbližih razlikama x´n — xn i y´n — yn
Ovaj će slučaj biti kod sasvim malih pogrešaka, kao što je 10´, dok kod većih
(kao što je 30´, 1° i t. d.) ovi će produkti dati takove vrijednosti, koje će


jasno pokazati, gdje je učinjena pogreška. Kod malih pogrešaka ni računanje


u dva smjera ne daje veće sigurnosti, jer je utjecaj grube pogreške isto takovog


reda kao i utjecaj neizbježivih pogrešaka. .. . i . ;; j i
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Uzeti ćemo isti poligon sa pogreškom od A

Poligon je izračunat u jednom i drugom smjeru, pri čemu je od drugog računa


os


M


>o


.60
.59


©37


©36


©35


©34


©33


©32


.32


A 60


priložen samo


Poligoni kut


a


— 1
287° — 19´ — 40"
-1
180° — 19´ — 20"


— 1
179° — 36´ — 15"
— 1
180» — 37´ — 25"
— 1
205° — 38´ — 00"
— 1
180° — 20´ — 05"
— 1
180° -29´ — 35"
— 1
294° — 21´ - 55"
2 16880 — 42´— 15"
248° — 32´ — 07"


f = — (10´ — 08",


rezultat, t. j . pogrešne koordinate (vidi pregled 2). Uzmimo


Pregled 2.


Koordinate, računate


Smjerni kut sin (p Koordinate


´3 u suprotnom pravcu

00 . X X


.


158° —28´—05"


— 2902 40 - 738-33
— 0-99730
265» — 47´ — 44" 180-57


— 007332
— 3082-48 - 751-57 — 3082-99 — 750-41
— 0 99770
266» — 07´ — 03" 17039


- 00677*
— 3252-48 - 763-11 — 3252-96 — 762-45
265° — 43´ — 17" 180-86 — 0-99722


- 007461
— 3432 84 — 776-60 - 3433 27 — 776-46
266» — 20´ — 41" 111-98 - 099796


— 0-06376
— 3544-59 - 783´74 - 3545-00 — 783 93
291» —48 ´ —40" 108-46 — 0-92842


+ 0-37155
— 3645-29 - 743-44 - 3645-70 - 743-63
292J — 18´ - 44" 137-01 — 0-92513


+ 0-37966
- 3772-04 - 691-43 — 3772-60 - 691-98
292» — 48´ — 18" 133-75 - 0-92183 — 3895-33 — 639-58 P´n


+ 0-38760
— 389605 - 640-50
(47° —10´ — 12";


47» — 00´ — 12"


sada razlike odgovarajućih koordinata iz jednog i drugog računa. One su
sadržane u pregledu 3. Iz njih se vidi, da pogrešan kut mora biti na tački
0 35 ili © 34. Sada ćemo izračunati produkte —(yn — y)âq> i (xn — x)Acp
i pomoću njih tražiti pogrešan kut (vidi pregled 4). Iz ovog pregleda izlazi,


714
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Pregled 5.


Tačka © 32 © 33 © 34 © 35 © 36 © 37
Ry — 0-56 — 0-41 -0-41 - 0 43 — 0-48 — 0-51
Rx — 05Ô — 0-19 — 019 + 014 + 0-66 + 1-16


Pregled 4.


Tačke Vn.
-{..—.).<. # . — #n x„ — x (xn — x) Acp y´H — yn
© 37 — 813-57 + 2-4 + 0-92 + 11107 + 0 3 + 072
© 36 — 643-57 + 1-9 » + 122 61 + 0-4 M
© 35 — 463-21 + 1-3 1 +
136-10 + 04
!
© 34 — 351-46 + 10 + 143-24 + 0-4
© 33 — 250-76 + 07 n + 102-94 + 0 3 w
© 32 — 12401 + 0-4 n + 5093 + 0-1 .!


da najbliže vrijednosti za x´n — xn i y´n — yn daju tačke 35 i 34, dakle je
pogrešno izmjeren kut na jednoj od ovih tačaka.


Iz poređenja jednog i drugog načina vidimo, da gotovo sa istom sigurnošću
daje iste rezultate, dok bi sastavljanje tablica za produkte — (yn — y) Acp
i (xn — .) ... oduzelo nešto manje vremena, nego račun poligona u obrnnutom
smjeru. Kod malo većih grubih pogrešaka ovaj način, kao i onaj sa računanjem
u oba smjera, daje rezultate, koji će jasno pokazivati, gdje je pogrešno
izmjeren kut.


Iz izloženoga možemo zaključiti, da za traženje grube pogreške u poligonskom
kutu nije potreban račun poligona u obrnutom pravcu, jer sa istom
sigurnošću možemo naći pogrešku na ovaj kraći način, osobito u slučaju kada
možemo primijeniti formule (3) i (4), a i sa formulama (7) i (8) možemo brže
i lakše doći do rezultata*


* Opaska. Ima još jedan način za iznalaženje pogrešne točke. Da upotpunimo gornje
prikaze, iznosimo ga ovdje. Konačno je linearno otstupanje / = V/ 2 +/ 2 , gdje je


= a = x x´n TaJ đaJe


/. .. ~ .´. > fxn ~ / linearnu udaljenost tačaka (x´n , y´n)


{%n , yn) On se može da smatra tetivom luka jednoga kruga, koji ima središte u točki {x, y),


a svojim obodom prolazi točkama (x´n, y´n ) i {xn, yn ). Radij toga kruga nazovimo sa L.


Onda je vrlo približno:


f


f=L-âw, odnosno L = —~—


Atf .i


215
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 30     <-- 30 -->        PDF

U poznatom djelu „Hartner-Doležal, Niedere Geodäsie, I Band 2 Hälfte,
elfte Auflage", na stranici 914 autor daje dva načina, kako se može naći gruba
pogreška u poligonskom kutu. Prvi je način svima poznat i uobičajen u praksi,
a to je računanje poligona u jednom i drugom pravcu, dok je drugi način, za
koji autor kaže, da brzo i lako vodi k cilju, sasvim neispravan.


Kod naših razlaganja zadržati ćemo oznake iz spomenutog djela (si. 2.)-
Neka je na tački Pk pogrešno izmjeren poligonski (lomni) kut, t. j . pogrešnim
mjerenjem dobili smo umjesto ßk kut ßk -\-A ß = ß\ .


M /.


/


âSU 3V & /st.


* Â A L5V--^sx—SC.s.


Prema autoru spomenutog djela treba za istraživanje pogreške (t. j.-tačke,
na kojoj je pogrešno izmjeren poligonski kut) izračunati smjerne kuteve (nagibe)
svih stranica od PA prema .. i od .. prema PA. U prvom slučaju
dobijemo:


6>A, i wi, 2 WŽ, . °^1. — 1). M´k(k+i) w´nB . . (a)


U drugom slučaju imati ćemo:


k>B» toj + l)k (0´ic{k — l) &>´s,2 W´2,l

Znači, od točaka (xn, yn ) odnosno (x´n, y´n ) pogrešna je točka udaljena za L. Kako su
poligoni obično ispruženi, lako se može sumiranjem pcligonskih stranica s kraja poligona naći
ona suma stranica, koja najbolje odgovara dužini L, odnosno tim putem dade se naći i točka,
na kojoj je učinjena pogreška u kutu. Gdje poligon nije ispružen, može se pomoću L na kakovoj
skici poligonske mreže da nađe pogrešna točka. Vidi Weitbrecht: Lehrbuch der Vermessungskunde
1910 str. 627- Pita se, koji način je zgodniji, da li Brönnimannov ili Weitbrechtov. Izgleda, da
đa se uz potonji način može gotovo brže da dođe do cilja u slučaju, gdje je poligon ispružen,
a stranice su mu dugačke. Naravno u formulu za L treba .Zapravo formule (7) i (8) u gornjem članku kao đa su Weitbrechtov način u
drugačijoj formi. Kvadrirajmo obe jednadžbe (7) i (8) i zbrojimo ih. Dobivamo f -\-f =


= .*L = ]j{xn — .. + {yn — yY


Sama veličina f se lako izvadi iz tablice na temelju fx i f,j . Takova se tablica redovno uvijek
upotrebljava kod poligonskog računa. Izgleda nam Weitbrechtov način podesan i s razloga, jer je
veoma jednostavan, a osim toga koncentriše u jednu operaciju obe formule (7) i (8). U gornjim
primjerima se na Weitbrechtov način može jednostavno đa dođe do cilja. Prema prikazu g. Anđrejeva
bi izgledalo, kao da su formule (7) i (8) suptilnije (točnije) od formula Brönnimannovih.
Međutim formule (7) i (8) imaju kao i Weitbrechtov način teoretsku manu, đa su izgrađene na
aproksimaciji. Formula Weitbrechtova bi se mogla da nadopuni i đa se eliminiše aproksimacija.
Time bi naravno bila točnija, ali manje praktična.


Dr. X. N.


716
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Veličinu i predznak pogreške naći ćemo iz jednadžbe


.)..> — &.´A = . + (.. + ..) +fß ± . 180° . . . . (1)


gdje je fß skup neizbježivih pogrešaka.


U slučaju postojanja grube pogreške desna strana jednadžbe (1) neće biti
jednaka lijevoj. U slijedu (a) i (b) akcentirani su smjerni kutevi iza tačke
Pk odnosno ispred tačke Pk, u račun kojih ulazi pogrešno izmjereni kut ß´k.
Kod računanja slijeda (b) za poligonske kuteve moramo uzeti dopune, t. j .
360 — ... 360 — ßi 360 — ßj, 360 — .... Dalje po mišljenju
autora gorespomenutog djela treba od slijeda (a) odbiti odgovarajuće smjerne
kuteve slijeda (b).


Da su svi poligonski kutevi ispravni, morao bi postojati odnos


<.. (m + l) W(m + 1) m = + 1 80°,


ali pošto je na točki Pk pogrešan poligonski kut ßk za iznos Aß, neće postojati
taj odnos i razlike odgovarajućih smjernih kuteva iz (a) i (b) prema
gore spomenutom djelu od Pk prema .. biti će veće od + 180° za iznos
-{-Aß dok od k prema .. biti će manje od + 180° za isti iznos, t. j .
mora biti:


«ii — (o´iA— «i2 — (o´2l = =

i b)´k k + 1)— (o(k + 1)k = - = co´nB — wBn = ± 180 — Aß. (3)


U tački Pk ova razlika morala bi mijenjati predznak i ta promjena predznaka
morala bi pokazati, gdje je pogrešno izmjeren poligonski kut. Bez sumnje
ova će razlika postojati, ali ona će biti duž čitavog poligona konstantna, t. j .
neće mijenjati predznak, pa se prema tome na ovaj način ne može naći pogreška
u poligonskom kutu (si. 3).


717
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Autor ne navodi put, kojim je došao do tog pogrešnog zaključka i zato
ne možemo ovdje pokazati pogrešku u njegovom izvodu* ali zato sasvim
jednostavno možemo dokazati, da ova promjena predznaka ne postoji i da je
prema tome njegov zaključak pogrešan.


U slijedu (a):


1 ck
<. * (k + 1) = (>>A> A + .. + [ßt + Aß ± c(k + 1) 180» . . . . (4)


U slijedu (b):
..»+1>* = oeB´B + (360°— aB) + (» — *) 360° — [ßfn+l ± ćk + 1 180


Uzmimo razliku između odgovarajućih smjernih uglova u (4) i (5):


W(t-D* — ofe<*-i) = .^. — («.-. + («U + «s) + ... + ^^ + 180 1
? ... (6)
«*<* + « — 0}(k + i)k = UA´A — O)B´B-\-(«A + «B) + [ß]i + ^ß ± 180 J


Pošto je


WB´B - wi-i = [ß]o ± c 180,


* Opaska . Do pogrešne teorije došao je autor spomenute knjige po svoj prilici
stvarajući jednadžbe
°>AI~ <»´1.±180= + Aß


wi2 — w´2i ±180 = + 4 č


=4/?


MM + i _w´i + i,/<±180


.,».-.´.,»±180 = -. / } ,


gdje neakcentirani smjerni kutevi pretstavljaju smjerne kuteve bez grube pogreške,
dok akcentirani s a grubom pogreškom. Na točki, gdje je poligonski kut pogrešno mjeren,
mijenja se predznak razlike pogreške naprosto s razloga, jer se jednadžbe praktički ne mogu da postave, kako
su ovdje napisane. Konsekvetno odbijanje vrijednosti iz slijeda (b) od odgovarajućih
vrijednosti iz slijeda (a) ne daje te jednadžbe, već jednadžbe


«,.1-«/1.±180 = + ./?


"´..-<»..±1.= + ..


pomoću kojih nije moguće naći točku pogreške, kako je to gore ispravno dokazano.
Dr. N. N.


718