DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 21     <-- 21 -->        PDF

sa podatcima oštrog rezanja iz tabele I), opažamo, da je postotak iskorišćenja
prizmiranih trupaca u svakom slučaju manji od postotka dobivenog
oštrim rezanjem. Ovaj se manjak: objašnjava, sasvim prirodno, povećanim
gubitkom kod reza pile u smjeru ležaja i njegove paralelne strane. On
stoji u recipročnom odnosu sa porastom promjera u pojedinim debljinskim
stepenima trupaca, jer postupno pada i to od .2% na 0*4%. U pogledu
sortimenata rezane robe može se kazati, da se taj manjak uvećava sa jačinom
dasaka i varira od 0´5 — 0´8%´. U glavnom je prosječni postotak iskorišćenja
kod prizmiranja trupaca za 72— 7.2 = 0´8% manji nego kod
oštrog rezanja.


Na osnovu svega gore izloženoga dade se rezimirati ovo :


Kod rezanja trupaca na piljenice raste uporedo sa prečnikom njihovpostotak iskorišćenja prosječno od 4.9%< do 77*8%´. Taj se porast pojstotka
smanjuje postupno1. Smanjivanje iznosi ,´po debljinskom stepenu


prosječno 4*6% — 0´1%´. Najveći postotak iskorišćenja daju tanki trupci
piljeni na daske prosječno 18 m/m debele, srednji trupci piljeni na daske
prosječno 24 m/m debele i jaki trupci, kad ih pilimo na daske prosječno
36 m/m debele. Postotak iskorišćenja trupaca iznosi — kad ih oštro režemo
— prosj. 62´2% odnosno 67´7% kubature okruglog drveta. Uslijed
prizmiranja debelih trupaca smanjuje se kubatura piljenice, koju bismo
iz njih dobili oštrim rezanjem, prosječno za 0*8%.


Postotci iskorišćenja — proračunati matematički — idealni su brojevi,
kakove nećemo nikad postići u pilanskom poslovanju: 1.) s razloga
što se prerezi trupaca nikad ne podudaraju sa kružnicama jednakog promjera;
2.) s razloga, što tehnički uređaj i rad pilane nikad nije toliko precizan,
da stvarna količina otpatka ne bi premašila matematički proračunatu
množinu gubitaka. Svakako, ovi nam postoci daju osnovicu i važne podatke
za ravnanje kod raznih kalkulacija i proračunavanja. Osim toga ovi su
idealni brojevi kontrola pilanskoga rada, jer pokazuju, koliko diferira dobiveni
postotak iskorišćenja odnosno koliko se on približava idealnom proračunu,
te u kom pravcu valja eventualno preduzeti mjere, da se povisi
procenat iskorišćenja.


Résumé. L´auteur expose les prin´cipes théoriques et les formules pour la
détermination de ladite exploitabilité d´apres les dimensions des blocs.


...... ..... (........:


...... ............


(SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DANS L´ ÉCONOMIE
FORESTIERE)


... ... .... ......, .... ...... ..... ........ ..............
....... y ........ ......... ........ ........ .. ..............
...... . ....... .............. ....... .. ....., .. ce ..... ...
..... ............ . ......... ....... ... .... ...... y .......


707
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 22     <-- 22 -->        PDF

....... .. ...... ....... ......, .. ... ...... .... ......... .


....... ............ .... r. ........ ....... ........ ............


.... . ......., .... je ... ... ..... .. ........ ......... .......


.............


.... ...... ........., ........ y ...... ce .... ..... .............-
......, ... ............, .... ce y ...... ........ ...
...... ........ ... ....... ........ .. ......... ...... . ..................
......, na ..... . ... ....... y ..... ...... ......... .....,
.... ..... y ..... ......


......., ...... ............ je ... ... ... y ..... ......, ...
je ... ..... . ...... .. 1929. .. ......... ........ ....... .......
. .. ........... ......... ....... (.... .......... ......-...........
....) ..... .......... ...... . ...... (........... ..........
......-........ ... ......-......... ......) . ..1 .. ....
..... ........ ....: 1. .... ......... ........ .. ..........,
....... . .........., a ...... ce .. ........ .......... ......./..
......; 2. .... ......... ..... . ....... ........, .......... .....
....... .... . .... ........ ......... .. ....... . .....; 3. .... ce
...... .. ...... ....... .......... ... ...... .. ....... ..........
..........; 4. .... ..... ........ .... . ......... ..........


...... ....... no ..... . ..... ....... .... .... ...........
.... ... ......... ....... (.... .......... ......) ... ... .............
. .......... ....... ......., ... . ....... .. ..........
......... ......


....... ce .... ........ ....: 1. .......... ...... ..........
....., ...., ......... .. ....... ......; 2. .......... ............ ...
......... ......; 3. ........... ........ ......... .. ....... ......,´
........ ......... . ........... ........; 4. .........
.......... ........ ......; 5. .......... .......... ....... . .............
......, ........ ........, ........ ....... . ..........
.. ...... ........., ......., ......, ......., ....., ......., .......
......, .... . ......, ......, ........., ......, ......., ......
. .. ..; 6. .......... ....... ...... .. ....... y ...... ..........;


7. .......... ............ ....... .. ............. ....; 8. ..........
....... ........, ............. . ....... ............
. ...... ...... ....... ..... ... . ..... ........ ....... ..
..... ..... .... y ..... .......
0 .... ............-.......... ......... ..... . ...... .....
....... .. ......, .. he ce .. ...... ..... .......... ...... .......:
. .............. ..........


...... ....... ....... ....... ........ .. ... 50 ......,
......... ...... .... y ........, a ....... y ........ . .......Ba4itoj.
....... .... ...... y ........ ..... .... je ........ .... y
...... y ........, ... .. y .......... ........ ....... ...... .......
.. .........^. ........... ........ ......, .... . ......, a
..... . ... ... ... ..... — ........ y ........, ........., ............
. ..... ...., a ..... y ...... . ...... .......


... ... je ... upe .... ......... ........ ....... ....... y............ ..... .... ... je ...... .... ..... ..... ...., .... .. je
.... y 1931. ...... .......... ..... 150 ....... ........


708
ŠUMARSKI LIST 12/1932 str. 23     <-- 23 -->        PDF

... ..... ........ ....... ....... ......... je ... .........
......... ...... . ........ ......., ............. ....... ......,
.... .. ....... ...... ..... ...... ....... ....... ........ y
..... ...... . ............. ........... ..........


. ......... ...... ... je .... .... ........ .... ....... .......
y ...... .... y ..... ............ .. ....... ...., ... .. ....
........ ....... .. ..... ......., .... ... ....... ....... .......
.... ... ....... ........., na je ..... ......... ........ ......., ..
ce ..... . .............. ........., .... he . ....... ....... .......
.........., ... ... .......


Résumé. L´auteur demande que le projet sur les sociétés coopératives agronomiques
incluant les sociétés coopératives toresteres passe enfin, le plus tot possible,
en loi.


Ing. VAS. ANDREJEV (Stari Bečej):


TRAŽENJE GRUBE POGREŠKE U POLIGONSKOM
KUTU


(COMMENT DÉCOUVRIR LES GROSSES ERREURS DANS
LES ANGLES POLYGONAUX)


Ako se kod računanja poligona konstatira, da je u mjerenju kuteva uči


njena pogreška, onda se obično tačka, na kojoj je pogrešno izmjeren kut, nađe


na taj način, da se poligon računa u jednom i drugom smjeru. Teoretski


promatrano, koordinate tačke sa pogrešnim kutem morale bi biti iste u jednom


i drugom slučaju, no radi neizbježivih pogrešaka mjerenja one će se ipak


razlikovati u granicama neizbježivih grešaka.


Kako je dvostruko mjerenje poligona u oba smjera stvar, koja traži


vremena, pokušati ćemo da ovo traženje pogreške izvedemo samo računanjem


poligona u jednom smjeru. Uvesti ćemo ove oznake za potrebne veličine:


. —- nesuglasica u konačnom smjernom kutu (u većini slučajeva slučajne ili


neizbježive pogreške mjerenja mogu biti odvojene od grube pogreške, jer


gruba ima okruglu vrijednost, kao 10´, 1° i si.); yn i xn — koordinate tačke,


na koju se poligon priključuje; y´n i x´n — koordinate iste tačke, dobivene


6t. ...


709